Test, Tips & Tricks


Musarm? Här finns kortkommandon i mängder.

Har du fastnat i tangentbordet kan måhända dokumentationen under Office och Knep & Knåp hjälpa dig att komma loss. Klicka på länkarna så kanske du får några problem lösta.

Testa dina kunskaper under Q & A om bl a hårdvara och operativsystem. Frågorna är på engelska.

En liten ordlista med data- telefoni- och nätverksrelaterade ord dyker upp om du klickar på Glosor.

Förklaringar på vanligt förekommande förkortnngar i UMTS, GPRS och IT-sammanhang finns i Förkortnngar.

Möjlighet att konvertera vanlig (ASCII) text till hexadecimala tecken och även till javascriptkod får du om du klickar på ASCII <-> Hex.


"Det stora problemet i världen är att de odugliga ledarna är så tvärsäkra och de upplysta så osäkra."
Bertrand Russel