Office-genvägar borta
 Köra program direkt från CD:n
 Hur får man Word eller Excel att starta i annan katalog?
 Klipp & klistra på ett annat sätt
 Reparera Office och Officeprogram
 Använd aktivitetsfältet för att stänga flera dokument samtidigt
 Välja olika sidnumrering
 Spara som html är borta
 Kalkylatorn i Verktygsfältet
 Spara som html är borta
 Skriv ut valda sidor
 Spara alla öppna dokument
 Spegelvänd bilden
 Använda formatering för text och grafik flera gånger (Office 2000)
 Spara säkerhetskopia av dokument (Office 2000)
 Programmet stänger sig självt (Office 2000)
 Öppna en säkerhetskopia (Office 2000)
 Aktivera Snabbsökning (Office 2000)
 Inaktivera Snabbsökning (Office 2000)
 Ta bort Snabbsökningsikonen från Kontrollpanelen (Office 2000)
 Vill du inte att menyerna ska anpassa sig efter dig (Office 2000)


 Få tillbaka ett dokument när datorn hängt sig
 Word 97 kan öppnas med Word 95
 Snabbsökningsfiler
 Flytta flera stycken samtidigt
 Byt plats på två stycken
 Stavningskontroll (Vad är Mssp32.DLL?)
 Skapa egna Kortkommandon
 Konvertera flera dokument
 Konverteringsprogram när Word 6 inte kan läsas i Word 7 och i Office 97
 Skicka långa brev som man skrivit i Word som e-mail
 Spara dokument i äldre format
 Håll ihop rubrik och stycke
 Ändra avstånd mellan tecken
 Skifta mellan stora och små bokstäver
 Ändra alla feta ord till kursiv stil i dokumentet
 Förminska sidor
 Anpassa formatmallar
 Färgade textrutor
 Skapa egna ordlistor
 Skapa ett registerindex
 Markera en kolumn
 Datumserier
 Autotext
 Generera text
 Autotextpost
 Ändra standardteckensnitt
 Word ska inte startas med det senast öppnade dokumentet
 Öppna det senast använda dokumentet
 Fortsätt där du slutade
 Lösenordsskydda dokument
 Marginaler
 Lägg till poster i Autokorrigering
 Markera text med tangentbordet
 Olika sidhuvuden
 Referera anteckning till text
 Insamling av utklippt text
 Infoga en ofta använd bild
 Ta bort länkarna
 Infoga bokmärken
 Inramade bilder
 Sammanfattning av dokument
 Rätta dolda fel
 Vad visas i statusfältet
 Lösenord för Word-dokument/fil
 Hur kommer man åt statusfältets funktioer
 Spara dokument med annat filtillägg än .doc
 Tabbar med utfyllnadstecken, punkter eller streck
 Ta bort onödiga menyval
 Använd Outlook-adresser för listor
 Insert-tangenten
 Helskärm
 Skapa en tabell smidigt (Word 97)
 Visa alla bokstäver (Word 97)
 Genväg till stället (Word 97)
 Stäng sökrutan (Word 97)
 Formatera text automatiskt (Word 97)
 Placera bilden direkt i texten (Word 97)
 Scrollning (Word 97)
 Skapa punktlistor med annorlunda punkter (Word 97/2000)
 Visa statusfält (Word 97/2000)
 Visas inte rätt sidantal i fältet NUMPAGES när du skriver ut (Word 2000)
 Skapa brevhuvuden (Word 97/2000)
 Skapa visitkort (Word 97/2000)
 Namn och adress på etiketter (Word 2000)
 Spara eller stänga alla öppna dokument samtidigt (Word 97/2000)
 Lägg till & ta bort teckensnitt (Word 2000)
 Infoga vattenstämpel (Word 2000)
 Lösenordsskyddat dokument (Word 2000)
 Infoga ny sida (Word 2000)
 Ändra standardarbetsmapp (Word 2000)
 Infoga text i figur eller i textruta (Word 2000)
 Skriv ut del av dokument (Word 2000)
 Anpassa knappar och verktygsfält (Word 2000)
 Kraschar Word 2000 när du skriver siffror efter plustecknet
 Visa dokumentnamnet i dokumentet (Word 2000)
 Inställning av sökvägar (Word 2000)
 Autoformatering av gemener och versaler (Word 2000)
 Spara webbsidan som Word-dokument (Word 2000)
 Ändra eller lägga till citatkategorier för citatförteckningar (Word 2000)
 Ersätt alla ord med urklipp (Word 2000)
 Öka "rullningshastigheten" (Word 2000)
 Lika långa spalter (Word 2000)
 Specialtecken (Word 2000)
 Dra en horisontell linje (Word 2000 & 2002)
 Hoppa mellan rubriker (Word 2002)

 Undvik att öppna makron
 Exaktare bläddring
 Kommentar till cellen
 Mata in samma värde i flera celler
 Markera tomma celler i en tabell
 Skriv ut med kommentar
 Pratbubbla
 Stäng arbetsböcker snabbt
 Ändra standarddiagram
 Uppdatera diagram
 Automatisk sidopassning och radhöjd
 Säkerhetskopia
 Automatiska arbetsböcker
 Kontrollera delsummor
 Autofyll
 Bildbakgrund i diagram
 Lägg till ljud och rörlig bild
 Strul med HTML-tabeller
 Automatisk radbrytning i celler
 Skriva två rader i samma cell
 Skriva ut kalkylblad på en sida
 Formatera del av mening
 Lås fast rubrikerna
 Flytta celler smidigt
 Snabba formler
 Byt plats på kolumner och rader
 Skapa egna automatiska listor
 Skapa en sifferserie
 Absoluta referenser
 Ta bort punkter, text eller blanksteg i sifferkolumner
 Ta bort blanksteg med ett makro
 Spåra ändringar
 Översikt
 Obegripliga cellreferenser
 Namnge formler
 Länka en textruta
 Trött på att siffror blir datum
 Flytta insättningspunkten
 Visa en funktions olika argument
 Infoga sökväg och filnamn
 Öppna en arbetsbok automatiskt vid start
 Räkna med bråk
 Öresutjämning
 Dra ett diagonalt streck
 Dela cellen med ett diagonalt streck
 Slå ihop två kolumner
 Skapa egna knappar
 Anpassad knappförklaring
 "Vrida" cellinnehåll
 Klistra in 6-ställiga datumfält utan att de tappar första 0:an
 Skriva upphöjt till
 Samma information på flera sidor
 Informationen hamnar inte på samma rad vid import
 Rullningslisten är för snabb
 Snygga till datumen (Excel 97)
 Bråkig arbetsbok (Excel 97)
 Hoppa mellan vissa celler (Excel 97)
 Städa celler (Excel 97)
 Skriva längre texter i samma cell (Excel 97)
 Problem med Sidhuvud/Sidfot (Excel 97)
 Fyll hela sidbredden vid utskrift (Excel 97/2000)
 Infoga webbadress eller sökväg i Sidhuvud resp. Sidfot (Excel 2000)
 Infoga dagens datum (Excel 2000)
 Ändra standardmapp (Excel 2000)
 Ändra antalet tidigare öppnade filer som visas på Arkiv-menyn (Excel 2000
 Skapa en kopia som utesluter dolda celler (Excel 2000)
 Ange fler än en rad i en cell (Excel 2000)
 Gör cellrader till kolumner och vice versa (Excel 2000)
 Slå ihop några celler (Excel 2000)
 Beräkna antalet dagar mellan 2 datum (Excel 2000)
 Svårt att se vad som är markerat i cellen (Excel 2000)
 Skapa pivottabell
 URL-adresser som "text"
 Databaser (SQL)

 Hjälp för bildspel
 Skapa egna Clipartkategorier
 Kortkommandon under presentationen
 Presentationer på webben
 Automatstart av presentation
 Infoga datum på varje bild
 Flytta bild från PP till annat Office-program
 Rita på bildspelet under presentationen
 Exportera mötesanteckningar
 Automatiskt radbyte
 Spela in berättarröst
 Spela in eget ljud
 Visa ett ord i taget i en PP-presentation (PP 2000)
 Infoga exakt tid i varje bild (PP 2000)
 Sammanfoga celler (PP 2000)
 Flytta objekt (PP 2000)
 Ställ in textens skuggfärg (PP 2000)
 Skapa en länk till en webbsida (PP 2000)
 Skapa en bakgrundsmall (PP 2000)
 Skriv ut dispositionsbakgrund (PP 2000)
 Skriv ut Anteckningsbakgrund (PP 2000)
 Ta bort anteckningar (PP 2000)
 Lägg till animeringseffekt (PP 2000)
 Anpassa (PP 2000)
 Bildväxlaren (PP 2000)
 Ändra ordningen på bilderna (PP 2000)
 Förankra texten i objekt
 Exportera bild till annat Office-program
 Runda cirklar
 Skicka e-post

 "Programmet har utfört en förbjuden åtgärd"
 Rotera bilder
 Stäng av tips

 Importera data till en databas
 Lägg in datum och tid
 Skapa en primärnyckel som är baserad på fler än ett fält
 Flera tabeller samtidigt
 Skapa en fråga

 Bind samman olika dokument