Knåp  


Windows 9x

Liten brasklapp
Huruvida knepen & knåpen fungerar likadant i både Win 95/98/2000/NT/XP, Office 95/97/2000, i de olika versionerna av Netscape och Internet Explorer samt andra program, kan jag inte svara på. Du får knepa & knåpa och upptäcka det själv.

Murphys lag

Allting som kan gå åt helvete
…går förr eller senare åt helvete när man pillar med datorer. Ta kopior av registret, filer, dokument och annat viktigt som du absolut inte vill förlora. Eller varför inte ta en backup av hela hårddisken?!

En början

Säkerhetskopiera Registret
Mycket bra att göra om man ska rota där. Det finns minst två sätt. (Använd gärna båda). Metod ett är att starta Registereditorn (Start, Kör och skriv Regedit) och välja "Exportera registerfil" under "Register". Spara filen på lämplig plats - diskett om möjligt!

Eller när "Den här datorn" är markerad - välja "Arkiv", "Exportera registerfil" och välj att lägga den på skrivbordet samt namnge den. Om det nu blir något fel när man petar i registret är det bara att dubbelklicka på "skrivbordsfilen" så skrivs värdena in. Vid omstart återgår man till ursprungsläget (förutsatt att man inte tagit bort någon fil från hårddisken).

Metod två är att kopiera de två systemfilerna i rotkatalogen System.dat och User.dat. Döp om dom till System.dax och User.dax eller liknande. Vid haveri eller återställning av "ursprungsregistret" väljer man "Importera registerfil". Fungerar det inte trots allt (om Windows eller så vägrar att starta) måste man kopiera in säkerhetskopiorna i stället för dom felaktiga i DOS-läge. Skriv följande vid DOS-prompten:

attrib -h -r -s system.dat
del system.dat
rename system.dax system.dat
attrib +h +r +s system.dat
attrib -h -r -s user.dat
del user.dat
rename user.dax user.dat
attrib +h +r +s user.dat

I Windows 98Under C:\WINDOWS\SYSBCKUP sparas fem säkerhetskopior av Registret inkl. SYSTEM.INI och WIN.INI. Filerna har namnet RB00x.CAB (x är en siffra mellan noll och fem). Vid trubbel, extrahera innehållet i de nyaste cab-filerna och ersätt de gamla. För att hitta sysbcup måste du ställa in Windows på att visa alla filer.

Ladda om Registret
För att slippa starta om Windows så att en ändring gjord i Registret ska börja gälla, kan man göra följande manöver. Men stäng alla öppna program innan proceduren utförs. Tryck Ctrl + Alt + Delete, markera "Explorer" och välj "Avsluta". Win 95 bör nu visa avslutarskärmen. Välj att Win 95 inte ska avslutas. Efter en stund säger Win 95 att programmet Explorer.exe är upptaget. Välj "Avsluta". Nu kommer registret att laddas om.

Registereditorns innehåll och uppbyggnad
Registret är den databas där informationen om systemet lagras. Där står allt som t ex systemets konfiguration, inställningar för program och användarprofiler. Fungerar inte registret som det ska fungerar inte heller Windows. Registret består rent fysiskt på hårddisken av två och ibland tre filer. De två viktigaste filerna som bildar registret är: User.Dat, i vilken information som berör användaren lagras,däribland användarprofiler. System.Dat, i vilken hårdvaru- och datorspecifik information lagras.

Den tredje filen som ibland är med är en policyfil. Om en uppgift i en policyfil skiljer sig från en inställning i registret gäller inställningarna i systempolicyn.

Information i registret lagras som nycklar och nyckelvärden. Ska du in och pilla i registret så ta en säkerhetskopia först: Klicka på "Exportera registerfil" på Registermenyn. I området "Exportera intervall" klickar du på "Alla" så tas en säkerhetskopia på hela registret.

HKEY_CLASSES_ROOT. Här lagras alla filtyper som finns på hårddisken. Även info om vilka program som stödjer OLE.
HKEY_CURRENT_USER. Info om användare, såsom inställningar och preferenser.
HKEY_LOCAL_MACHINE. Info om vilken hård- och mjukvara som är installerad.
HKEY_USERS. Respektive användares inställningar lagras här.
HKEY_CURRENT_CONFIG. Information om den aktuella hårdvaruprofilen.
HKEY_DYN_DATA. Information om Plug and Play-funktionerna.

Tips.txt
I Windowskatalogen finns en fil som heter tips.txt. Öppna den med Anteckningar för nyttig information och diverse råd och så.

Ominstallation

Skapa Startdiskett
En startdiskett är bland det första man bör göra. Den skapar du genom att gå till "Den här datorn," därefter ""Kontrollpanelen"", "Lägg till/ta bort program", välj fliken "Startdiskett". Följ instruktionerna på skärmen.

Förutom de filer som finns på disketten så behöver du en DOS drivrutin till din CD-läsare samt filen MSCDEX. EXE som normalt finns i biblioteket C:\WINDOWS\COMMAND. Lägg till en rad som laddar drivrutinen för CD-ROM i CONFIG.SYS t.ex. DEVICE=cddriver.sys/ D:MSCD001 och en rad som laddar MSCDEX-programmet i AUTOEXEC.BAT t.ex. MSCDEX.EXE /D: MSCD001 När du sedan startar från denna diskett kan du komma åt din CD-spelare så att du kan installera Windows95 på nytt.

Formatera hårddisken
Dubbelklicka på "Den här datorn" och klicka sedan på ikonen för den disk som du vill formatera. Dubbelklicka inte på ikonen. Det går nämligen inte att formatera en disk om den är öppen i "Den här datorn" eller i Windows Utforskaren. Klicka på "Formatera" under "Arkiv". Du kan även gå till DOS och skriva kommandot: "Format" följt av namnet på enheten t.ex. format c: (format c:) och tryck på Enter. Vid formatering försvinner all befintlig data från hårddisken så glöm inte att göra en startdiskett innan du formaterar.

Partionera hårddisken
Skriv ¨FDISK¨ vid DOS-prompten och tryck på Enter. Då dyker frågan om man vill aktivera stöd för stora hårddiskar upp, vilket betyder att man efteråt kommer att ha stöd för hårddiskar större än 2 GB. Tryck Y (dvs yes) och därefter Enter. Välj det första av de fyra alternativen, "Skapa DOS-partition eller logisk enhet" och följ instruktionerna. Svara på frågan om hur stor partitionen ska vara. När första partitionen är klar återkommer de fyra alternativen. Skapa en eller flera nya partitioner på det återstående utrymmet.

Det går också bra att köra fdisk automatiserat från en batchfil. Då kan man ange storlek för primär (pri) partition, utökad (ext) partition och logisk (log) enhet direkt på kommandoraden. Ange storleken i MB med ett kolon mellan switchen och storleken t.ex. fdisk /pri:500.

Installera om Win 98
Får du ett felmeddelande att cd:n endast kan installeras på nya datorer utan befintlig installation när du försöker installera om Windows 98? Detta kan fixas och det mesta av den tidigare installationen kommer att fungera.
 1. Skapa en fil som heter NTLDR (utan filtillögg) på C:\
 2. Byt namn på WIN.COM i C:\WINDOWS
 3. Starta installationen med växeln /NTLDR i "Start", "Kör" eller i DOS (INSTALL /NTLDR).

Windows-CD:n

Windows 95 Resource Kit
I mappen Admin\reskit\helpfile finns filen win95rk.hlp som är en hjälpfil. Mycket matnyttigt.

Backup av viktiga filer
I mappen \OTHER\MISC\ERU finns programmet Emergency Recovery Unit (ERU). Kopiera hela mappinnehållet till Windowsmappen och kör sedan ERU.EXE. Då skapas på diskett en backup av alla viktiga filer och Windows-data och man får en körbar fil som automatiskt kan återställa systemet i ursprungsskicket när man har gjort något tokigt.

Utskriftsproblem
I samma mapp som ovan \OTHER\MISC\ finns Enhanced Print Troubleshooting System (EPTS), som är en felsökare. Den kan hjälpa till vid eventuella utskriftsproblem.

Urklippshanteraren
När man kopierar något placeras detta i en Urklippshanterare. När man kopierar en sak till, försvinner det första man har kopierat.

För att få en större Urklippshanterare navigera till D:\Other\Clipbook-katalogen på CD:n. När sedan filen clipbook.inf visas i rutan "Filnamn" klicka OK. Nu får du valmöjligheten att installera en ny Clipbookviewer. Om datorn frågar om du vill spara din befintliga clipboard.exe svara nej, så kommer du att få den nya versionen. Den kommer du att hitta under: Start/Program/Tillbehör/ Urklippshanteraren.

Systempolicy
Det här programmet låter dig styra över Windows standardbeteende så att du kan ändra det från det förinställda "alla får göra allt", till ett mer lämpligt "somliga får göra vissa saker".

Stoppa in Windows-CD:n och öppna "Kontrollpanelen". Välj "Lägg till/Ta bort program" och fliken "Windows installationsprogram". Klicka på "Disk finns" och bläddra fram på CD:n till mappen Admin\apptools\poledit. Klicka på OK och markera "Redigerare för Systempolicy" och slutligen på knappen "Installera". Nu är programmet installerat men för att kunna köra det måste du först skapa en Policy-fil. Den filen är själva kärnan i systemet och innehåller information om vad en användare får lov att göra med systemet. Först måste du aktivera användarprofiler på datorn genom att i "Kontrollpanelen" välja "Lösenord" och klicka på fliken "Användarprofiler". Välj alternativet "Användarna kan anpassa skrivbordsinställningarna" och klicka OK. I rutan "Inställningar för användarprofil" kan du ändra inställningarna för hur djupgående de olika användarprofilerna ska kunna påverka systemet. Markera även valet "Inkludera Startmenyn" så får du ännu mer makt över systemet.

Starta Policyeditorn som finns i Startmenyn under Systemverktyg. Välj sedan "Arkiv", "Ny fil". Nu bör det finnas två ikoner i programfönstret - Standardanvändare och Standarddator. Dessutom måste det finnas separat profiler för varje användare som du vill tilldela speciella rättigheter eller begränsningar. För att skapa dessa klickar du på menyn "Redigera", "Lägg till användare". Skriv inloggningsnamnet på den första användaren du vill styra separat. Upprepa sedan det hela och skriv in nästa inloggningsnamn. (Du kan ju lägga till ditt också om du vill logga in på din dator). Dessutom kan du passa på att skapa en Administratörsanvändare och på det viset se till att det alltid finns en användare som har alla rättigheter men som väldigt sällan loggar in.

Då är det dags att börja begränsa dessa Användarprofiler. Klicka på användarsymbolen för en av Användarprofilerna i programfönstret så syns egenskaperna för den användaren. För att exempelvis hindra en användare från att göra något annat än att använda Paintbrush letar du dig fram till "System", "Begränsningar" och rutan "Kör bara tillåtna Windowsprogram". Klicka sedan på knappen "Visa" i rutan som aktiveras under trädstrukturen. "Lägg till" låter dig välja vilka program som ska få köras. Skriv in programmets namn och sökvägen till det, klicka OK. Nu får personen i fråga endast köra Paintbrush, men fortfarande komma åt filer, ändra på skrivbordet och stöka runt. För att dölja allt innehåll på Skrivbordet och hindra åtkomst till samtliga filer på datorn, klicka på "Skal" i trädstrukturen och sedan på "Begränsningar". Markera "Dölj alla objekt på skrivbordet", "Dölj enheter i Den här datorn" och "Dölj Nätverket". Vill du även hindra personen från att byta bakgrundsbild och skärmsläckare finns inställningarna för detta vid Skrivbordet i trädstrukturen.

Om du är en slarver som brukar tappa bort ikoner eller så, kan du dubbelklicka på ikonen för din användarprofil, öppna "Skal" och "Begränsningar". Markera "Spara inte ändringar vid avslut". Upprepa sedan samma procedur för Standardanvändare - alltså den användarprofil som ska gälla för användare som är okända - om du vill ha en sådan. Klicka OK och du ska komma tillbaka till huvudfönstret.

Då var det dags att spara ändringarna. Välj menyvalet "Arkiv", "Spara som". Kalla filen för Minpol.pol och spara den i Windowsmappen. Därefter måste du berätta för Windows att Policyfilerna verkligen ska användas, eftersom det inte sker automatiskt. För att göra detta måste du ändra inställningarna som finns lagrade i registret. Den funktionen finns i Arkivmenyn i Systempolicy och heter "Öppna registret". När du öppnat registerinställningarna dubbelklickar du på "Lokal dator" och söker dig fram till "Nätverk", "Uppdatera". Markera det valet och text dyker upp i rutan under trädstrukturen. I textrutan där väljer du uppdateringsläget "Manuell". Berätta nu var filen finns genom att mata in C:\Windows\Minpol.pol om Minpol.pol ligger i Windowsmappen. Klicka OK, välj "Arkiv", "Spara" och avsluta Systempolicy.

Endast en sak återstår nu att göra; och det är att begränsa tillgången för användare som inte loggar in sej alls. Avsluta alla program, strunta i att logga in, starta Systempolicy och upprepa proceduren med att begränsa all tillgång till allt i systemet. De ändringar som görs när du inte är inloggad kommer att påverka alla andra som inte heller loggar in, så på det viset stoppas även dessa användare. Så var det klart.

Nästa gång du startar din dator är det de nya inställningarna som gäller.

PolEdit
PolEdit är ett program för att begränsa åtkomligheten till vissa funktioner i Win95. Det finns på Win95-CD, under katalog "Admin", "Apptools". Kopiera över den till hårddisken. Första gången när PolEdit startas, öppna "Admin.adm". Starta PolEdit. Gå till "Arkiv" och välj "Öppna Registret". Dubbelklicka på "Lokal användare". Under "Skal" - "Begränsningar" bockar du för: "Spara inte inställningar vid avslutning". När du bockat för de alternativ du vill använda, tryck OK. Gå till "Arkiv" och där efter "Spara". Avsluta PolEdit.

WordViewer
Om man inte har Microsoft Word kan man med WordViewer titta på Word-dokument. Programmet finns i \OTHER\WORDVIEW\DISK1 och installeras med filen Install.exe.

Logga loggfiler
På CD:n finns ett behändigt litet program som låter dig titta och ändra på loggar som Win 95 skapar för allt möjligt. Dessa loggfiler sparas sedan i rotkatalogen som textfiler. Kopiera filen Logview.exe från \OTHER\MISC\LOGVIEW till Windowskatalogen. Kör sedan programmet genom att välja Kör från Startknappen och skriva "logview".

Verktygslåda (Win 98)
På Win 98 CD:n finns det en hel del olika program och verktyg för att trimma och underhålla systemet. Bl.a. ett verktyg för att lägga till och ta bort ikoner i det lilla fönstret med klockan i.

Ett annat program kan räkna ut hur mycket diskutrymme som tjänas in om man konverterar till fat32. Installera Win98RK som ligger i mappen "Tools/Reskit" på Win98 CD:n.

Skrivbordet & Startmenyn

Genväg till skrivbordet
Det går snabbare att komma åt ikonerna på skrivbordet om man lägger skrivbordet i Startmenyn, faktiskt enklare än alla tips för att snabbt minimera alla fönster. Gå till Windowskatalogen med Utforskaren, högerklicka på katalogen Skrivbord och välj kopiera. Högerklicka på katalogen Startmenyn och välj "Klistra in". Om "Profiler" är aktiverade måste katalogen "Profiler" öppnas och sedan katalogen med aktuellt namn för att hitta katalogerna.

Om skrivbordsikonerna inte kan röras
Något av dessa värden kan vara fel i registret.
 1. Öppna REGEDT32.EXE
 2. Gå till och kontrollera värdena på dessa platser:
 • HKEY_CLASSES_ROOT\\Interface\{0000010E-0000-0000-C000- 000000000046}\NumMethods
  Ett REG_SZ-värde utan namn med värdet 12.
 • HKEY_CLASSES_ROOT\\Interface\{0000010E-0000-0000-C000-000000000046} \ProxyStubClsid
  Ett REG_SZ-värde utan namn med värdet {0000030C-0000-0000-C000-000000000046}
 • HKEY_CLASSES_ROOT\\Interface\{0000010E-0000-0000-C000- 000000000046}\ProxyStubClsid32
  Ett REG_SZ-värde utan namn med värdet {00000320-0000-0000-C000-000000000046}
Har ikonerna flyttat på sig vid uppstart?
Högerklicka i sådana fall på skrivbordet, välj "Ordna ikoner" och ta bort bocken framför "Ordna automatiskt". Om inte ikonerna vet sin plats så kan du testa att använda dig av PolEdit som du kan läsa mer om högre upp i detta dokument.

Hur ändrar man ikonernas bakgrundsfärg?
Högerklicka på Skrivbordet, välj "Egenskaper". Gå till fliken "Utseende", vid "Skärmdel" väljer du "Ikon" mha rullningslisten Vid rutan "Färgschema" väljer du färg, även där mha rullningslisten.

Ta bort "Nätverk" från skrivbordet?
Man kan ändra detta med hjälp av registret. Men var väldigt försiktig. Gör så här: skriv Regedit i Kör under Startmenyn och gå till följande ställe:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Klicka i den högra delen av fönstret. Välj Redigeramenyn, "Ny/nytt". "DWORD-värde". Döp det nya värdet till "NoNetHood". Högerklicka på "NoNetHood" välj "Ändra" och i rutan "Redigera DWORD-värde" som dyker upp, skriv in värdet 1 på raden under "Data:". Avsluta Registereditorn och starta om Windows.

Lås skrivbordsinställningarna
Om du vill att filer och mappar inte ska gå att flytta omkring på skrivbordet, kan du göra så här:
 1. Gå till "Start", "Kör" och skriv in regedit.
 2. Klicka på HKEY_CURRENT_USER och välj Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer
 3. I den högra delen dubbelklickar du på NoSaveSettings.
 4. Ändra värdet till 1 i datafältet
Utan mus på skrivbordet
Tryck Ctrl + Esc (eller Wintangenten), därefter Esc och efter det Skift + Tab. Nu kan du använda piltangenterna för att flytta runt bland ikonerna på skrivbordet och Enter för att välja.

Volymkontrollen borta?
Gå till "Den här datorn", ""Kontrollpanelen"". Klicka på "Multimedia", välj fliken "Ljud", kryssa i rutan vid "Visa volymkontroll i Aktivitetsfältet". Klart!

Genvägspilarna kan tas bort
Öppna Registereditorn, dubbelklicka på HKEY_CLASSES_ROOT och leta upp "Lnkfile". Byt namn på värdet IsShortcut till _IsSchortcut. Leta sedan upp "piffile" som råkar finnas i samma katalog - HKEY_CLASSES_ROOT. Byt även här namn på värdet IsShortcut till _IsSchortcut. Stäng Registereditorn och starta om datorn. Man kan även ta bort dem utan att behöva gå in i datorns register. Microsofts PowerToys, Tweak UI löser också problemet.

Följande tips kan även det kanske hjälpa: Högerklicka på tom plats på skrivbordet och välj "Egenskaper" och fliken "Utseende". Välj ikon i rullisten för skärmdel. Ställ in storleken 30.Tryck OK.

Städa Skrivbordet
Har du ett rörigt Skrivbord kan du ta bort en del ikoner från det och lägga dem i ett användarspecificerat verktygsfält i aktivitetslisten.

Börja med att skapa en ny mapp direkt i C:\ på hårddisken och ge den ett namn. Öppna mappen och skapa genvägar till dina favoritprogram och filer (du kan även gruppera dem i undermappar). Stäng mappen när det är klart och klicka på ett tomt område i aktivitetslisten. Välj "Verktygsfält", "Nytt verktygsfält" och bläddra fram till den nyligen skapade katalogen. Klicka på OK. Ta tag i handtaget i det nya verktygsfältet i aktivitetslisten och dra det till höger så långt det går så endast verktygsfältets namn och dubbelpilarna syns. Nu behöver du bara klicka på pilarna så kommer menyn med genvägarna fram. (Tipset fungerar förmodligen bara i IE5.)

Kortkommandon för skrivbordsikoner
Högerklicka på en ikon och välj "Egenskaper" så kan du välja kortkommando till ikonen. Placera markören på raden för kortkommandon och välj en bokstav, siffra eller annan tangent. Observera att det alltid blir Ctrl + Alt innan tangenten du väljer.

Kortkommando för "Kontrollpanelen"
Högerklicka på ""Kontrollpanelen"" i "Den här datorn" och välj "Skapa genväg". (Genvägen skapas på Skrivbordet.)

Högerklicka på genvägen och välj "Egenskaper". Klicka på fliken "Genväg". Markera kortkommandofältet. Välj lämpligt kortkommando och klicka på "Värkställ". Klart. Om inte genvägen ska synas på skrivbordet, peta på fliken "Allmän" och kryssa i "Dold".

Flytta Startknappen
Aktivera Startmenyn genom att trycka på Ctrl + Esc. Håll Alt-tangenten nedtryckt och tryck på minus och därefter på bokstaven F. Ett kors syns nu på Startknappen. Använd höger och vänster piltangent för att flytta Startknappen på aktivitetsfältet. När du är nöjd med placeringen trycker du på Enter.

"Den här datorn" på Startmenyn
Klicka på ikonen "Den här datorn", håll musknappen nedtryckt och dra den till Startknappen. Det blir visserligen en genväg men bättre än inget alls.

"Kontrollpanelen" på Startmenyn
Högerklicka på Startknappen, välj "Öppna". Välj Arkivmenyn och "Skapa" en ny mapp. Namnge mappen exakt enligt följande: "Kontrollpanelen".{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} Varje tecken måste vara korrekt - även punkten ska vara med.

Fjärranslutning på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Fjärranslutning.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}

Skrivaren på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Skrivare.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

I Win 2000 högerklickar du på Startknappen och väljer "Öppna". Gå till Arkivmenyn, välj "Nytt", "Skapa ny mapp". Döp mappen till skrivare. Gå till den gamla skrivarmappen, dra över skrivarikonen till den nya mappen.

Skrivbordet på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Skrivbordet.{00021400-0000-0000-C000-000000000046}

Eller gå till Windowsmappen i Utforskaren., högerklicka på Skrivbordsmappen och välj "Kopiera". Högerklicka på mappen Startmenyn och välj "Klistra in".

Den här datorn på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Den här datorn.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-080102B30309D}

Inkorgen på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Inkorgen.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}

Nätverket på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Nätverket.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Papperskorgen på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Papperskorgen.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Portföljen på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Portföljen.{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}

Teckensnitt på Startmenyn
Som ovan men ge mappen namnet: Teckensnitt.{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}

Sortera Startmenyn (Win 98)
En trevlig nyhet med Windows 98:s Startmeny är att du faktiskt kan göra något med objekten i en. Prova att högerklicka på dem för att få upp en meny, eller dra dem helt enkelt till nya ställen med vänsterknappen. Fungerar även med Win 95 och IE 4.0.

Egna knappar (Win 98/IE 4)
Dra och släpp favoritprogrammen till snabbstartknapparna i Aktivitetsfältet.

Byta utseende på Startknappen
I Windowskatalogen öppnar du Systemkatalogen och letar upp filen User.exe. Skapa en kopia av filen som du döper till Userny.exe. Öppna Userny.exe med ditt ikonskapar program. (Saknar du ett sådant finns det ett att hämta hem fråndenna länk, eller ett som heter "MicroAngelo" från http://www.download.com ). I Userny.exe hittar du en mängd av de ikoner som ingår i Windows bl a "Windows-flaggan". Dubbelklicka på flaggan med uppsättningen 16x16 (den storlek som används i Startknappen). Nu går det bra att skriva något eller klistra in en ny bild. Spara Userny.exe när du är klar. Avsluta Windows och gå ut i Dosläge. Växla till systemkatalogen och döp om user.exe till userold.exe samt ändra namn på userny.exe till user.exe. Starta om Windows, färdigt.

Utöka Aktivitetsfältet (Win 98)
Högerklicka på Aktivitetsfältet så hittar du en ny meny som heter verktygsfält. Där kan du lägga till fler fält i Aktivitetsfältet.

Dra en hel mapp till Aktivitetsfältet (Win 98/IE 4)
Om du har Windows 98 och/eller Internet Explorer 4 så kan du dra en hel mapp till Aktivitetsfältet (bara mellan tray- och startmenyområdet) så visas hela innehållet från mappen på aktivitetsfältet som ikoner. Det är bara att klicka. Du kan också dra till och från ikoner/mappar på startmenyn, varför inte lägga en genväg till CD- och diskettstationen på startmenyn.

Rensa i Startmenyn
Vill du rensa i din Startmeny utan att öppna en hel mängd av fönster? Högerklicka på ett tomt område i din aktivitetslist, välj "Egenskaper". Gå till fliken "Program på Startmenyn". Klicka på "Ta bort", markera oönskat objekt, klicka på "Ta bort". Upprepa tills alla oönskade objekt är borta, klicka på "Stäng", därefter OK. (IE 4 användare: högerklicka direkt på objektet i Startmenyn och därefter "Ta bort".)

Städa Körmenyn
Öppna Registereditorn. Klicka på HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\RunMRU. Markera de rader i högra fältet som ska bort och tryck Delete. OBS! Ta INTE bort värdena för "Standard" och "MRU List".

Ta bort "Klicka här för att starta"
Den lilla animeringen som ibland kommer åkandes på aktivitetsfältet kan tas bort genom att gå till följande ställe i registret; HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer. Skapa en sträng med namnet "NoStartBanner" och ge den följande värde; "01 00 00 00".

Ta bort "Kör" från Startmenyn
Öppna registret och gå till stället som ovan. Ge strängen "NoRun" värdet "1".

Ta bort "Favoriter" från Startmenyn
Gå till exakt samma ställe som i tipset ovan, men vid "Nytt binärvärde skriv: NoFavoritesMenu. Dubbelklicka sedan på värdet och skriv in: 01 00 00 00.

Ta bort "Logga ut" från Startmeny
Gå in i registret och gå till: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. Välj Redigeramenyn, "Ny/nytt" och "Binärvärde" namnge det NoLogOff och skriv in värdet 01 00 00 00. Starta om.

Ta bort "Dokument" från Startmenyn
Gå till "Kör" och skriv: RegEdit. Gå sedan till HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Högerklicka i den högra rutan och välj "Nytt binärvärde". Ge värdet namnet: NoRecentDocsMenu. Dubbelklicka på värdet och skriv in: 01 00 00 00. Nu kan du bara stänga av Registereditorn. Ändringarna börjar gälla nästa gång datorn startas om.

Ta bort Dokumentmappen
Öppna Registereditorn och gå till HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer. Högerklicka på tom plats i det högra fönstret och välj "Ny/nytt Binärvärde". Döp värdet till NoRecentDocsHistory. Dubbelklicka på värdet och skriv 01 00 00 00. Klicka på OK.

Högerklicka återigen på en tom plats i det högra fönstret och välj "Ny/nytt Binärvärde". Döp värdet till NoRecentDocsMenu. Dubbelklicka på värdet och skriv 01 00 00 00. Klicka OK och stäng Registereditorn och starta om Windows. ångrar du dig är det bara att ta bort de två binärvärden som du skapade och starta om Windows.

Ta bort (lite) i Dokumentmenyn
Om man bara vill ta bort enstaka genvägar i Dokument på Startmenyn, öppna Utforskaren så finns dom i C:\Windows\Recent.

Rensa i Körmenyn
Gå in i registereditorn och öppna HKEY_CURRENT_USER\SoftwareMicrosoft\Windows\Current Version\Explorer\RunMRU. Nu kommer det upp två fält, "Namn" och "Data". Radera det som står under data (Standard och MRUlist ska vara som dom är) genom att dubbelklicka på "Namnraden" under namnlistan. Rutan "Redigera sträng" visas. Markera namnet som står under "Data", tryck Delete Stäng registereditorn och starta om maskinen.

Rensa Dokumentmenyn vid uppstart
Öppna Anteckningar och skriv: move c:\windows\recent\*.* c:\recycled Spara filen som cleen.bat i Windowskatalogen. Nu flyttas filerna som finns under \windows\recent till Papperskorgen varje gång filen körs. För att filen ska köras så fort Windows startas måste du lägga till en genväg i Autostart. Högerklicka på Startknappen och välj "Öppna". Dubbelklicka på "Program" och därefter på "Autostart". Högerklicka på en tom yta i fönstret och välj "Ny/Genväg". Skriv in sökvägen till BAT-filen.

Töm Dokumentmenyn när Windows avslutas
Detta fungerar inte i Windows 95 eller Windows NT 4.0 om inte uppgraderingen av Skrivbordet som finns i Internet Explorer 4 är installerat.
 1. Öppna registereditorn och leta dig fram till: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 2. Skapa ett nytt DWORD-värde med namnet ClearRecentDocsHistoryOnExit
 3. Ändra data för DWORD-värdet ClearRecentDocsHistoryOnExit till 1
Ta bort Länkar i Favoriter
Ta bort mappen länkar från c:\windows\favoriter. Skapa ett nytt textdokument och spara det som länkar.txt i c:\windows\favoriter. Byt namn på länkar.txt till länkar utan filändelse.

Omstart på skrivbordet
Öppna "Anteckningar" och skapa nytt dokument. Skriv @EXIT. Spara i ex vis rotkatalogen, döp till EXIT.BAT (.bat mkt viktigt). Skapa genväg i "Utforskaren" genom att dra till skrivbordet. Högerklicka på Genvägen. "Egenskaper" - "Program", bocka för "Stäng vid avslut". "Avancerat", bocka för "MS-DOS-läge", ta bort bocken "Varning vid växling till MS-DOS-läge". OK 2 ggr.

Eller: Högerklicka på skrivbordet och välj "Skapa/Genväg". Skriv i kommando-raden: "C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\USER.EXE, Exit Windows" Klicka sedan på "Nästa" och namnge genvägen.

Egna programknappar
Vill du lägga till många programknappar i Aktivitetsfältet är det enklast att lägga dem i en katalog. Sök efter katalogen Quick Launch. Där hittar du genvägarna till knapparna.

Ändra i alternativet Skapa vid högerklick
När man högerklickar på skrivbordet så får man upp en snabbmeny där det bland annat står "Skapa". För att lägga till eller ta bort i denna meny letar man upp mappen C:\Windows\Shellnew och rensar och lägger till.

Det finns även en funktion i TweakUI som kan hantera detta.

Stänga av datorn på skrivbordet
Högerklicka på skrivbordet och välj "Skapa" "Genväg". Skriv in följande i fältet "Kommandorad": C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows eventuellt får du skriva exitwindowsexec i st f exitwindows Klicka sedan på Nästa och skriv in något lämpligt namn på genvägen, t.ex. Avsluta Windows.

Stäng alla program och logga ut användaren från skrivbordet (Win 98 SE)
Skapa en kommandofil som stänger eller startar om Windows, skapa sedan en genvägsikon till denna fil på skrivbordet. Starta Anteckningar (Notepad). Skriv följande text: rundll32.exe shell32.dll,SHExitWindowsEx 0 Spara filen i mappen C:\Windows med namnet omstart.bat. Stäng Anteckningar. Skapa en genväg till filen på skrivbordet.

Slipp den rullande kolumnen i Startmenyn (Win 98/ME)
Gör följande för att få mer än en kolumn i Programmenyn så du slipper använda pilarna i övre eller undre kanten när menyn blir för hög.
 1. Gå till Start, Kör och skriv regedit.
 2. Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder.
 3. Högerklicka i den högra sidan och skapa en ny nyckel.
 4. Döp den till StartMenuScroll.
 5. Skapa sedan ett nytt DWORD-värde under den nya nyckeln.
 6. Döp det till HkeyRoot och ge det värdet 80000001.
 7. Gör därefter åtta nya strängvärden under samma nyckel och tilldela dem nedanstående namn och värden:
  • CheckedValue false
  • DefaultValue true
  • HelpID update.hlp
  • RegPath Software\\Microsoft\\Windows\\
  • CurrentVersion\\Explorer\\Advanced Text Visa Startmenyn i flera kolumner
  • Type checkbox
  • UncheckedValue true
  • ValueName StartMenuScrollPrograms

 8. Starta om Windows och gå till Utforskaren
 9. Gå till Visa-menyn, "Mappalternativ", "Visa". Där finns nu "Visa Startmenyn i flera kolumner"
Skärmsläckare på skrivbordet
Öppna Utforskaren. Skärmsläckarna finns i mappen C:\WINDOWS\SYSTEM med filändelsen SCR. Högerklicka på en (eller flera) och dra till skrivbordet. "Skapa" "Genväg".

Worddokument som skrivbordsunderlägg
Skapa ett Worddokumentet - med eller utan innehåll. Spara dokumentet via Arkiv-menyn, "Spara som" men byt filformat till HTML-format. Placera filen i katalogen: C:\Windows\Web\Wallpaper. För att använda filen som skrivbordsunderlägg, högerklicka på skrivbordet och välj "Egenskaper" och "Bakgrund". Leta upp ditt skrivbordsunderlägg. Välj och klicka OK.

Sök- och genvägar

Genväg till sökfil(er)
Klicka på en tom plats på skrivbordet och tryck F3 så öppnas sökfil(er)-dialogrutan.

Sök avancerat
Man kan använda jokertecken (*) för att ersätta valfritt antal tecken i sökbegreppet, eller frågetecken (?) för att ersätta ett specifikt tecken på en specifik plats i sökordet.

Ange sökvägar till program i Registret
 1. Dubbelklicka på Regedit.exe i Windowsmappen.
 2. Klicka på plustecknet till vänster i Registereditorn för att leta reda på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ AppPaths.
 3. Klicka med höger musknapp på ikonen AppPaths till vänster i Registereditorn. Välj först "Ny/Nytt" och sedan "Nyckel" på menyerna som visas. En ny nyckelmapp visas till vänster i Registereditorn. Skriv namnet på den körbara filen, inklusive filtillägget exe.
 4. Dubbelklicka på (Standard) till höger när den nya mappen till vänster är markerad. Skriv det fullständiga söknamnet för den körbara filen i dialogrutan "Redigera sträng". Klicka på OK.
 5. Skriv namnet på den körbara filen efter att ha valt Kör på Startmenyn, utan att skriva den fullständiga sökvägen.
 6. Definiera sökvägar till ytterligare programfiler genom att klicka med höger musknapp på den högra delen av Registereditorn, när den nya mappen är markerad till vänster.
 7. Välj först "Ny/Nytt" och sedan "Strängvärde" på menyerna som visas. Skriv namnet "Path" i det markerade namnfältet till höger.
 8. Dubbelklicka på "Path" till höger. Skriv den fullständiga sökvägen till mapparna som innehåller programfiler, i dialogrutan. Om det gäller flera mappar avgränsar man sökvägarna med semikolon. Klicka på OK.
Ta reda på sökvägen
Som standard döljer Windows 95 sökvägar av filer och mappar. Vill du se hela sökvägen i namnlisten? Dubbelklicka på "Min Dator" och välj "Visa"/"Mappalternativ", sedan fliken "Visa" och kryssa för rutan "Visa fullständig sökväg i namnlist". Eller ännu lättare: Klicka på "Start" och "Kör", dra och släpp filen i rutan. Nu skriver Windows ut hela sökvägen i rutan.

Ändra installationssökväg
När du väljer att lägga till Windowskomponenter efter att Windows är installerat kommer installationsprogrammet automatiskt att använda samma sökväg som användes vid installationen. Om du installerade diskettversionen av Win95 och senare införskaffade CD-ROM-versionen kommer Windows att söka filerna på diskettenheten (vanligen a:). Du kan ändra installationssökvägen genom att ändra i registret. OBS! Nedan beskrivs hur förändringar görs i registret. Innan registrets innehåll förändras bör du först göra säkerhetskopia på registret. Felaktiga ändringar i registret gjorda med Registereditorn kan orsaka allvarliga fel och kan leda till att Windows 95 måste ominstalleras.

Så här ändrar du installationssökvägen: Klicka på Start ,välj Kör. Skriv RegEdit och klicka OK. Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion och markera nyckeln "Setup". I den högra delen av Registereditorn visas värdena för denna nyckel. Bläddra dig ned till värdet "SourcePath" och dubbelklicka på det. I rutan "Data" skriver du den nya sökvägen (exempelvis D:\Win95). Klicka på "Register" och välj "Avsluta". Svara "Ja" för att spara ändringarna.

Datorn letar efter genvägen till en fil som inte längre finns
För att komma tillrätta med detta måste man manuellt hitta och ta bort den spökande hänvisningen. Prova först med att starta Systemeditorn (klicka på Start, sedan Kör och skriv SysEdit). Under menyn "Sök", leta igenom ini-filerna för att hitta den rad som försöker ladda filen. Använd filnamnet som sökbegrepp. Om raden finnes, radera raden ifråga, spara och starta om Windows. Om raden inte finns, eller om det inte hjälpte, finns nog syndaren i Systemregistret. Starta Registereditorn (klicka på Start, Kör och skriv RegEdit). Även här finns en sökfunktion, den gömmer sig under menyn "Redigera". Där kan man antingen söka på filnamnet eller på namnet på det avinstallerade programmet. Hittar man någon hänvisning måste denna tas bort. Spara och starta om. Försiktighet är av största vikt när man rör i dessa filer. Detta gäller särskilt Systemregistret. Ett fel och man kan bli tvungen att installera om Windows. Säkerhetskopiera filerna innan felsökningen börjar.

Filer och Program

Filändelser (långt ifrån alla!)
.$$$ Temporär fil.
.000 Komprimerad datafil skapad av programmet DoubleSpace.
.001 Faxfil. Används av flera olika faxprogram.
.1st Används ofta i textfiler av typen "Läs mig".
.386 Systemfil som används av Windows. Oftast en drivrutin för hårdvara eller program.
.abk Automatisk backupfil för CorelDraw.
.ad Datafil för skärmsläckaren AfterDark.
.ai Fil innehållande vektorgrafik från Adobe Illustrator.
.asc Textfil med ASCII-tecken. (American Standard Code for Information Exchange.)
.atm Data från typsnittstillägget Adobe Type Manager.
.au Ljudfil (audio). Ursprungligen från operativsystemet UNIX.
.avi Videofil (Audio Video Interleaved). Spelas upp med mediaspelaren.
.bak Backupfil. Filkopia som sparas automatiskt när originalet skrivs över.
.bas En fil gjord i programmeringsspråket Basic.
.bat Kommandofil som startar program i DOS. Exempelvis Autoexec.bat.
.bin Binär datafil
.bmp Grafikfil med punktgrafik (bitmap på engelska).
.cal Kalenderfil.
.cda Ljudfil på audio-cd.
.cgi Ett körbart script i programmeringsspråket Common Gateway Interface.
.chk "Kontroll"-filer skapade av Scandisk. Kan raderas.
.clp Klippbordsfil.
.cnt Fil med hjälpinformation. Själva programmen fungerar utmärkt utan dessa.
.com Körbart DOS-program.
.cpl Kontrollpanelfil
.csv Textfil med kommaseparerade värden.
.cwk Fil skapad av Claris Works.
.dat Databasfil. (Registerdatafil - ska ej tas bort).
.dll Systemfil innehållande kommandon till olika program. (Dynamic Link Library).
.doc Textfil. (Bl a Word sparar i detta filformat).
.drv Drivrutin.
.err Händelsejournal vid mjukvaru- eller hårdvarufel.
.exe Körbar fil. Alla program har denna ändelse.
.faq Textfil innehållande hjälptext.
.fax Faxfil med rastergrafik.
.ffa Indexfil. Filnamn: Ffastun0. Informationsfil. Kan tas bort.
.ffl Indexfil. Filnamn: Ffastun. Dokumentlista som skapas av Microsoft "Fast Find". Kan tas bort.
.ffo Indexfil. Filnamn: Ffastun. Cache av dokumentegenskaper. Kan tas bort.
.ffx Indexfil. Filnamn: Ffastun. Index. Kan tas bort.
.fon Typsnittsfil. Innehåller ett specifikt typsnitt.
.fts Indexfil. Skapas när man söker efter något i Win´s ordlista. Filerna kan tas bort. De återskapas nästa gång hjälpfunktionen används.
.gdi Graphics Device Interface. Windows interna grafikspråk.
.gid Står för Global InDex. Innehåller index och annan information till hjälpfiler. Kan raderas, men dom återskapas när hjälpfilen öppnas.
.gif Punktgrafik (Graphical Interchange Format).
.grp Programgrupp i Windows.
.gz Komprimerad fil skapad i operativsystemet UNIX. Packas upp med WinZip.
.hlp Fil med hjälpinformation. Själva programmen fungerar utmärkt utan dessa.
.htm och .html. Hemsida på internet (Hyper Text Markup Language).
.ico Fil innehållande ikon.
.inf Installationsinformation om en hårdvara eller ett program.
.ini Initialiseringsfil för ett program. Förbereder parametrar och register före programstart.
.iso En ISO-fil är en kopia av en CD-skiva lagrad i en fil. Mha denna fil kan man t.ex. återskapa en ny CD-skiva.
.jpg även .jpeg och .jfif. Grafikfil med 24-bitars punktgrafik. (Joint Photographic Experts Group). Vanligt förekommande på internet eftersom filerna blir små.
.lha Komprimerad fil. Ursprungligen från Amiga.
.log Textfil med information skapad av ett program under programmets gång.
.mac Makrofil.
.mbx E-mail fil.
.mid Midifil enligt musikstandarden MIDI.
.mov Fil med rörlig film. Spelas upp i QuickTime.
.mp2 Ljudfil i formatet MPEG 2.
.mp3 Ljudfil i formatet MPEG 3.
.mpg Animation i formatet MPEG.
.ocx även .vbx. Påminner om .dll-filerna men är knepigare att veta vart de hör.
.old Backup av textfil. Se även .bak.
.pcd Grafikfil för Kodak PhotoCD.
.pct Punktgrafik från Macintosh.
.pcx Punktgrafik, öppnas med programmet Paintbrush.
.pdf Dokument skapat av Adobe Acrobat. Läses med Acrobat Reader.
.pic Punktgrafik från Macintosh.
.pif Innehåller information om ett program. Används av Windows vid programstart.
.ppt Fil skapad av PowerPoint.
.prd Drivrutin för skrivare.
.ps Postscriptfil. Egentligen en ren textfil med postscriptkommandon för utskrift på postscript-skrivare.
.psd Fil skapad av Photoshop.
.pwl Lista med lösenord för inloggning i Windows.
.qt Fil med rörlig film. Spelas upp i QuickTime.
.ra Musikfil skapad av RealAudio.
.ram Temporär ljudfil skapad av RealAudio.
.raw Grafikfil innehållande 24-bitars RGB-grafik.
.rec Fil innehållande ett inspelat makro.
.rtf Plattformsoberoende textfil (Rich Text Format). Kan öppnas med flera olika ordbehandlingsprogram både på Mac och PC.
.scr Skärmsläckare.
.sfw Komprimerad fil. Kan endast öppnas med programmet Photo Works.
.sit En sit-fil är en Macintosh-fil packad med programmet Stuffit. Du kan gå in på: http://www.aladdinsys.com och ladda ner Stuffit Expander för Windows.
.swp Virtuell minnesfil. Används som mellanlagring av innehåll i RAM-minnet.
.sys Systemfil. Innehåller drivrutiner för mjuk- eller hårdvara.
.tar Komprimerad fil skapad i operativsystemet UNIX. Packas upp medWinZip.
.tif och .tiff. Fil med punktgrafik (Tagged Image File Format). Till bilder av hög kvalitet.
.tmp Temporär fil. Ska försvinna när programmet stängs.
.ttf Typsnittsfil innehållande ett Truetype-typsnitt.
.txt Vanlig textfil.
.url Fil innehållande en sökväg till en internetadress.
.uu Komprimerad fil skapad av UUDE/ENCODE.
.uue Komprimerat filarkiv skapat av UUENCODE.
.vbx Tillägg till Visual Basic. Påminner om .dll-filerna. Även .ocx.
.vga Drivrutin för bildskärm.
.viv Fil som börjar spelas upp under nedladdning. "Streamat".
.wav Ljudfil i Windows wave-format. Spelas upp med Ljudspelaren.
.wdb Databas skapad av MS Works.
.wpd Fil skapad i Corel WordPerfect.
.wp5 Textfil skapad av programmet WordPerfect 5.x.
.wri Textfil skapad av programmet Windows Write.
.xls Dokument till kalkylprogrammet Excel.
.zip Komprimerad fil. Packas upp med hjälp av programmet WinZip.

Hitta .dll-filer
Om du saknar en .dll-fil så är ett bra ställe på internet att söka efter den t.ex. http://ftpsearch.lycos.com/?form=medium

Hitta .dbx-filer
Om det är svårt att hitta mappen där .dbx filerna ligger, starta Outlook Express, gå in på Verktygmenyn, "Alternativ" och "Underhåll" En bit ner finns en knapp märkt "Mapp". Tryck på den, så syns sökvägen till mailmapparna. Om du vill ändra sökvägen, klicka på knappen "Ändra" och välj en mapp där du vill ha mejlen. Till exempel c:\post. Då blir det lättare att hitta mejlen när du behöver dem.

Rnaapp?
Rnaapp är ett program för fjärranslutningen - Remote Networking Access APPlication

Vad är en EPS-fil?
Bilder i EPS-format bygger på PostScript-teknologin, vilket gör att man måste ha en PostScript-skrivare för att kunna skriva ut bilden. En annan nackdel är att man aldrig ser EPS-filens innehåll på skärmen, man ser bara en bitmapp-representation av innehållet. Denna information måste dessutom lagras separat vilket inte alla program gör. Det kan alltså betyda att man ibland importerar en EPS-fil utan att kunna se på skärmen vad filen innehåller.

FFL- och FFO-filer
…är filer som skapas av Microsoft Fast Find (Snabbsökning), som är en del av Office 95 och 97. Programmet indexerar innehållet i Officefiler och sparar informationen på hårddisken, så att man t.ex. kan söka efter alla dokument som innehåller ett visst ord. Fast Find tar upp en del minne samt processortid, och filerna kan bli väldigt stora om man har många Office-dokument, använder man inte den här finessen kan man stänga av funktionen och ta bort filerna. Office installerar Fast Find i Startmenyns Autostartmapp, så ta bort denna genväg annars kommer ffastun-filerna att återskapas. Om man vill ha kvar sökmöjligheten kan man istället använda "Kontrollpanelen" för att ställa in uppdateringsintervall och stänga av indexeringen för olika enheter.

Windows kan ta bort alla temporära filer vid start
Lägg till denna rad Echo Y|If Exist C:\Windows\Temp\*.* Del C:\ Windows\Temp\*.* >Nul sist i autoexec.bat som ligger i roten, oftast C:\. Starta om Windows. Om du inte märker någon skillnad gör så här:
Öppna regedit.exe.
Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\FS Templates\Server Kontrollera så att dessa värden stämmer: PathCache = 40 00 00 00 NameCache = a9 0a 00 00

Öppna en fil i Utforskaren med ett annat program än det som är associerat
Markera filen. Håll ner Skift och högerklicka på filen. Välj "Öppna med…" och markera önskat program ur listan.

Valfri filöppning
Vissa filtyper passar inte bara till ett visst program, ex. vis kanske man vill kunna öppna html-filer med Anteckningar ibland. Öppna "Den här datorn" och välj "Alternativ" i Visamenyn. Klicka på fliken "Filtyper" och leta rätt på dokumentet. Välj "Redigera" och "Ny". Skriv t ex "Öppna med Anteckningar" som "åtgärd" och leta rätt på Notepad.exe med Bläddraknappen. Klicka på alla OK-knappar. I fortsättningen är det bara att högerklicka på en html-fil och välja "Öppna med…" "Anteckningar".

Associera filer
Enklast är naturligtvis att öppna det program man vill använda för att titta på ex. vis bilder och därifrån öppna de bilder man ska arbeta med. Ett annat sätt är att öppna Utforskaren, välja "Visa," "Alternativ" och slutligen fliken "Filtyper". I det fönster som öppnas letar man reda på den typ av bilder som ska öppnas med ett speciellt program. Markera filtypen och klicka på "Redigera". I det nedre fönstret bör det stå vilka åtgärder som gäller för denna fil, t ex Öppna. Klickar man på "Redigera" ser man på en rad sökvägen till det program som idag hanterar den filtyp som tidigare markerats. Välj "Bläddra" och leta reda på det program (den exe-fil) som i fortsättningen ska öppna den här typen av filer.

Avsluta genom att gå ur på lämpligt sätt med OK etc, då bör det valda programmet aktiveras nästa gång man exekverar den nyss redigerade filtypen.

Utskrift till fil
Om man vill skicka texten till en fil istället för till sin skrivaren gör man följande: Öppna "Skrivare" i "Kontrollpanelen". Dubbelklicka på "Lägg till skrivare". Klicka på "Nästa" välj "Lokal skrivare", klicka på "Nästa". Välj tillverkare "Allmän" och skrivare "Allmän/endast text", klicka på "Nästa". (Eventuellt behöver Win-CD:n sättas in.) Klicka på "Nästa" välj "FILE" som port och "Nästa". Döp det hela till "Utskrift till fil" ex vis. Klicka på "Nästa" markera "Nej" och klicka på "Slutför". I mappen finns nu skrivaren. Högerklicka och välj "Egenskaper". Under fliken "Papper", välj "Papperskälla: Kontinuerlig - utan sidbrytning" och välj OK. Vid utskrift kan man nu välja denna skrivare.

Ett annat knep är att använda sig av Outlook. Gå in på fliken "Övrigt" i Outlook och öppna "Den här datorn", välj den katalog som du vill skriva ut, t ex C:\ och klicka på skriv ut.

Visa BMP-filer som ikoner
Döp om .bmp filerna till .ico och ha en storlek på 400 x 400 på dom. Eller, starta "Regedit" och leta efter Paint Picture (eller det program som används för att öppna BMP-filer med). Lägg till "New Key" under Paint.Picture DefaultIcon. I högra fönstret, ändra standardvärdet till 1%.

Ta bort markeringen "Öppna med…"
Förpassa dig till Registret. Gå till HKEY_CLASSES_ROOT\Unknown\shell\ openas\command varpå du markerar command. Högerklicka på (Standard) eller (Default) beroende på Windowsversion. Välj "Ändra" och ändra %1 i slutet av raden till %2.

Växlingsfil (Win386.swp - virtuellt minne)
Windows swapfile (Win386.swp) är till för att simulera att datorn är utrustad med mer minne än vad den egentligen är. Om arbetsminnet tar slut så använder sig Windows av växlingsfilen på hårddisken som simulerar minne, vilket går betydligt långsammare än det riktiga minnet.

Hur stor växlingsfilen skall vara beror alldeles på hur mycket minne som är installerat i datorn och vilka program som skall användas. Använder man t.ex. ett bildbehandlingsprogram eller har flera program öppna samtidigt, vilket ofta kräver mycket av systemresuserna kan man välja en liten större växlingsfil. Men om man uteslutande arbetar med ett ordbehandlingsprogram och sällan har mer än ett program öppet kan man välja en mindre växlingsfil, den tar ju trots allt upp värdefullt utrymme på hårddisken. För krävande program kan du ställa in permanent växlingsfil på cirka 15 MB och om du använder litet mindre krävande program räcker det i regel med en 5 MB stor permanent växlingsfil.

Högerklicka på "Den här datorn", klicka på "Virtuellt minne". Kontrollera att inställningarna för det virtuella minnet hanteras automatiskt. Det rekommenderas att du låter Windows hantera det virtuella minnet. Standardinställningarna baseras då på hur mycket ledigt hårddiskutrymme det finns. Växlingsfilen ökar och minskar dynamiskt beroende på hur mycket minne som för tillfället används. Om du vill sätta upp gränser för minimalt och maximalt reserverat utrymme, markerar du det andra alternativet och skriver värdena (i kilobyte) i rutorna "Minimivärde" och "Maximivärde".

Välj rätt Cab-fil
Om du behöver en färsk kopia av en Win95 fil, hittar du den i en av CAB-filerna. Men vilken av dom? För att ta reda på det, öppna Win95-mappen på CD-romen. Öppna "Verktygs"-menyn, välj "Sök", "Filer eller Mappar" och skriv *.CAB i Namnrutan under fliken "Namn och plats". Därefter skriver du namnet på filen i rutan "Innehåller texten". Klicka på "Sök nu".

Programstarten gick fel, det gick inte att hitta dll-filen MSVCIRT.DLL
MSVCRT.DLL (Microsoft Visual C++ Runtime Library) är en komponent som används av många program. Denna modul följer normalt med vid installationen av de program som behöver den. Felet kan bero på att något program i Autostart-mappen behöver Dll-filen. Prova att klicka igång dem ett efter ett för att se om felmeddelandet kommer upp igen. När man har lokaliserat den felaktiga applikationen kan man prova att radera den eller installera om den. Då borde problemet försvinna.

Vad händer när du flyttar en fil?
När du drar filen till ett annat ställe, håll ögonen på ikonen. Ett plustecken betyder att filen kopieras on rundad pil att det skapas en genväg. I övriga fall flyttas filen.

BAT-filer - om ett annat program ska användas vid redigering
 1. Dubbelklicka på filen Regedit.exe i Windowsmappen
 2. Klicka på plustecknet bredvid HKEY_CLASSES_ROOT och leta reda på raden batfile. Klicka på plustecknet på den raden, bredvid Shell och bredvid Edit.
 3. Markera raden command. Dubbelklicka på texten Standard i den högra delen av Registereditorn.
 4. Skriv C:\Program\Tillbehör\WordPad.exe%1. Och klicka på OK.
Nu används WordPad för att redigera BAT-filer. Förvandla *.doc till *.pdf
Mha drag och släpp kan du skapa egna Pdf-filer med Adobe Acrobat, som kan konvertera World-, Excel- och PowerPoint-filer.

Spara Programhanterarens utseende
Placeringen av de olika fönstren går att ändra utan att behöva avsluta Windows. Börja med att avmarkera "Spara ändringar vid stängning" som finns under menyn "Alternativ" i Programhanteraren. Då sparas inte Programhanterarens utseende varje gång Windows avslutas. Sedan kan man arrangera fönstrens placering och storlek efter önskemål. När inställningarna är bra tryck ner Skift och dubbelklicka på minustecknet högst upp till vänster på Programhanteraren. Nu har Programhanterarens utseende sparats utan att Windows behöver avslutas.

Foldern "Program" öppnas automatiskt vid uppstart?
Sådant som autostartar men inte finns i mappen Autostart ligger antingen i Win.ini eller i systemregistret. Leta efter rader som börjar med LOAD el. RUN i Win.ini. Hittar man en sådan rad med aktuellt filnamn, kan man ta bort den. Använd annars Registereditorn för att söka i HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Alt 1 ..Om det finns någon nyckel där som börjar med "C:\Program Files\......" så sätt namnet Program Files inom citationstecken (Windows tror annars att det är "C:\Program" som ska startas eftersom det är ett mellanslag efter "Program" som inte "räknas", eller ändra namn på den till "C:\Progra~1\......."

Alt 2 ..eller lägg till ett par extra "" (""C:\Program Files\....."") eller ta bort den...(?)

Alt 3 ..Om det inte finns någon sådan nyckel där, kontrollera dessa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Once
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Once
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Services
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ServicesOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Once\Setup.

Vad är MSConfig
Det är ett program som installeras med Windows 98 och startas genom att man skriver msconfig.exe under "Kör" på startmenyn. Genom detta program kan man t.ex. ta bort program som automatiskt startas via registret.

Ändra "enkelt" program som startar automatiskt (Win 98)
I Windows 98 finns ett program som heter msconfig.exe under systemkatalogen. Med det kan man ändra allt som startar upp automatiskt, vare sig det ligger i registret eller autostart.

Öppna flera program samtidigt
Håll ner Ctrl och markera programmen. Tryck sedan ner Skift och dubbelklicka på en tom plats i fönstret.

Välj i vilken mapp programmen ska startas
När man skall öppna ett dokument i ex. Word hamnar man automatiskt i ex. "Mina dokument". Om du vill ändra i vilken mapp programmen skall starta går du till "Verktygsmenyn" i Word, väljer "Alternativ", därefter fliken "Sökvägar". Markera den sökväg du vill ska ändras och skriv in den nya som du vill använda.

Starta program minimerat
För att starta program minimerat direkt tryck ner Skift och dubbelklicka på programmet som ska startas. De flesta fungerar. För att sedan snabbt komma åt de minimerade programmen håll ner Alt-tangenten och tryck på Tab upprepade gånger för att växla mellan de olika programmen. När du hittat det program som du vill aktivera släpp Alt-tangenten.

Starta program vid uppstart
För att ett program ska startas automatiskt varje gång Windows startar, ska du högerklicka på Startknappen och välja "Öppna". Gå in i "Program" och sedan "Autostart". Kopiera sedan en genväg till ditt program till mappen.

Programinventering
Chansen är att du har användbara program på din dator som du inte ens visste om. Program som säkert tar upp värdefull plats på hårddisken. Gör en inventering och ta bort dom som inte behövs.

Skapa en mapp på ditt skrivbord som du kallar PROGRAM GENVÄGAR. Gå till "Start", välj "Sök", "Filer eller mappar", skriv *.EXE *.COM i Namnrutan, klicka på "Sök nu". När sökningen är klar, gå till "Markera allt" på "Redigera"-menyn, dra och släppa alla filerna i Sökfönstret till din nya mapp på skrivbordet. Nu har du en mapp med genvägar till alla program på din dator. Nu kan du dubbelklicka på en genväg i taget för att ta reda på vad det är. När det är identifierat, kan du söka och ta bort programmet eller spara det i en annan mapp.

Kolla systemfiler (Win 98)
Om du vill kolla om några systemfiler har raderats eller förstörts i Win 98 är det bara att skriva sfc i "Kör" i Startmenyn.

Två Systray - trots att NetBus inte finns
Om du har två Systray som körs samtidigt trots att NetBus inte finns på datorn, beror det antagligen på att du kör Win98 som lägger till både "Aktivitetsfältet" och "Systray". Testa med att avmarkera det ena Systray i "Start", "Program", "Tillbehör", "Systemverktyg", "Systeminformation", "Verktygsmenyn", "Systemeditorn" och "Autostart".

Lär känna din dator
Windows 95 har ett program som heter MS-info, som berättar mer om din dator än du någonsin vill veta. Det tar upp detaljerade upplysningar på alla Dll-filer, drivrutiner, hårdvara, minne, teckensnitt och mycket mer. Gå till Start, Sök, Filer eller mappar, sök efter MSINFO32.EXE. Dubbelklicka på den.

Lägg till WordPad i Skicka till
Öppna Utforskaren, klicka på Windowsmappen, därefter klicka på Skicka till (Send To). Gå sedan tillbaka till c:\program\tillbehör där brukar WordPad finnas, håll vänster musknapp nedtryckt medan du drar ikonen till mappen Skicka till (Send To), gör sedan likadant med Anteckningarna (Notepad) som brukar finnas under c:\windows.

Skyddsfel
Man kan få fram vilken fil det är som antingen kolliderar med en annan fil eller är korrupt/skadad och därmed ser till att det blir ett skydds fel. I C:\ finns en fil som heter bootlog.txt som talar om exakt vilken fil det är som ligger bakom problemet.

Saknar du dfs.vxd, vredir.vxd och msnp32.dll?
På följande sida kanske du hittar hjälp: forum

Öppna doc-filer i WordPad i stället för i Word
Om du vill öppna en doc-fil i WordPad så kan du skapa en alternativ association i menyn som visas när du i Utforskaren högerklickar på dokumentet. Gå till Visamenyn i Utforskaren och välj "Mappalternativ" och fliken "Filtyper". Bläddra fram till filtypen doc, klicka på "Redigera" och "Ny" i nästa fönster. Skriv sedan den text i textrutan "åtgärd" som ska visas när du högerklickar på filen - Öppna med WordPad eller vad du vill ska stå där. Välj "Bläddra", markera WordPad och klicka på "Öppna". I textrutan där sökvägen står ska du lägga till "%1", (med citationstecken). Klicka OK.

När du ska öppna filen kan du som vanligt dubbelklicka på den så öppnas den i Word. Om du i stället högerklickar på den så kan du numera välja alternativet "Öppna med WordPad".

Skriva ut en lista på filer som finns i en mapp?
Gör först en backup av registret och starta sedan Registereditorn och gå till HKEY_CLASSES_ROOT\DIRECTORY\Shell. Högerklicka på Shellmappen, välj "Ny/nytt" och "Nyckel". Skriv Innehåll som namn på den nya nyckeln. Dubbelklicka på "Standard" i den högra panelen och skriv in "&Innehåll". Klicka OK.

Högerklicka därefter på Shellmappen igen, välj "Ny/nytt" och "Nyckel". Skriv Command som namn på den nya nyckeln. Dubbelklicka på "Standard" i den högra panelen och skriv in "C:\Innehåll.bat %1". Klicka OK och stäng Registereditorn. Öppna Anteckningar (Notepad) och skriv raderna @echo off dir %1% /o > c:\ indows\innehall.txt notepad c:\windows\ innehall.txt. Spara filen i rotkatalogen (under C:\) med namnet innehåll.bat. Nu kan du högerklicka på valfri mapp och hittar då valet "Innehåll" i menyn. Välj detta val så öppnas Anteckningar med en lista över mappinnehållet.

Problem att köra Defrag
Starta DOS, skriv defrag och tryck Enter. Eller, öppna "Kör" från Startmenyn och skriv msconfig.exe, tryck Enter. Gå till fliken "StartUp (Autostart) och ta en skärmdump av alla program som startas automatiskt (klistra in dumpen i ett dokument och spara). Avmarkera samtliga program som startas upp, och starta om Windows. Kör DEFRAG klart och använd sedan ditt sparade dokument över vad som skall startas upp och "kryssa i" rutorna i MSConfig igen. Starta om Windows.

Ange sökvägar till program med hjälp av registret
 1. Skriv regedit i "Kör" på Start-menyn
 2. Leta reda på HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaths.
 3. Högerklicka på AppPaths till vänster och välj "Ny/nytt" och sedan "Nyckel".
 4. Skriv namnet på den körbara filen med filtillägget exe.
 5. Dubbelklicka på (Standard) till höger när den till vänster är markerad. Skriv det fullständiga söknamnet för filen i "Redigera sträng". Klicka på OK och stäng Registereditorn.
 6. Skriv nu namnet på filen i "Kör" utan att skriva den fullständiga sökvägen.
 7. Du kan definiera sökvägar till ytterligare programfiler genom att högerklicka på den högra delen av Registereditorn, när den nya mappen är markerad till vänster.
 8. Välj "Ny/nytt" och sedan "Strängvärde". Skriv Path i det markerade namnfältet.
 9. Dubbelklicka på "Path" och skriv in den fullständiga sökvägen till mappen som innehåller programfilen. Vid flera mappar avgränsar du sökvägarna med semikolon.
 10. Klicka på OK.

Diskett

Hur hindrar man Win 95 från att ändra varje diskett man sätter i datorn?
Det går inte. Windows ändrar disketten så att den ska kunna använda långa filnamn. Eftersom detta kan förstöra innehållet på disketterna rekommenderar jag att man skrivskyddar alla disketter som man bara ska läsa ifrån.

Diskettsökning i tid och otid
Händer det att datorn letar efter något i diskettenheten, även om du inte har någon diskett där? Det kan bero på att det finns genvägar eller .pif-filer som pekar på diskettenheten. Varje gång ett DOS-program körs skapar Windows en tillhörande .pif-fil i programmets katalog. Om programmet körs t ex från en diskett eller CD-skiva, skapas filen .pif-filen i stället i katalogen \Windows\Pif. När du sedan använder Start eller Dokumentmenyn leder sökningen till disketten. De genvägar som redan finns fixar du så här: Starta Sök ange sökning efter *.Ink och *.pif - om du skriver *.pif;*.lnk (semikolon emellan) sker sökningen efter båda samtidigt. På fliken "Avancerat" skriver du in A: i fältet "Innehåller texten". Klicka därefter på "Sök" och då visas alla genvägar som hänvisar till A:. Du kan radera dem direkt i sökfönstret.

Ännu en orsak kan vara att du har ett antivirusprogram, som är inställt på att viruskontrollera dina disketter.

Ändra sökväg från (A:\) till (D:\)
Om du installerade diskettversionen av Win95 och senare införskaffade CD-ROM-versionen kommer Windows att söka filerna på diskettenheten (vanligen a:\), när du vill lägga till Windowskomponenter. Du kan ändra installationssökvägen genom att ändra i registret.

Ta en säkerhetskopia på registret innan du börjar!.

Klicka på Start ,välj Kör. I rutan "Öppna" skriver du RegEdit och klickar på OK. Klicka ned till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion och markera nyckeln "Setup". I den högra delen av Registereditorn visas värdena för denna nyckel. Bläddra dig ned till värdet SourcePath och dubbelklicka på det. I rutan "Data" skriver du den nya sökvägen (exempelvis D:\Win95). Klicka på "Register" och välj "Avsluta". Svara "Ja" för att spara ändringarna.

Kopiera diskett på lätt sätt
Skapa en genväg på Skrivbordet som du kan använda när du vill kopiera disketter. Börja med att högerklicka på skrivbordet, välj sedan "Nytt" och därefter "Genväg". I dialogrutan "Skapa genväg" skriver du diskcopy A:A.

Allmänt

BIOS information
Om du startar Registereditorn och därefter går till HKEY_LOCAL_MACHINE\ Enum\Root\*PNP0C01\0000, så syns namn, version och datum.

Var är minnet?
Öppna Dos-prompten och skriv mem/c/p och tryck Enter. Då får du en lista på vilka program som är laddade i minnet och hur stor plats de tar.

Byta utseende på mina mappar i exempelvis C:\
När man köper Microsoft Plus för Windows 95 så får man med något som kallas för skrivbordsteman. Dessa teman innehåller olika uppsättningar ikoner, systemljud, bakgrunder som passar ihop. Man kan även skapa egna teman.

Snabbgranskning saknas
Om kommandot Snabbgranskning inte finns på Arkivmenyn finns det ingen filgranskare tillgänglig för filtypen eller så är snabbgranskning inte installerat. Öppna "Den här datorn", välj ""Kontrollpanelen"", klicka på "Lägg till/Ta bort program". Välj därefter "Windows installationsprogram", öppna "Tillbehör", markera rutan "Snabbgranskning". Klicka OK. Ha Windows CD (eller disketter) beredda.

Utnyttja snabbgranskning smartare
På CD-ROM-versionen av Windows 95 finns ett smart litet verktyg kallat Snabbgranskning.

Skapa en genväg till Snabbgranskning (QuickView.exe) direkt på Skrivbordet. Nu kan du helt enkelt dra och släppa filer på genvägen när du vill snabbgranska dem.

Skicka till
Om man lägga till fler valmöjligheter i menyvalet "Skicka till" gör man följande:
 • Öppna Utforskaren.
 • Öppna mappen Windows\SendTo.
 • Välj "Arkiv", "Skapa", "Genväg".
 • Klicka på "Bläddra" för att hitta programmet genvägen ska skapas till.
 • Namnge och klicka på "Slutför". Programmet finns nu i "Skicka till" -menyn.
Ett annat alternativ är att gå till Windowskatalogen i Utforskaren och dra valfri mapp med högerknappen till Skicka till.

CD-spelaren ska inte automatstarta
Stäng av AutoPlay-funktionen genom att leta upp CD-spelaren i ""Kontrollpanelen"", "System", "Enhetshanteraren", "Egenskaper", "Inställningar" och avmarkera rutan "Meddelande om diskinmatning". Det går också att trycka ner Skift när du matar in CD:n.

Om inte programmet ligger i Autostart
Det finns en del program som automatiskt startas men inte ligger i Autostart-mappen! Ibland händer det att ett avinstallerat program har lämnat en genväg kvar i registret, så man får ett felmeddelande varje gång Windows95 startar. Då kan det vara nödvändigt att gå in i Registereditorn och leta reda på HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run där det kan finnas en mängd småprogram som automatiskt startas vid uppstart. Håll tungan rätt i munnen, att ta bort fel rader kan få otrevliga konsekvenser.

Var är Autostart-mappen?
Klicka på Start och välj "Inställningar" och "Aktivitetsfältet och...". Välj "Avancerat". Nu visas Utforskaren med startmenyns katalogstruktur. I Autostartmappen finns allt som startar då Windows startas.

Hejda Autostart
Håll ned skifttangenten medan Windows startar.

Hejda Autostart (Win 98)
Starta "Systeminformation" som ligger i Startmenyn under "Program", "Tillbehör" och "Systemverktyg". Välj "Systemeditorn" i Verktygsmenyn. Klicka på "Autostart" och välj bort de program som du vill hindra från att starta automatiskt. Eller, öppna Kör: skriv msconfig. Där finns en flik som heter autostart, där ligger även dom som är dolda.

Avaktivera automatisk omstart (Win XP)
Om du inte vill ha automatisk omstart kan du göra följande: Öppna "Kör" under "Startmenyn" och skriv "regedit". Klicka sedan på: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl i Registereditorn. I det högra fönstret står värdet AutoReboot. Dubbelklicka och ändra till 0. Klicka OK och stäng Registereditorn.

Aktivera automatisk omstart (Win XP)
Om den automatiska omstarten ska aktiveras vid exempelvis systemfel kan det göras utan att man behöver gå in i Registereditorn. Högerklicka istället på "Den här datorn" och välj "Egenskaper". Peta på fliken "Avancerat" och under rubriken "Start och återställning", klicka på "Inställningar". Bocka för "Starta om automatiskt" under kategorin "Systemfel".

Skriv ut datorinformation
Öppna "Kontrollpanelen" och klicka på system. Välj fliken "Enhetshanteraren" och alternativet "Skriv ut", så skrivs information ut om datorkonfiguration.

Vad är Lpt.vxd för drivrutin?
Lpt.vxd är en parallellportsdrivrutin Som finns tillgänglig i mappen: \Drivers\Printer\LPT på Windows 95-CD:n. Du kan även installera Service Pack 1, som automatiskt installerar en version av parallellportsdrivrutinen. Service Pack 1 kan du hämta på adressen: http://www.microsoft.com/windows/download/swe/Install.exe.

Den här drivrutinen korrigerar problem som uppstår på en del maskiner med ECP (Extended Capabilities Port).

Lösenordet går inte att spara
Detta beror på en av de få säkerhetsfunktioner som finns i Windows 95. Om du inte har loggat in i Windows, och därför är en okänd användare, så går inget lösenord att använda automatiskt. Detta löser man genom att logga in vid uppstart. Det finns några olika sätt att göra det på. För att Windows 95 ska kunna komma ihåg ditt lösenord kan du testa med att installera om klienten för Windows-nätverk i "Kontrollpanelen". Gör så här: Öppna "Kontrollpanelen" och dubbelklicka på "Nätverk". Välj "Klient för Windows-nätverk" och klicka på "Ta bort" (förutsatt att den finns där). Klicka nu på "Lägg till", välj "Klient" och därefter "Windows-nätverk". En annan lösning är att välja funktionen Användarprofiler. I "Kontrollpanelen", "Lösenord", "Användarprofiler" väljer du "Användarna kan anpassa skrivbordsinställningarna".

Nästa gång du startar Windows 95 får du en inloggningsruta där du kan skriva ett valfritt användarnamn. Du kan välja att inte använda något lösenord för enkelhetens skull. Tryck då bara Retur istället. Nästa gång är namnet redan ifyllt och du behöver bara trycka Retur.

Eller...
 1. Gå till Start, Kör och skriv in regedit
 2. Leta upp nyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net
 3. Ändra värdet från 00 00 00 00 till 01 00 00 00 00
 4. Starta om datorn
Inloggning i Windows
För att Windows ska kunna komma ihåg ditt lösenord måste du installera om klienten för Windows-nätverk i "Kontrollpanelen". Öppna ""Kontrollpanelen"" och dubbelklicka på "Nätverk". Markera "Klient för Windows-nätverk" och klicka på "Ta bort" (förutsatt att den finns där). Klicka nu på "Lägg till", välj "Klient" och därefter "Windows-nätverk". Nu kommer ditt gamla lösenord till Windows att försvinna och du har chansen att skapa ett alldeles nytt lösenord att länka alla andra lösenord till. Välj nu att inte skriva något alls så slipper du få upp rutan igen. En annan lösning är att i rutan under rubriken "Primär nätverksinloggning" välja "Windows-inloggning", bekräfta din inmatning genom att klicka på OK. Vid fråga om omstart av datorn svara nej. Gå tillbaka till ""Kontrollpanelen"" och dubbelklicka på "Lösenord". Tryck på "Ändra Windows-lösenordet" och OK. Fyll i ditt gamla lösenord på raden "Gammalt lösenord". De andra två raderna låter du vara tomma. Starta om datorn.

Kontrollera minnet
Klicka på Startknappen, Kör och skriv "mem". Nu öppnas ett DOS-fönster med detaljerad information om hur mycket minne systemet för närvarande använder, och hur mycket som finns ledigt för andra program.

Använd minnet bättre
 1. Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper
 2. Klicka på Prestanda-fliken och välj fliken Virtuellt minne
 3. Bocka i "Du anger själv egna inställningar för virtuellt minne"
 4. Om du har 196 Mb i ramminne så tar du 2,5x196=490 Skriv in det som lägsta och högsta värde så använder datorn det snabbare minnet i första hand innan den börjar utnyttja den långsamma hårddisken
Lathund:
64Mb=160
96Mb=240
128Mb=320
256Mb=640
288Mb=720
320Mb=800
384Mb=960
512Mb=1280 osv

Spara inte ändringar när Windows stängs?
Öppna regedit.exe.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer
Högerklicka och välj ny/nytt, välj DWORD-värde.
Ge den namnet NoSaveSettings och ge den värde 1.
Starta om datorn.

Hur kan man hindra PopUp-meddelandet att visas efter utskrift?
Öppna REGEDT32.EXE
Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\ Providers
Redigera eller skapa värdet NetPopup, set REG_DWORD till 0.

Mer hårddisk?
Om du har uppgraderat till Win 95 från Windows 3.xx och inte tänker avinstallera Win 95. Då kan du ta bort filerna W95UNDO.DAT och W95UNDO.INI.

Spara flera saker i urklipp
Ja, det går om du installerar clipbook som finns på Windows 95 CD.

Öppna "Kontrollpanelen". Öppna "Lägg till/ta bort program". Välj fliken "Windows installationsprogram". Tryck på knappen "har diskett..." Gå till D:\OTHER\CLIPBOOK Klicka OK.

Hur kan jag titta på de olika teckensnitten jag har i min dator?
Öppna Utforskaren.
Gå till mappen C:\WINDOWS\FONT\
Dubbelklick på teckensnitten för att titta närmare på dem.

Hur ändrar jag Systemfont?
Öppna REGEDT32.EXE
Systemfonten lagras i FONTS.FON värdet: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\GRE_Initialize
Skriv hela namnet med ändelsen .FON och starta om datorn.

Tangentbordet borta?
Gå till "Den här datorn", klicka på ""Kontrollpanelen"". Klicka på "System" och "Enhetshanteraren". Gå till raden "Tangentbord", klicka på plustecknet, markera namnet på tangentbordet och välj "Ta bort". Starta om datorn, förhoppningsvis letar datorn själv upp tangentbordet. Annars kan man välja att installera det manuellt. Kolla även så att det inte har blivit något kabelfel.

Hur löser man IRQ-krockar?
Högerklicka på Den här datorn. Välj fliken Enhetshanteraren. Klicka på den enhet du vill ändra IRQ för. Därefter fliken Resurser. Välj i listan Avbrottsförfrågan. I vissa fall måste du avmarkera kryssrutan under som säger att Windows ska sköta alla inställningar automatiskt. Nu blir "Ändra inställningar" aktiv och du kan klicka på den. Välj nu vilken IRQ-inställning du vill ha och Windows kommer automatiskt att tipsa dig om ifall någon annan enhet redan använder någon IRQ du försöker välja.

Startbilden är försvunnen
Sök efter filen logo.sys. Flytta den till roten t ex C:\logo.sys. Kolla även i filen MSDOS.SYS, som även den ligger i rotbiblioteket, i Anteckningar. Finns raden (under OPTIONS) Logo=0 så ska den bort. Filen är nog skrivskyddad så först får man högerklicka på den, välja "Egenskaper" och ta bort skrivskyddet.

Konstiga tecken i Anteckningar (WordPad)
Ibland när man öppnar ett dokument i Anteckningar ser det bedrövligt ut. Det kan bero på att dokumentet är skapat i DOS. För att få rätsida på problemet, öppna Anteckningar (WordPad) från Startmenyn. Välj sedan "Öppna" från Arkivmenyn, gå till den mapp på hårddisken där aktuell textfil finns, markera filen och se till att "Filformat" är inställt på "Textformat - MS-DOS-format". Tryck sedan på "Öppna".

Kolla Systemfilerna
För att ta reda på om några systemfiler har raderats eller förstörts, skriver du sfc i Kör på Startmenyn.

Windows skyddsfel
Får du upp det lilla trevliga meddelandet "Windows skyddsfel. Du måste starta om datorn"? Troligtvis har någon av Windows systemfiler blivit skadad. I så fall är det enklast att starta datorn i DOS-läge och installera om Windows från CD:n eller disketter. Om du installerar om Windows ovanpå sin gamla installation kommer alla dina programgrupper och inställningar att finnas kvar.

Vilken version av DirectX är installerad
I de nyare versionerna av DirectX finns ett verktyg som heter "DXDiag", som bl a visar vilken version av DirectX som är installerad. Gå till Start, Kör och skriv DXDIAG och klicka därefter på OK. Versionsinformationen visas en bit ned på skärmen.

Till vad använder man Hyper Terminal
Man kan ansluta till en fjärransluten dator med HyperTerminal och ett modem. Man kan även skicka och ta emot filer samt ansluta till BBS:er eller andra informationsprogram.

Problem med att komma in i Windows
Följ nedanstående tips, Scanreg via DOS, punkt ett och två.

Scanreg via Dos (Win 98)
Vid registerproblem vid uppstart kan du rädda registret via scanreg genom att göra följande:
 • Tryck F8 vid uppstart

 • Skriv sedan
 • Scanreg /restore (Scannar registret och kö den senast fungerande Windowskopian samt återställer program och mappar)

 • eller
 • Scanreg /backup (Gör en säkerhetskopia av registret och systemkonfigurationsfilerna)

 • eller
 • Scanreg /fix (Reparerar registret)
Var finns Backupen? (Win 98)
Om den finns installerad så klicka på "Start", "Program", "Tillbehör", och "Systemverktyg". I annat fall går du till ""Kontrollpanelen"" och klickar på "Lägg till/Ta bort program". Välj sedan fliken "Installationsprogram för Windows" och dubbelklicka på "Systemverktyg". Markera rutan "Säkerhetskopia". Klicka på OK.

Kodnyckeln (Win 98)
Med hjälp av Registereditorn kan du leta upp kodnyckeln som du angav vid installationen om du tappat bort den, slarver.
 • Start, Kör och skriv regedit.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 • Markera nyckeln, i det högra fönstret finns ProductKey som innehåller din kodnyckel.
Restore-funktionen i ME
Windows ME har kanske sin största förtjänst och sin värsta akilleshäl i dess förmåga att återställa systemet. Återställningen förutsätter att kopior på viktiga filer sparas på olika ställen. Efter många in-, av- och ominstallerade program och ändrade konfigurationer kan det bli mängder med mestadels onödiga filer som belastar hårddisken. Här följer en beskrivning av hur man avlastar datorn dessa svårfunna filer.
 • Starta Utforskaren. Välj att visa även dolda filer/objekt, (Verktygmenyn, "Mappalternativ", "Visning") och gå till Windowsmappen.
 • I mappen Temporära Internetfiler finns flera undermappar med konstiga namn och med en mängd filer som är tämligen överflödiga och tar upp avsevärt utrymme. Gå igenom mapp efter mapp och rensa dem från onödiga filer.
 • Gå ur Windowsmappen. Högerklicka på den vanligtvis dolda mappen Restore! Nu kan du se hur diger den mappen blivit. Genom att göra följande kan du få ner mappens storlek till 2 MB (du återställer återställaren):
  • Se till att funktionen *StateMgr är igång! Vanligtvis startar den med Windows, men har du tagit bort den från autostart, så skriv msconfig i Kör.
  • Högerklicka på Den här datorn. Gå till fliken Prestanda.
  • Klicka på knappen "Filsystem". Gå till fliken Felsökning.
  • Du ser sju rader med text och ifyllbara rutor till vänster. Sista (sjunde) rutan är den intressanta: Är den redan ibockad tar du bort den. Är den inte det sätter bockar du i den. Starta om datorn när det begärs.
  • Gör om proceduren enligt ovan. Hade du ingen bock i sjunde rutan från början, får du köra proceduren en extra gång.
  • När det är klart, kan du högerklicka på mappen Restore igen och utvärdera om det var värt mödan. Defragmentera hårddisken efteråt.
Proceduren kan göras två tre gånger om året.DOS

Några grundläggande Doskommandon
dir visar vad som finns på hårddisken i den katalog du befinner dig i. Kommandot kan kombineras med s k jokrar. Exempelvis: dir *.doc som listar alla doc-filer. cd katalognamn byter till ny katalog.

Om du vill skapa en kopia av t ex ett brev och lägga den på annan plats; copy c:\brev.doc d:\nybrev.doc

Kommandot format formaterar disketten eller hårddisken. D v s raderar. Ex format c formaterar hårddisken.

Alternativ & inställningar
[Paths] 
HostWinBootDrv=c (anger vilken disk som är bootdisk)
WinBootDir= (anger sökvägar till Windows startfiler)
WinDir= (anger sökväg till Windows)
[Option] 
BootDelay= (anger antal sekunder som meddelandet "Startar Windows95" visas innan Win95 fortsätter boota)
BootFailSafe= (0 eller 1. Vanligtvis 0, värdet 1 startar din dator i Felsäkert läge)
BootGui= (0 eller 1. Anger om det grafiska gränssnittet ska startas, default-värde är 1, 0 bootar direkt till DOS)
BootKeys= (0 eller 1. Anger om funktionstangenterna kan användas under uppstarten)
BootMenu= (0 eller 1. Anger om startmenyn ska visa)
BootMenuDefault= (anger vilket menyalternativ som ska startas)
BootMenuDelay= (anger fördröjningen i sekunder innan meny-alternativet ska startas, normalt är 30)
BootMulti= (0 eller 1. Anger om det gamla MS-DOS-systemet ska kunna användas, normalt 0)
BootWarn= (0 eller 1. Anger om varningstext ska synas vid felsäkert läge, normalt 1)
BootWin= (0 eller 1. Anger om Win95 ska startas vid uppstart, normalt 1)
DblSpace= (0 eller 1. Anger om dblspace.bin ska laddas, normalt 1)
DoubleBuffer= (0, 1 eller 2. Anger om dubbelbuffring ska användas för SCSI-kontroller, normalt 0)
DrvSpace= (0 eller 1. Anger om drvspace.bin ska laddas, normalt 1)
LoadTop= (0 eller 1. Värdet 0 låter inte Win95 ladda Command.com eller Drvspace.bin eller drvspace.bin i området över 640kb. Om du har kompatibilitetsproblem med mjukvara som förutsätter att det minnet är ledigt då kan du prova med att ändra värdet till 0, normalt 1)
Logo= (0 eller 1. Anger om start bilden ska visas, normalt 1)
Network= (0 eller 1. Anger om nätverket ska vara möjligt att starta i felsäkert läge, normalt 1)

Starta i DOS
Tryck på F8-tangenten vid uppstart. Om datorn alltid ska starta i DOS, gör följande operation: Öppna Utforskaren och högerklicka på filen Msdos.sys som finns i rotkatalogen. Välj "Egenskaper" och ta bort bocken vid "Skrivskyddad". OK. Öppna Msdos.sys med "Anteckningar". Under "Options" finns raden "BootGUI=1". Ställ markören till höger om siffran 1 och tryck backsteg. Skriv siffran 0. Spara och avsluta "Anteckningar". Gå tillbaka till "Egenskaper" och bocka för "Skrivskyddad". Nu startas datorn i DOS hädanefter. Ska Windows startas - skriv "win" vid DOS-prompten.

Starta i DOS-läge snabbt och smidigt
Skapa en genväg på skrivbordet med söklvägen "c:\windows\command.com". Öppna "Egenskaper" för genvägen. Under fliken "Program", "Avancerat..." ska du markera "MS-DOS-läge" och avmarkera "Varning vid växling till MS-DOS-läge". Ok (2 ggr).

Ta bort alternativet "Avsluta till MS-DOS/Starta datorn i MS-DOS-läge
 1. Välj KÖR och skriv: REGEDIT.
 2. Gå till: HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion /Policies.
 3. Högerklicka i den högra rutan och välj "Ny Nyckel".. Ge nyckeln namnet: Winoldapp
 4. Gå sedan in i nyckeln Winoldapp och högerklicka, välj "Ny DWORD-värde".
 5. Ge nyckeln namnet: NoRealMode.
 6. Dubbelklicka på värdet och in: 1 Nu kan du stänga av REGISTEREDITORN.
 7. Ändringarna börjar gälla nästa gång datorn startas om.
Vilka minnesblock är lediga
Öppna Dos-prompten i Windows eller öppna"vanliga" DOS. Skriv mem/f så visas alla fria minnesblock i det konventionella och övre minnet.

Utforskaren i DOS
I ett DOS-fönster växlar man till det bibliotek man vill titta på och skriver "explorer ." så dyker Utforskaren upp. Obs mellanslag och punkt. Skriver man bara "explorer" visas rotbiblioteket.

Hjälp i DOS
Behöver man hjälp med ett kommando när man är i DOS skriver man in kommandot följt av /?. Ex vis edit /? och tryck på Retur.

DOS-prompt
Högerklicka på Startknappen, välj "Öppna". Dubbelklicka på "Program" och "Autostart". Högerklicka på en tom plats i fönstret och välj "Skapa/Genväg". "Bläddra" för att hitta filen DOSPRMPT i Windowsmappen. Slutför och starta om. Anpassa storleken på Dosfönstret och flytta det dit du vill. Nästa gång Windows startar finns fönstret där du placerade det berett att ta emot Doskommandon.

Hur ökar jag prestanda i DOS under Windows 95?
På något konstigt sätt verkar det som DOS-prompten under Windows 95 går snabbare om man väljer Hicolor istället för 256 färger.

Hur får jag mer minne i DOS under Windows 95?
Öppna Anteckningar och filen system.ini. Lägg till raden LocalLoadHigh=1 under raden [386Enh]. Starta om datorn.

DOS i bakgrunden
Klicka på knappen "Bakgrund" i Dosfönstrets verktygsfält, så körs det i bakgrunden. Man kan öppna ett DOS-fönster till och utföra Doskommandon medan det första arbetar.

Kopiera från DOS till Windows
Klicka på MS-DOS-ikonen uppe till höger om inte verktygsfältet syns. Markera "Verktygsfält Standard" i menyn. Klicka på markeringsikonen och markera texten som ska kopieras. Klicka på kopieringsikonen för att kopiera text till "Urklipp". Växla till det program som texten ska klistras in i använd kortkommandot Ctrl + V för att klistra in.

Ändra c:\windows\ i DOS-prompten
När du startar DOS-prompten så kommer du till c:\windows\. Om du vill ändra på detta, öppna DOS-prompten ("Start", "Program", "MS-DOS-Prompt") och håll Alt + Tab nertryckta om fönstret kommer maximerat. Högerklicka på Dosprompt-knappen som brukar ligga längst ner på skärmen. Välj "Egenskaper". Skriv in var du vill att DOS-prompten ska börja t ex. C:\ eller mer. Klicka på OK.

Skriva ut en lista på filer
Gå mha Doskommandon till den mapp du vill ha utskrift ifrån. Skriv följande på kommandoraden (efter Dos-prompten): dir > mapplista.txt Då skapas filen mapplista.txt och alla filer och mappar som finns i mappen (katalogen) listas i filen. Avsluta DOS (skriv Exit) och när du åter är i Windows kan filen mapplista.txt öppnas och redigeras. Vill du ha filerna i underkatalogerna listade samtidigt så ska du skriva: dir > mapplista.txt /s


Windows NT

Installera om Win NT 4.0 från uppgraderings-CD:n
Microsoft har gjort så att du inte kan uppgradera Win NT 4.0 med Win NT 4.0:s uppgraderings-CD, fråga inte varför. Om du gör följande ska det gå ändå.
 • Öppna REGEDT32.EXE
 • Gå till HKEY_LOCALl_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\ Current Version och ändra CurrentVersion till 3.5.
 • Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Setup\SystemSetupInProgress, redigera SystemSetupInProgress och sätt värdet till 0.
 • Gör samma sak här, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Setup\UpgradeInProgress.
Starta om datorn och försök sedan att installera om.

Läsa filändelser längre än tre bokstäver i Win NT
Öppna REGEDT32.EXE och gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Filsystem. Redigera eller skapa Win95TruncatedExtensions som REG_DWORD med värdet 0.

Trött på bilden "Nu kan du stänga av datorn"? (NT 4,0)
Öppna REGEDT32.EXE och leta upp:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Softwate\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersio\Winlogon. Dubbelklicka på PowerdownAfterShutdown eller gör den till ett REG_SZ. Sätt värdet till 1.

Hur kan jag göra ett par nya "Setup"-disketter i Windows NT? (NT 4,0)
För att återskapa de tre "Setup"-disketterna, Kör winnt32 /ox som ligger i Windowskatalogen. Om NT inte är installerat, kör winnt /ox från CD-romen.

Kan Servern gömmas för Utforskaren? (NT 4,0)
Öppna REGEDT32.EXE
Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\ Parameters.
Lägg till Hidden som är ett (REG_DWORD) Värdet ska vara 1.
Starta om så kommer servern att vara borta efter en stund.

Hur stänger jag av Fönsteranimationen? (NT 4,0)
Öppna REGEDT32.EXE
Gå till HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics.
Dubbelklicka på MinAnimate. Ändra värdet till 0 för att stänga av och 1 för att sätta på.

Hur kan jag få skrivbordet att laddas innan logon-script är klart? (NT 4,0)
Öppna REGEDT32.EXE
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ Winlogon
Redigera värdet RunLogonScriptSync till;
0 = Väntar inte på att logon-script ska ladas klart, innan skrivbordet laddas.
1 = Väntar på att logon-script ska laddas klart, innan skrivbordet laddas.
Du måste ändra på samma sak i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon. Se till att ha samma värde på båda ställena.

Hindra error-meddelandet att avbryta det man håller på med? (NT 4,0)
Öppna REGEDT32.EXE
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows
Redigera eller lägg till värdet NoPopUpsOnBoot som ett REG_DWORD. Sätt värdet till 1. Standard värdet är 0.
Redigera eller skapa ErrorMode som ett REG_DWORD med det värde som du vill ha (0-2).
0 = Ett meddelande visar alla system- och programerrors.
1 = Systemerrors visas inte.
2 = Inga system- och programerrors visas.

Utforskaren blir långsam ibland (NT 4,0)
När Windows NT läser en enhets mappstruktur så uppdaterar den också senast används datum. Det kan ta tid. Gör så här för att stänga av denna funktion.
Öppna REGEDT32.EXE
Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Redigera eller skapa värdet NtfsDisableLastAccessUpdate av typen REG_DWORD.
Sätt värdet till 1 för att hindra uppdateringen av datumet.

Laddas skrivbordsikoner ofta om? (NT 4,0)
Öppna REGEDT32.EXE och gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer Redigera eller skapa värdet Max Cached Icons med typen REG_SZ. Sätt värdet till 8000.
OBS! Det ska vara ett mellanslag efter ordet Max och ordet Cached.

Pagefile?
Det är där NT sparar minnessidor. Kort sagt, en "swapfile" för det virtuella minnet. Du kan ställa in dess egenskaper under ""Kontrollpanelen"", "System", "Performance", "Virtual Memory", "Change". Där finns även lite mer information om du klickar på hjälp.

Lösenordet - ändra antal dagar i förväg innan NT varnar
NT visar automatiskt ett varningsmeddelande, 14 dagar innan lösenordet går ut. Ändra så här:
Öppna REGEDT32.EXE
Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\Winlogon
Redigera eller skapa värdet PasswordExpiryWarning som ett REG_DWORD.
Sätt värdet till så många dagar innan, du vill att varningen skall visas.

Var sparar Windows NT SYSTEM.INI info för 16-bitprogram? (NT 4,0)
I WOW Nyckeln i REGEDT32.EXE. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ WindowsNT\CurrentVersion\WOW.

Ta reda på portar
Om du har NT och vill ha reda på diverse IRQ, I/O, portar, minne mm gå till DOS-prompten och skriv <winmsd>.

Aktivera NumLock
Gå in under HKEY_CURRENT_USER\Controlpanel\keybord och ändra "InitialKeybordIndicators" till värdet 2. Ändringen aktiveras efter omstart och inloggning.

Varningsmeddelanden vid inloggning
Om du vill ha varningsrutor som visas när du loggar på din dator, öppna registereditorn och gå till katalogen: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/WindowsNT/Current Version/Winlogin. Redigera LegalNoticeCaption och LegalNoticeText med valfri text.

Skapa startdiskett (Windows 2000)
Starta Windows 2000 CD-ROM. Gå till "Start" och därefter "Kör". I rutan "Öppna" (Open) skriver du in följande: CD-ROM-enhet:\bootdisk\makeboot a: t.ex. d:\ bootdisk\makeboot a: och tryck Enter.


Internet

Slippa Dialers
För att slippa s k Dialers, Gå in på Verktyg-menyn, "Internet-Alternativ" och fliken "Säkerhet". Klicka på "Ej Tillförlitliga platser" och sedan "Platser". Där kan du ange vilka internetsidor som ska ha extra hög säkerhet. Om du har angett en site med en Dialer så kommer du få ett meddelande i stil med att du inte "har rättighet" att köra Active-X-komponent.
Ett annat sätt är att generellt stänga av Axtive-X komponent-körningen helt genom att på samma säkerhetsflik markera "Internet", "Anpassa nivå" och där stänga av Active-X.

Vad är en Cookie?
En cookie är något som en webbserver lagrar på din dator och som din webbläsare automatiskt skickar. Orsaken är att de ska komma ihåg just vem du är nästa gång du besöker deras webbplats. Eftersom servern vet vem du är, kan den erbjuda dig ett mer personligt innehåll. I Netscape Navigator och Explorer har man möjligheten att stänga av alla cookies. Du kan naturligtvis också ta bort de delar ur t.ex.cookies.txt som du inte vill ha och sedan skrivskydda den. Den kan dock innebära ökad risk för krascher i www-läsaren. Tar du bort den helt skapas bara en ny nästa gång du laddar hem en cookie. Det finns massor att läsa om cookies på nätet. Gör en sökning på cookies via någon sökmotor så hittar du massor av info.

Kakfritt
Det går bra att ställa in webbläsaren på att acceptera alla cookies utan att det samlas massor kakfiler i din Cookiemapp. Leta reda på Cookiemappen i Utforskaren, högerklicka och välj egenskaper. Bocka för "Skrivskydd". Klart.

NetBus
NetBus är inget virus men blir obehagligt för den som drabbas. Du kan se om du drabbats genom att göra följande koller:
I gamla versionen: Tryck Ctrl + Alt + Del. I listan du får upp står bl.a. Systray. Detta skall bara stå en gång, står det två gånger har du blivit "drabbad" av NetBus. För att stänga av det, markera det Systray som stavas med stort T, alltså SysTray. Filerna som är NetBus heter SysEdit (eller Patch i nya versionen) och KeyHook.dll. Ikonen för den falska SysEdit, ligger i Windowskatalogen. Den riktiga SysEdit ligger i c:\windows\system. Storleken på den falska är ca 460 KB, den riktiga ca 19-20 KB. Hitta den falska SysEdit (som ligger i c:\windows-katalogen), välj "Start", "Kör" och skriv c:\windows\sysedit\remove, tryck OK, radera den falska SysEdit. Gör på samma sätt med filen KeyHook.dll.

Den nya versionen kan bara upptäckas genom att söka efter filen keyhook.dll i din dator. Förmodligen finns även en fil som heter patch.exe i samma katalog som filen keyhook.dll, men den kan ha blivit omdöpt till något annat. Radera keyhook.dll för att skydda dig. Om du hittar filen patch.exe, välj "Start", "Kör" och skriv c:\katalogen-som-filen-ligger-i\patch.exe\remove Går det inte ta bort filen keyhook.dll beror det på att den startas vid uppstart och används sedan av Windows tills du stänger av datorn. Gör så här: Starta upp datorn i felsäkert läge, nu kommer du kunna ta bort filen keyhook.dll.

Ett annat sätt är att låta NetBus ta bort sej självt:
Leta rätt på hela NetBus inklusive administrationsdelen genom att gå till www.filez.cm och söka på netbus. Ta hem programmet och packa upp det i en lämplig katalog. Starta administrationsdelen NetBus.exe och skriv in 127.0.0.1 i adressfältet. Tryck sedan på knappen "Connect" för att ta kontakt med serverdelen i din dator. Klicka på Server admin längst upp till höger. Klicka på "Remove server" i dialogrutan. Nu tar administrationsprogrammet bort allt som har med NetBus att göra. Andra namn på NetBus - förutom SysEdit - är; Patch, Regedit och Skål, men det kan heta något annat. Oftast har programmet en ikon som ser ut som en fackla.. Mer om NetBus finns på bl a den här adressen: http://www.algo.net/sakerhet/ netbus.html.

Kryptera e-post
Innan du kan skicka krypterade meddelanden måste du skaffa ett ID-nummer och ställa in så att e-postkontot använder det. Adressboken måste även innehålla mottagarens ID-nummer. Ett ID-nummer består av en "allmän nyckel", en "privat nyckel" och en "digital signatur". När du skickar ditt ID-nummer till andra ger du dem din allmänna nyckel så att de kan skicka krypterad E-post som endast du kan tolka och läsa med din privata nyckel. Den digitala signaturen i ett ID-nummer är din elektroniska identifikation. Den digitala signaturen berättar för mottagaren att meddelandet kom från dig och att det inte har förfalskats eller ändrats. ID-nummer utfärdas av en oberoende auktoriserad utfärdare. När du ansöker om ett ID-nummer kontrolleras din identitet innan ett ID-nummer utfärdas. Mer information finns i Hjälpavsnittet på den auktoriserade utfärdarens webbplats.

Du kan också hämta ett program som heter Pretty Good Privacy på adress: www.pgpi.com. Det är ett starkt krypteringsprogram och nyttjas tydligen av en hel del personer.

Hindra Terminalfönstret att visa sej
Man får bort fönstret "Terminalskärmen före uppringningen" genom att gå in i "Den här datorn" och öppna "Fjärranslutning". Högerklicka sedan på din anslutning och välj "Egenskaper". Under fliken "Allmänt" klickar du på "Konfigurera" därefter "Alternativ". Ta bort markeringen framför "Visa terminalfönstret före uppringning", tryck OK.

Proxyserver?
En webbserver med inbyggd Proxyserver kan vara en typ av säkerhetsfilter mot Internet. En proxy tar emot beställningar från klientprogram på "insidan" av ett nätverk. Proxyservern går själv ut på Internet och hämtar hem dokumentet och levererar det sedan till dina klienter. Den enda nod som gör beställningar i olika servrar på Internet är din Proxyserver. Det gör att ingen ser hur många eller vilka klientsystem du har i ditt nätverk. En webbserver med proxyfunktion hanterar inte bara HTTP, som är webbens eget protokoll. Den hanterar dessutom FTP och Gopher. En Proxy-server kan även vara som ett filter och vägra att leverera vissa beställningar.

Ansluta 2 Win-datorer med fildelning via internet
Se till att TCP/IP är installerat och fungerar. Kan du ansluta till Internet så behöver du vanligtvis inte fundera mer på den saken Se till att fildelning är tillåten. Detta gör du genom att högerklicka på Nätverksikonen, klicka på "Egenskaper", och på "Fil- & Skrivardelning" och kontrollera att kryssrutan/rutorna är ibockad/ibockade Dela ut din hårddisk eller den katalog på hårddisken som du vill ska vara tillgänglig. Högerklicka på enheten eller katalogen, klicka på "Dela ut". Klicka på "Delad", och ändra resursnamnet om det föreslagna inte passar dig. Välj åtkomsttyp beroende på hur du vill skydda den delade informationen.

Här kommer den viktigaste detaljen för att få fildelningen att fungera via Internet. Installera WINS. I nätverksinställningarna dubbelklickar du på TCP/IP Drivrutin för fjärranslutning. Klicka på WINS-konfiguration. Bocka i Aktivera WINS, och mata sedan in 1 eller helst 2 IP-adresser för Primär & sekundär WINS-server. Här är några användbara IP-adresser till WINS-servrar.
169.237.117.63(Okänd WINS-server)
198.102.198.10(Laplinks WINS-server)
194.47.142.3(Svensk WINS-server)
194.47.144.3(Svensk WINS-server)
Du kan använda vilken/vilka du vill av dessa, men båda datorerna som skall anslutas måste ha samma WINS-inställningar. Välj unika namn för datorerna som skall anslutas. I nätverksinställningarna, klicka på fliken Identifiering och skriv in önskat namn på datorn i rutan "Datornamn". Om 2 datorer har samma namn och använder samma WINS-server kan endast 1 av dessa anslutas. Undvik också att välja alltför enkla namn om du delat ut en hårddisk/katalog med fullständig åtkomst och UTAN lösenordsskydd. Starta om datorn för att ändringarna i nätverkinställningarna skall aktiveras.

Nu är det dags. Anslut till Internet. Klicka på Start och Kör och skriv; \\datrnamn (där datornamn är namnet på datorn du vill ansluta till), och klicka sedan på "Öppna". Nu skall du kunna se alla utdelade hårddiskar, kataloger & skrivare precis som om dom finns på din egen dator.

Håll koll på tid och pengar
Personligen använder jag ett program som heter "Intertax 2000" för att hålla koll på surftid och kostnader. Mycket bra program - och billigt. Finns att hämta på; http://home5.swipnet.se/~w-54839.

Spara lösenordet
Installera om klienten för Windows-nätverk: Öppna "Kontrollpanelen" och dubbelklicka på Nätverk". Markera "Klient för Windows-nätverk" och klicka på "Ta bort" (förutsatt att den finns där). Klicka nu på "Lägg till", välj "Klient" och därefter "Windows-nätverk". En annan lösning är att välja funktionen Användarprofiler. Öppna "Kontrollpanelen", "Lösenord", "Användarprofiler" och välj "Användarna kan anpassa skrivbordsinställningarna". När Windows 95 startar nästa dyker en inloggningsruta upp där man kan skriva ett valfritt användarnamn. Man kan välja att inte ha något lösenord för enkelhetens skull. Tryck då bara Retur istället. Nästa gång är namnet redan ifyllt och man behöver bara trycka Retur.

Kan inte spara lösenordet till fjärranslutningen
Då kan man göra följande:
 1. Gå till Start, Kör och skriv in regedit.
 2. Leta upp nyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net.
 3. Ändra värdet från 00 00 00 00 till 01 00 00 00 00
 4. Starta om datorn.
Snabba upp anslutningen
Högerklicka på Fjärranslutningen, välj "Egenskaper" och "Servertyp". Ta bort bocken vid "Logga in på nätverket" och att endast TCP/IP i rutan nertill är förbockat. Man kan också prova att skriva at&f1 i init-strängen, som kan ge en både snabbare och tystare uppkoppling.

Du kan också under Kontrollpanelen, "Modem", "Allmänt", "Egenskaper", "Anslutning" och "Avancerat" ta bort bocken vid "Använd felkontroll" och vid "Komprimera data".

Vill du fortsätta nedladdning av fil?
Om du blir nedkopplad av din telefonförbindelse när du håller på att tanka hem en fil - prova detta: Klicka inte på avbryt i dialogrutan för filhämtning. Leta reda på länken du använde för din nedladdning och klicka på den. Spara filen i samma mapp. Nu bör du få meddelande om att filen redan finns. Svara ja på frågan om du vill ersätta befintlig fil. Med lite tur så fortsätter nedladdningen där den avbröts. Jag garanterar inte att detta funkar jämt, men det är värt ett försök.

Störande nedkoppling
Gå till "Modem" i "Kontrollpanelen", välj ditt modem och "Egenskaper". På fliken "Anslutningar" välj "Avancerat" och skriv "S10=50" i fältet "Extra inställningar". Detta tvingar modemet att behålla uppkopplingen.

Lägg på automatiskt
 • Öppna "Kontrollpanelen".
 • Öppna "Modem".
 • Klicka på "Egenskaper" för aktuellt modem.
 • Klicka på fliken "Uppkoppling" alternativt "Anslutning".
 • Markera rutan "Koppla ned om samtalet är inaktivt i … min" och fyll i antalet minuter.
Sökmotorer
Det tar sin tid, innan sökmotorerna har sök över alla hemsidor. Vänta ett tag och har det inte hänt något på ca 6-8 veckor så får man registrera in den på nytt. När man registrerar en hemsida ska man inte använda metakoder, dessa koder ska läggas in i själva hemsidan.

Skippa skärmsläckaren
Om man laddar hem stora filer kan det vara en bra idé att stänga av skärmsläckaren. När den startas stjäl den tid från processorn, vilket kan resultera i tidskrävande avbrott.

Ändra initieringssträng
Gå in i "Den här datorn", "Fjärranslutning", högerklicka på den aktuell anslutning och välj "Egenskaper". Klicka på "Konfigurera", markera fliken "Anslutning" och klicka på "Avancerat". På raden "Extra inställningar" lägger du in din initieringssträng.

Info om konfiguration
Skriv winipcfg i "Kör" och fram kommer information om datorns konfiguration för nätverk eller TCP/IP-uppkoppling. Klicka gärna på knappen "Mer info" också.

Internetverktyg i Win 95
Ett DOS-program som kan följa signalernas väg över nätet, kallat Tracert, finns med i Win 95. Starta ett DOS-fönster och skriv: "tracert hemsida.se" där man istället för det sista väljer önskad webbsida.

Enstaka uppdatering (Win 98)
Windows Update är säkert jättebra, men snabb är den inte. För att kolla om det kommit någon ny drivrutin för en enstaka enhet, högerklicka på "Den här datorn" och välj "Egenskaper". Klicka på fliken "Enhetshanteraren" och välj den enhet du är intresserad av. Klicka på knappen "Egenskaper" och sedan fliken "Drivrutin". Klicka på knappen "Uppdatera drivrutin", sedan "Nästa" två gånger. Kryssa i "Microsoft Windows Update".

IP-adress
Man kontrollerar i Windows 95/98/ME vilken IP-adress man har tilldelats efter inloggning genom att gå till "Start", "Kör", skriva winipcfg och trycka på OK.

Vart hör Internetsidan hemma
I bl a Windows 95/98 finns det ett program som heter Traceroute. Öppna ett Dosfönster, skriv tracert och sen adressen till webbsidan du är nyfiken på.

Uppkopplingstid
Dubbelklicka på modemet i "Aktivitetsfältet" så ser man uppkopplingstidens längd.

Modem - strängar
Öppna "Den här datorn", "Fjärranslutningen", högerklicka du på den anslutning du ringer upp med och väljer "Egenskaper". Tryck på "Konfigurera", välj fliken "Anslutning" och tryck på "Avancerat". På raden "Extra inställningar" lägger du in dina initieringssträngar och andra kommandon.

Man skriver kommandona i en följd utan varken mellanslag eller andra tecken. Modemet kopplar upp snabbare genom att man skriver at&f1 i initieringssträngen. Står det at&f1ml blir det en både snabb och tyst uppkoppling. Det går lika bra med både versaler och gemener.

Vill du bara ändra volymen bör följande kommandon fungera:
 • ATM0 Högtalarvolym alltid av
 • ATM1 Högtalarvolym på tills kontakt upprättats
 • ATM2 Högtalarvolym alltid på
 • ATM3 Högtalarvolym sätts på efter att sista siffran i telfunnummret slagits, sedan på tills kontakt har upprättats
 • ATL0 Högtalarvolym lägst
 • ATL1 Högtalarvolym låg
 • ATL2 Högtalarvolym medel (standard)
 • ATL3 Högtalare volym hög
Andra strängar:
 • AT&F1S10=254 Håller bärvågen uppe och ger en stabilare uppkoppling
 • S10=50 Om modemet i alla fall tappar bärvågen slipper du bli nerkopplad (Win 95/98/Me)
 • at&f1ml10=50 Tyst och snabb uppkoppling som inte bör koppla ner i tid och otid
 • ATS38=0 Om du har flexmodem
 • AT-V90=1 Om du har V90-modem
Få modemet att jobba på topp:
 1. Högerklicka på "Den här datorn" och välj "Egenskaper". Klicka på fliken "Enhetshanteraren" och sedan på plustecknet till vänster om "Modem" och dubbelklicka sedan på ditt installerade modem, (du kan nå detta även genom "Kontrollpanelen")
 2. Välj fliken "Modem" och ställ in "Högsta hastighet" på det allra högsta värdet
 3. Klicka du på rutan "Anslutning" och sedan på knappen "Portinställningar"
 4. Se till att användningen av FIFO-buffrar är markerad och att de två skjutreglagen "Mottagarbuffert" och "Transmissionsbuffert" är ställda så högt som möjligt
Ställ in dina kommunikationsportar på högsta hastighet:
 1. Öppna "Enhetshanteraren" och klicka på plustecknet vid "Portar" (Com och Lpt)
 2. Dubbelklicka på porten du använder och välj "Portinställningar"
 3. Klicka på pilen intill "Bitar per sekund" och för att få porten att arbeta maximalt så markerar du "921600"
 4. Klicka sedan OK två gånger
Tystare modem
Lägg till "ml" ("ATM0" kan också fungera) på slutet av initieringssträngen för modemet. I "Den här datorn", "Fjärranslutningen" högerklickar du på den anslutning du ringer upp med och väljer "Egenskaper". Tryck på "Konfigurera", välj fliken "Anslutning" och tryck på "Avancerat". På raden "Extra inställningar" lägger du in din initieringssträng och andra kommandon.

Man skriver kommandona i en följd utan varken mellanslag eller andra tecken. Modemet kopplar upp snabbare genom att man skriver at&f1 i initieringssträngen. Står det at&f1ml blir det en både snabb och tyst uppkoppling. Vill du bara ändra volymen bör följande kommandon fungera:
 • ATL0 Högtalarvolym lägst
 • ATL1 Högtalarvolym låg
 • ATL2 Högtalarvolym medel (standard)
 • ATL3 Högtalare volym hög
Fungerar även om man inte har Windows 95 och om man saknar fysisk eller logisk volymkontroll till modemet.

Samlingssajt med drivrutiner
En bra sådan finns här

Hur använder man GetRight?
När man klickar på en fil som ska hämtas hem startar programmet automatiskt. Om sajten tillåter det, kan du avbryta och återuppta filhämtningen hur många gånger som helst. En annan toppenbra funktion är att man kan schemalägga filhämtningar och därefter koppla ner förbindelsen till Internet och t.o.m. stänga av datorn. GetRight är ett sharewareprogram. Du hittar programmet på adressen www.getright.com. Du kan också dra och släppa en länk till den fil du vill hämta på GetRight-ikonen eller också högerklicka på länken och välj "Copy link" i popup-menyn och GetRight kommer automatiskt att kontakta servern och börja nedladdningen.

Spara din ICQ-lista med användare
För att ha kvar alla personer man har på sin lista och slippa att lägga in dom igen, kan man göra en backup på katalogen "Db" som ligger under ICQ katalogen. Kopiera dB-katalogen till en diskett. Sen är det bara att kopiera över dB-katalogen till den nya ICQ katalogen.

En förklarande sida om ICQ
…finns här

Hindra ICQ att gå till hemsidan
Klicka på knappen ICQ nere i vänstra hörnet. Välj "Preferences", välj fliken "Connection". Avmarkera "Launch Default Web Browser...." Klicka på OK.

Ta bort mapparna "Länkar" och "ICQ" från Favoriter
Gå till mappen c:\windows\favoriter ta bort mappen länkar. Skapa ett nytt textdokument spara det som länkar.txt i c:\windows\favoriter. Byt namn på länkar.txt till länkar utan filändelse. Gör det samma med mappen ICQ.

Göm ICQ med ett kortkommando
Ctrl+Shift+A visar och gömmer ICQ-fönstret.

Testa e-posten med ett eko
Skicka ett brev, vilket som helst, till Tele 2 adressen echo@swipnet.se så skickas ett svar till dig automatiskt om det har kommit fram. Om du får ett svar vet du att det inte är något stopp till och från din dator.

Säkerhetskopiera dina Favoriter och Bokmärken
Om du kör Internet Explorer så gå till Windowsmappen i Utforskaren och leta reda på mappen Favoriter. Håll ner Ctrl och dra hela mappen Favoriter till en diskett. Om du använder Netscape behöver du bara göra en kopia av filen Bookmark.htm som finns i en av Netscapes underkataloger.


Internet Explorer

Filändelser saknas i Utforskaren efter installation av IE 4
För att få tillbaka ändelserna väljer man "Visa" - "Mappalternativ" i Utforskaren. Välj fliken "Visa" och ta bort bocken i rutan "Dölj filtillägg för registrerade filtyper".

Avinstallera IE 4
När man tänker avinstallera IE 4 bör man vara noga med att följa instruktionerna som finns på Microsofts sida. Förutsatt förstås att man inte redan har raderat IE4:s backup-information. Om du skulle ha råkat göra det är det enda raka enligt Microsoft att installera om Windows i en annan katalog och sedan starta om systemet. Om du skulle ha problem med att avinstallera betan Ph2 (Preview 2) av IE4 kan du ta en titt på Chip's Resource Page: (http://www.raton.com/~chip/ie4remov.htm). Där kan du läsa om hur du snabbt och anspråkslöst avinstallerar IE4.

Reparera IE i Windows ME
Om man har Windows Millennium så finns inte Reparation av Internet Explorer kvar. Gör en genväg och skriv in nedanstående sökväg så finns Reparation... igen.
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE setupwbv.dll,IE5Maintenance
"C:\Program\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g
"C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt"

Lösenordet sparas inte
Om dialogrutan "Anslut till" kommer upp varje gång du öppnar Outlook Express så beror detta på en av de få säkerhetsfunktioner som finns i Windows 95. Om du inte har loggat in i Windows, och därför är en okänd användare, så går inget lösenord att använda automatiskt. Du löser detta genom att logga in vid uppstart. Det finns några olika sätt att göra det på t ex. för att Windows 95 ska kunna komma ihåg ditt lösenord kan du testa med att installera om klienten för Windows-nätverk i ""Kontrollpanelen"". Gör så här: Öppna ""Kontrollpanelen"" och dubbelklicka på "Nätverk". Markera "Klient för Windows-nätverk" och klicka på "Ta bort" (förutsatt att den finns där). Klicka nu på "Lägg till", välj "Klient" och därefter "Windows-nätverk". En annan lösning är att välja funktionen användarprofiler. I ""Kontrollpanelen"" - "Lösenord" - "Användarprofiler" väljer du "Användarna kan anpassa skrivbordsinställningarna".

Nästa gång du startar Windows 95 får du en inloggningsruta där du kan skriva ett valfritt användarnamn. Du kan välja att inte använda något lösenord för enkelhetens skull. Tryck då bara Retur istället. Nästa gång är namnet redan ifyllt och du behöver bara trycka Retur. Nu ska det även gå att spara ditt lösenord för fjärranslutningen.

Skriva ut färgwebbsida i svart istället för i gråskala?
Man kan ställa in färgen i Skrivarens egenskaper. Gå till "Den här datorn", öppna "Skrivare" och högerklicka på aktuell skrivare, gå till "Egenskaper", "Information" och "Inställningar".

Bläddra igenom hårddisken
Istället för att gå ur IE och in i Utforskaren (när man te x letar efter mapp att spara hemtankad fil i) är det bara att ange sökvägen till mappen, eller skriva c: och klicka sej fram i adressfältet.

Active Desktop?
Gå till "Kontrollpanelen", "Lägg till /ta bort program" och välj ta bort IE4, sen frågar den om du vill ta bort allt eller bara Active Desktop.

Öppna nya fönster
Genom att trycka på Skift när man klickar på en länk, öppnas webbsidan i ett nytt fönster.

URL-adresserna läggs till automatiskt
Om du inte vill att IE 4 automatiskt föreslår senast skrivna adress (med samma begynnelsebokstav), när du börjar skriva en adress så kan du koppla bort funktionen. Under förutsättning att Service Pack 1 är installerat (rätt språkversion också) går du in i ""Kontrollpanelen"" och väljer "Internet". Peta på fliken "Avancerat" och ta bort bocken vid "Komplettera adresser automatiskt".

Eller: Gå först till Verktygmenyn och "Internet-alternativ". Välj fliken "Innehåll" och där efter klicka på "Komplettera automatiskt". Nu kan du välja att avmarkera Webbadresser. Därefter går du till fliken "Allmänt" och klickar på rensa tidigare.

Orkar du inte skriva hela webbadressen?
I adressraden kan du skriva in det mittersta ordet i adressen. Tryck sedan Ctrl + Enter i stället för bara Enter. Explorer lägger då själv till http://www. före ordet och .com/ efter.

Töm adressfältet i IE
Om du inte har IE 5 så måste du gå in i Windows register. Stäng Explorer. Välj "Kör" från Startmenyn och skriv: regedit.exe. Dubbelklicka på HKEY_CURRENT_USER därefter klickar du på "Software", "Microsoft", "Internet Explorer" och "typed URL:s". Nu kommer det upp två fält, "Namn" och "Data". Radera det som står under data men låt namnlistan vara kvar annars försvinner finessen som gör att du lättvindigt kan gå till dina senaste adresser.

Hindra adresskompletteringen
Gå först till Verktygmenyn, "Internet-alternativ" och fliken "Innehåll". Klicka på "Komplettera automatiskt". Nu kan du välja att avmarkera Webbadresser.

Undvik musarm
För att bläddra framåt mellan länkar används Tab-tangenten. Vid bläddring bakåt hålls Skifttangenten nedtryckt samtidigt. När man ska öppna länken trycker man på Retur.

Framåt och bakåt
Tryck Backspace för att bläddra bakåt och Skift + Backspace för att bläddra framåt bland besökta sidor.

Säkerhetskopiera adressböckerna för mail och Exchange
Sök efter en fil som heter Wabmig. Öppna den och det kommer upp en ruta: Importverktyg för Windows adressbok. Följ instruktionerna.

Skapa en genväg till en mapp i "Favoriter"
Om du använder IE 4 med aktiverad Webvy kan du skapa en genväg i "Favoriter" till en mapp eller fil på hårddisken. Gör följande:
 • Gå till mappen/filen som du vill lägga till som favorit.
 • Välj "Favoriter", "Lägg till i Favoriter..." och tryck på OK i dialogrutan som kommer upp.
Du har nu sparat en genväg till mappen i "Favoriter", som kan nås från vilket mappfönster som helst, samt från "Favoriter" under startmenyn.

Surfa från "Kör"
Klicka på Start, välj Kör och skriv in webbsidan.

Sega sidor
Under tiden du väntar på att den sega sidan laddas hem, kan du titta på en annan sida. Välj "Nytt" och "Fönster" i "Arkiv-menyn.

Sök i Sverige först
Genom att skriva en liten registerfil kan du få din webbläsare att leta efter svenska se-adresser innan den letar efter com- eller edu-adresser. Högerklicka på Skrivbordet och välj "Nytt" och "Textdokument". Dubbelklicka på nya ikonen "Nytt textdokument.txt" och skriv in följande rader;

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate]
"1"="www.%s.se"
"2"="www.%s.com"
"3"="%s.se"
"4"="%s.com"
"5"="www.%s.edu"
"6"="www.%s.org"
"7"="%s.edu"
"8"="%s.org"

Spara dokumentet och avsluta. Högerklicka sedan igen på ikonen "Nytt textdokument.txt" och välj "Byt namn". Döp filen till "Sverige.reg" När Windows frågar klicka på "Ja". När du nu dubbelklickar på "Sverige.reg" skrivs den nya sökordningen in i Registereditorn. Nästa gång du skriver in något i adressfältet i din webbläsare - AltaVista ex vis - så ska den svenska varianten av Alta Vista komma upp.

Flytta "Favoriter" från Explorer till Netscape
Gå in i Netscape och klicka på "Bokmärken", "Redigera Bokmärken", i fönstret som öppnas ska du gå in på "Arkiv" och "Importera". Nu kan du leta fram dina Favoriter och föra över dom. Troligtvis ligger dom under Windows.

Ändra färg på IE:s verktygsfält (IE 5,0?)
Öppna Paint och skapa en ljus enfärgad bitmap som du sedan sparar, öppna Registereditorn och gå till HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\Toolbar. Högerklicka i den högra rutan och välj "Ny/Nytt" "Strängvärde". Döp det nya Strängvärdet till BackBitmapIE5. Högerklicka därefter på värdet du skapade, välj "Ändra" och skriv in sökvägen till bilden du skapade.

Ändra namn på fönsterlisten (IE 4,0 - 5,0)
I stället för att det högst upp på webbläsaren står Microsoft Internet Explorer kan det ju vara trevligt om det står "Min bläddrare" eller något annat där? Gå in i registret, öppna HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main. Skapa nytt strängvärde, dubbelklicka sedan på det och skriv sedan valfri text i raden Data. Avsluta registret och så kan du starta IE.

Radera sparade lösenord
Det kan gå att radera sparade lösenord genom att knappa in loginets första bokstav och markera loginet, vars lösenord är sparat (håll pekaren över) och sedan tryck Delete.

Egen design på verktygsraden i IE 5,0 och Outlook Express
Öppna Regedit och gå till HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\ Toolbar. Högerklicka i fönstret och lägg till nytt strängvärde (om det inte finns). Värdet skall heta BackBitmapIE5. Dubbelklicka på strängvärdet och skriv in sökvägen till den bmp-fil du vill ska dekorera ditt verktygsfält. Starta IE och njut!

Svenskbugg (IE 6,0)
Om du installerat IE 6,0 och upptäckt att www. och .sv läggs till i stället för www. och .com när du trycker Ctrl + Enter, så går det att rätta till med verktyget Resource Hacker.
Börja med att göra en säkerhetskopia av filen Browselec.dll som ligger under mappen \windows\system32. Starta Resource Hacker, välj "Open" från "File-menyn" och öppna Browselc.dll. Öppna sedan String Table i det vänstra fönstret samt mappen med nummer 809. Klicka på 1053. Sök rätt på strängen 12936 i högra fönstret. Där bör det stå http://www.%s.sv. Ändra detta till http://www.%s.com eller till http://www.%s.se Klicka därefter på Compile Script. Glöm inte att spara filen.


Outlook & Outlook Express

Använd Outlook-adresser för listor i Word
 1. Öppna ett tomt dokument.
 2. Skapa en tabell med de rubriker du vill ha i listan, t.ex. Namn, Adress osv.
 3. Placera markören i den första cellen där första namnet ska in.
 4. Välj "Verktyg","Koppla dokument".
 5. Klicka på "Skapa" under "Huvuddokument".
 6. Välj "Förteckning" och klicka på "Aktivt fönster".
 7. Under "Källdokument" klickar du på "Hämta data" och välj "Använd adressbok".
 8. Välj Outlooks adressbok och klicka därefter på OK.
 9. Klicka på "Redigera huvuddokument".
 10. Välj "Infoga kopplingsinstruktion" och välj fälten "Förnamn" och "Efternamn" (var för sig). Gå till nästa cell.
 11. Klicka på "Infoga kopplingsinstruktion" och välj fältet "Företag", om du ska ha med det. Gå till nästa cell.
 12. Följ stegen 10 och 11. i sista cellen på första raden så ska det placeras ut en fältkod som gör att Word förstår att allt ska upprepas på nästa rad.
 13. Klicka på "Infoga fält" och välj "Nästa post".
 14. Välj "Koppla till nytt dokument". Klart.
Hur hanterar man två olika e-postadresser i Outlook? (97)
Med Outlook 97 är man oftast ansluten till en Exchange Server eller en POP3-server. Vid en Exchange Server görs inställningarna på Exchange-servern. Ska de olika e-postadresserna till samma brevlåda skapar man alias till en och samma brevlåda. Obs! inställningarna kan bara göras på Exchange-servern och inte på klienten. Vid POP3 görs inställningarna av Internet-leverantören. Det behövs ett konto som kan hantera alias och det enklaste är då att kontakta Internet-leverantören och fråga om alias för POP-konto.

Hittas inte filen Dumpster.ecf? (Outlook 98)
Ibland får man efter installation av Outlook 98 ett meddelande om att filen Dumpster.ecf inte kan hittas. Detta går att fixa genom att från Verktygsmenyn i Outlook välja "Alternativ", "Övrigt", "Avancerat", "Tilläggshanteraren" och "Installera". Leta upp filen "Dumpster.ecf" och installera den.

Vill du se kalendern och inkorgen samtidigt? (Outlook 2000)
Ha inkorgen öppen och klicka på Kalendergenvägen i Outlookfältet och därefter på "Öppna i ett nytt fönster" på snabbmenyn.

Outlook som standardprogram för e-post (Outlook 2000)
Om du inte kört Outlook 2000 efter installationen så starta Outlook, vänta tills inställningarna är klara. När meddelandet "Outlook är inte din standardhanterare för e-post, diskussionsgrupper och kontakter. Vill du registrera Outlook som standardhanterare?" visas, väljer du Ja.

Om du har kört Outlook 2000 efter installationen ska du göra så här: Starta Internet Explorer. Gå till Verktygmenyn, välj "Internet-alternativ" och därefter fliken "Program". I listorna E-post, Diskussionsgrupper, Kalender och Kontaktlista väljer du Microsoft Outlook. OK.

Kvitto på levererat brev (Outlook 2000)
 1. Välj "Alternativ" på Verktyg-menyn
 2. Gå till "E-postalternativ" och klicka på "Uppföljning"
 3. Markera "Visa när alla meddelanden har levererats"
 4. Klicka OK tre gånger
Fungerar inte länkarna?
Om inte länkarna som du får i e-posten fungerar kan du pröva detta: Öppna ""Kontrollpanelen"", klicka på "Lägg till/ta bort program", välj "Microsoft Internet Explorer". Klicka därefter på "Lägg till/ta bort" knappen, markera Reparera Internet Explorer. Klart.

Automatisk e-postsvarare i Outlook Express
Öppna OE och tryck "Ctrl + N" för att skriva ett nytt meddelande. Skriv exempelvis Tack för Ditt brev i ämnesraden och tryck "Tab" så kan du börja författa ditt brev, Jag kan inte svara nu, men gör det så fort jag kan. eller vad du vill det ska stå. I menyn "Arkiv" välj "Spara som" och spara det som en textfil (.txt). Namnge brevet.

Nu ska du välja "Verktyg" och "Inkorgshanteraren" för att ställa in e-postsvararen, och klicka därefter på "Lägg till". Bocka för rutorna "Alla meddelanden" och "Svara med". Klicka på "Bläddra" och leta upp ditt brev och klicka på "Öppna". Klicka på OK två gånger. Nu är svararen aktiverad så varje gång du får ett brev kommer ditt brev att skickas som svar. Om du vill stänga av svararen välj "Verktyg", "Inkorgshanteraren" och ta bort bocken framför din instruktion till Inkorgshanteraren. Klicka OK.

Outlook Express´ "Skickade meddelanden"?
För att få E-posten att hamna i korgen "Skickade meddelanden" får du gå in i Verktyg, Alternativ, välj fliken Skicka, kryssa i en ruta som gör att de sparas i "Skickade meddelande".

Hur hindrar man automatisk uppringning i Outlook Express?
Välj "Alternativ" i menyn "Verktyg", fliken "Ringa upp", bocka för "Ring inte upp någon anslutning".

Ändra grundinställning för teckensnitt i Outlook Express
Om du vill ändra teckensnitt eller teckenstorlek, klicka på "Alternativ" på Verktygsmenyn. Välj sedan fliken Skriva och knappen "Teckensnitt". Föra över gamla meddelanden i Outlook Express
Om du behöver flytta meddelanden från en dator till en annan kan du följa följande tips:
 1. Gå till C:\windows\ApplicationData\Miocrosoft\Outlok Express\Mail
 2. Markera inbox.mbx, är den fil som innehåller alla brev i din inbox
 3. Kopiera över den till motsvarande adress på din nya dator
 4. Ta bort filen inbox.idx som är en indexfil över din nya inbox
 5. Starta om Outlook Express
Var finns Outlook Express´ adressbok?
Sökvägen är C:\Program\ Outlook Express. Filnamnet är wab.

Kan jag ställa om Outlook Express så att jag kan skicka mina brev först?
Starta Outlook Express, gå till "Verktyg", "Alternativ". Välj fliken "Skicka" och se till att rutan "Skicka meddelanden omedelbart" är markerad.

Komprimera mappar i Outlook Express
Om du startar OE och får meddelandet: "Det finns mycket oanvänt utrymme i dina mappar för E-post. Om du komprimerar mapparna kommer utrymmet att kunna användas.", så ska du markera en E-postmapp och gå till Arkivmenyn, peka på "Mapp" och klicka sedan på "Komprimera".

Mappträdet i OE borttappat
Har du råkat stänga de små fönstren där bl a mappträdet syns? Gå till "Layout" i Visamenyn. Där kan du välja vilka inställningar du vill ha.

Eget "tut" vid inkommande post
Om du vill ha en egen signal (wave-fil) när det kommer e-post så gå till ""Kontrollpanelen"", dubbelklicka på "Ljud", markera "Nytt e-postmeddelande". Klicka på "Bläddra" och leta fram den fil du vill använda.

Kolla e-post utan att öppna OE?
Med winSqueeze, som finns att hämta på adressen www.winsqueeze.com, är det möjligt. winSqueeze lägger sej på startmenyn, en e-mail check tutar och ett meddelande visas när det kommer post. Det följer med 4 st. tillbehörsprogram; Atomur 2000, Kalkylator, Noteringar, och så e-mail check.

Spara animerad .gif i OE
När den som skickar en animerad gif väljer att infoga den som bild istället för att bifoga den som bild, kan man bara spara bilden som .bmp. Om du vill spara bilden i formatet .gif istället så dubbelklicka på mejlet i inkorgen så det öppnar sig i ett eget fönster. Där klickar du på "Skriv" och väljer sen "Vidarebefordra". Ett nytt fönster öppnas. Välj "Format" & "Oformaterad text". Svara ja på frågan om du verkligen vill göra detta. Klicka på X i högra övre hörnet för att stänga. Svara ja på frågan om du vill spara. Klicka på OK.

Öppna mappen "Utkast" och dubbelklicka på ditt mail. Ett nytt fönster öppnas. Högerklicka på filen och välja "Spara som" och spara i .gif format. Klart.

Olika användare i OE
Välj "Identiteter" på Arkivmenyn, och klicka på "Lägg till en ny identitet". Skriv namnet på den nya användaren. Ange ett lösenord för den här användaren om du vill ha ett. Klart.

Ordning på Inkorgen i OE
Klicka på verktyg och välj Regler för meddelande. Där väljer du E-post och "Ny". Nu kan du göra så att ett brev där det står t.ex. PC-tips i ämnesraden hamnar i en viss katalog som du har skapat tidigare.

Ladda hem Hotmailkontot (OE 5)
Om man inte vill sitta uppkopplad hela tiden när man vill läsa sina brev hos Hotmail kan man göra följande: Gå till "Verktyg" och klicka på "Nytt konto" Följ därefter instruktionerna.


Netscape

Outlook Express "mail to" i Netscape Navigator
En inställning är vad som behövs. Gå till "Options" och sedan "Mail & News Preferences", "Servers" där man kan gör de inställningar som behövs.

TCP/IP?
Med Windows 95 kom det ett program som heter winipcfg som visar dig konfigurationen. Välj kör i start menyn och skriv winipcfg.exe.

Radera i About:global?
I Netscape finns en fil som heter "netscape.hst". Stäng av Netscape och markera filen och tryck på Delete. Nästa gång du startar Netscape så återställs filen fast utan innehåll.

Lösenord i Netscape Communicator?
Vill du slippa fylla i lösenordet varje gång, gå till "Redigera", "Inställningar". Välj "E-post & Grupper", "E-postserver". Klicka på "Fler Alternativ" och markera rutan "Kom ihåg mitt e-postlösenord". OK.

Exportera adressbok från Netscape 3.0 till 4.0
Gå till Utforskaren, mappen där Netscape 3 är installerad, där ska det finnas en fil som heter adress, sökvägen kan se ut så här: C:\Program\Netscape\Users\ erick\address.htm. Kopiera filen till en diskett, eller lägg den någon annanstans. Gå sen till den nya adressboken i Netscape 4 och väljer "Arkiv" och "Importera".

Rensa URL-fältet
I textfilen PREFS.JS under C:\PROGRAM\NETSCAPE\USERS i aktuell användares mapp finns ett antal rader som börjar med user_pref ("browser.url_history.URL"). Dessa rader innehåller de senaste internetadresser som är inknappade. Markera hela raden och ta bort.

Hur tar man bort alla adresser som samlas i webbläsaren?
Stäng Netscape. Öppna Regedit. Gå till HKEY_CURRENT_USER\Software\Netscape\Netscape Navigator och URL History. Nu kommer det upp två fält, Namn och Data. Radera det som står under data genom att dubbelklicka på "Namnraden" under namnlistan. Rutan Redigera sträng visas. Markera namnet som står under Data, tryck Delete. Tar du bort namnlistan så försvinner finessen som gör att du lättvindigt kan gå till dina senaste adresser.

Automatisk uppkoppling
Öppna Netscape gå till Redigeramenyn, välj "Inställningar". Klicka på "Nedkopplat läge", markera "Uppkopplat läge".

Ändra startsida
Har du hamnat på en sida som du skulle vilja ha som startsida? Klicka på "Redigera", "Inställningar", "Navigator" och "Använd aktuell sida". Vill du starta med dina bokmärken, gå till samma ställe, men i stället för "Använd…" välj "Bläddra"-knappen. Leta sedan reda på bookmark.htm som bör ligga i Netscape/Users/ditt.namn.

Plugins
Välj "Om insticksprogram" i Hjälpmenyn och skriv about:plugins i adressfältet.

Information om aktuell sida
Skriv about:document om du vill ha information om sida du befinner dig på.


Knep


Hastighet

Win 95 snabbare som nätverksserver?
…har jag hört. Om du har 24 MB ram eller mer kan du göra följande:
Högerklicka på "Den här datorn", välj "Egenskaper" och fliken "Prestanda". "Filsystem" tar dig till ytterligare ett fönster, välj "Nätverksserver" på fliken "Hårddisk". Ställ även reglaget "Optimering med hjälp av read-ahead" på "Fullständig". Någon skillnad?

Snabbare uppstart
Vid uppstart väntar datorn i ca två sekunder. Detta kan lösas genom att lägga till följande rad till [Options] i Msdos.sys; BootDelay=0

Starta om snabbare
När man väljer "Starta om datorn" - håll ner Skifttangenten.

Snabba upp Utforskarens uppdatering
Starta Regedit.exe. Leta reda på; HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Control\Update. Ändra inställningen från 01 till 00.

Påverka tiden det tar för datorn att avsluta
Öppna REGEDT32.EXE och gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout. Redigera värdet som talar om för datorn hur lång tid det tar att avsluta. Normalt 20000 ms.

Snabba upp datorn mha RAM-disk
RAM-disk är en teknik som lurar datorn att tro att en del av arbetsminnet är en hårddisk. Farten kan öka rejält om RAM-disk används med diskintensiva program. Filerna som ligger på en RAM-disk sparas inte automatiskt. Många Windows-program skriver regelbundet ut tempfiler på hårddisken Datorer med mycket minne går att ställa in så att tempfilerna hamnar på en RAM-disk, alltså en disk som utgör en del av arbetsminnet. Lägg till kommandot SET TEMP=D:\ i AUTOEXEC.BAT och DEVICE=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 4096 i CONFIG.SYS.Det finns en risk för att minnet tar slut på RAM-disken och får till följd att programmen kraschar.

Ändra hastigheten för visning av menyer
Öppna Regedit.exe
Gå till HKEY_CURRENT_USER\Control Panel.
Klicka på det tomma området till höger i Registereditorn. Välj först "Ny/nytt" och sedan "Strängvärde" på menyerna som visas.
Skriv Menu Show Delay.
Dubbelklicka på "MenuShowDelay". Skriv den tid som du vill vänta innan menyerna visas, i millisekunder. Skriv 0 för ingen väntan och 1000000 för att vänta ett tag. Klicka på OK.
Starta om Windows 95 för att ändringen skall träda i kraft.

Snabba upp Startknappen
Gå till HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop. Kontrollera i högra fönstret om "Menu ShowDelay" finns där. Om inte, högerklicka på en tom yta och välj "Ny/Nytt", "Strängvärde". Byt namn på "Nytt värde #1" till "MenuShowDelay" och dubbelklicka på "MenuShowDelay". Sätt värdet till £ 10.

Snabba upp Startmenyn
Gå till HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00021400-0000-0000-C000-0000000 00046}. Klicka i det högra fönstret och välj "Redigera" - "Ny/Nytt" - "Strängvärde". Döp raden till "MenuShowDelay" och ge ett värde från 1 till 10 där 1 är det snabbaste.

Snabbare PC med ändrad cachestorlek?
Med minst 8 MB arbetsminne kan följande procedur kanske snabba upp Windows. Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\FSTemplates\Server och ändra strängarna "NameCashe" och "Path- Cashe" så att värdena är enligt följande;
"NameCashe" = a9 0a 00 00
"PathCache" = 40 00 00 00

Öka prestandan
Har du 24 mb i ram eller mer kan du göra följande: Öppna "Kontrollpanelen" och klicka på "System". Välj fliken "Prestanda" och därefter "Filsystem". Ange att datorn används som: "Nätverksserver". Kolla så att "Optimering med hjälp av read-ahead" står på "Fullständig". Starta om Windows. Märker du inte någon skillnad gör så här:
Öppna regedit och gå nu till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ FSTemplates\Server Kontrollera så att dessa värden stämmer:
PathCache = 40 00 00 00
NameCache = a9 0a 00 00

Snabbare start (Win 98)
Högerklicka på "Den här datorn" och välj "Egenskaper". Klicka på fliken "Prestanda" och sedan knappen "Filsystem". Ta bort krysset för "Sök efter nya diskettenheter" under fliken "Diskett varje gång datorn startas". Undantaget är om du ofta startar med en diskett.

Inaktivera snabbare avslut (Win 98)
Gå till "Start", "Program", "Tillbehör", "Systemverktyg" och välj "Systeminformation". Klicka därefter på "Systemeditorn" på Verktygmenyn. Välj fliken "Allmänt" och klicka på "Avancerat". Markera "Inaktivera snabb avslutning". Klicka OK två gånger. Starta om datorn.

Snabba upp Backupen
Använder du den inbyggda Backupen i Windows 95, kan du snabba upp arbetshastigheten genom att minimera fönstret medan programmet jobbar.

Överklocka processorn
Man kan ställer in klockfrekvensen på moderkortet, där man också ställer in processorns inre frekvens, t.ex. 4 ggr. Det värdet avser 4 ggr moderkortets frekvens. Hur man ändrar klockfrekvensen brukar framgå tydligt av instruktionsboken till moderkortet. Följ instruktionerna noga. Ett problem som är ganska vanligt är att processorn bli för varm, det kan åtgärdas genom bättre kylning.

Snabbare utskrift
För att skriva ut dokument snabbare gå in i ""Kontrollpanelen"" och dra skrivarikonen till skrivbordet och välj att du vill skapa en genväg. Om du sedan ska skriva ut ett dokument dra dokumentikonen in i skrivarikonen som visas på skrivbordet så skrivs dokumentet ut.


Städning

Damma av rotkatalogen
Filer med ändelserna .txt, .prv, .log, chk och .old går att radera. Även filer med ändelsen .fts (hjälpfiler som återskapas nästa gång du använder hjälpen) och filer som slutar med .000 .001 osv.

Damma av Windowskatalogen
Filer med ändelserna .log, .old och .bak går att radera. Om det finns en mapp i Windows/Systemkatalog som heter WIN32S går också att radera.

Damma av C:\
Alla filer som heter Mscreate.dir samt ~M¨SSETUP.T kan raderas. Välj Start - "Sök" och skriv"386spart.par". Detta är en växlingsfil som använts i gamla Windows. Ta bort genom att flytta direkt till papperskorgen.

Damma av Autoexec.bat- och Config.sys-filer (Startfiler)
Rader med följande innehåll kan tas bort: ·himem.sys ·ifshelp.sys ·setver.exe ·dos=high, umb ·files=30 ·buffers=23 ·fcbs=4 ·lastdrive=z ·stacks=9,256 ·shell=command.com /p.

Rensa i System.ini
Om du kör Win 95 så har följande parametrar från [386Enh] flyttats från System.ini till Registret. De behövs inte i System.ini och kan således tas bort. ·Network= ·Network3= ·SecondNet= ·Transport= V86ModeLANA=.

Om följande rader återfinns i System.ini samtidigt som Win 95 körs kan dom tas bort. ·device=*vfd ·device=*configmg ·device=serial.386 ·device=lpt.386 ·device=pagefile.386 ·timercriticalsection= ·device=isapnp.386 ·device= wshell.386 ·maxbps=.

Släng direkt
Vill du ta bort filer utan att lägga dem i Papperskorgen? Markera i så fall den fil eller de filer som du vill ta bort. Högerklicka på de markerade filerna och håll ned Skift när du väljer "Ta bort". Eller tryck Skift + Del samtidigt.

Släng stora filer
Välj "Filer och mappar" i Startmenyns Sök. Klicka på "Avancerat". Välj "Minst bakom Storleken är", och skriv in exempelvis 1000 KB. När du fått upp sökresultatet, klicka på rubriken "Storlek" för att sortera filerna. Släng inte filer som du inte vet vad de gör, men hjälpfiler du aldrig tittar i kan du lika gärna kasta.

Ta bort DOS
De filer som Win 95 använder för att köra DOS-program ligger i biblioteket C:\Windows\ Command och ska inte tas bort. Däremot kan filerna som finns i C:\DOS att radera om Dosprogrammen fungerar under Win 95 och DOS inte används mer.

Ta bort startfiler
Byt "efternamn" på Config.sys och Autoexec.bat så startar Win 95 utan dessa. Troligtvis fungerar Win 95 bättre än någonsin. Om inte, byt tillbaka.

Ta bort avinstallerade programnamn
Starta Regedit. Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Uninstall. Där kan du ta bort ev. programnamn som inte existerar längre. Men man kan inte vara nog försiktig när man är i registret och duttar.

Ta bort programnamn i "Lägg till/ta bort program"
Antingen kan man använda TweakUI som finns i Microsoft PowerToys (hämtas från; http//www.microsoft.com/windows/download/powertoy.exe), eller så öppnar man Regedit; HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. Där kan man ta bort alla oönskade nycklar.

Ta bort filtyper i "Öppna med..."
Har du massa filtyper i "Öppna med..." - rutan som du inte kommer att använda kan du gå till ex vis "Utforskaren". Under Visamenyn välj "Mappalternativ" och "Filtyper". Markera de du vill ta bort och klicka därefter på knappen "Ta bort".

Ta bort mappen "Mina dokument"
Öppna Registereditorn och gå därefter till HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Högerklicka på en tom plats i det högra fönstret och välj "Nytt Binärvärde". Döp värdet till NoRecentDocsHistory. Dubbelklicka på värdet och skriv 01 00 00 00. OK.

Högerklicka återigen på en tom plats i det högra fönstret och välj "Nytt Binärvärde". Döp värdet till NoRecentDocsMenu och dubbelklicka sedan på värdet och skriv 01 00 00 00. OK. Stäng Registereditorn och starta om Windows. ångrar du dig är det bara att ta bort de två binärvärden som du skapade och starta om Windows.

Ta bort "Länkar" från "Favoriter"
Öppna mappen c:\windows\favoriter, ta bort mappen länkar. Skapa ett nytt textdokument och spara det som länkar.txt i c:\windows\favoriter. Byt namn på länkar.txt till länkar utan filändelse.

Om inte Temporary Internet Files kan tömmas
Starta om datorn, tryck på F8-tangenten och välj alternativ 5. Vid Dospromten som kommer upp skriver du: CD WINDOWS\TEMPOR~1\Content.IE5 (Content.IE4 om du använder Explorer 4.0). Tryck Enter. Ovanstående rad står nu med en >. Skriv: DEL *. ??? så raderas alla Temporary Internet Files.

Rensa Nummersändarens nummer (Win 98)
Nummersändaren (Phone dialer) sparar på de nummer du nyligen ringt. Om du vill rensa denna lista, ta bort filen Dialer.ini i Windowsmappen.


Blandat

FAT32 (Win 98)
Med FAT32 kan man skapa partitioner som är upp till två terabyte (2048 GB). Men bäst av allt är att FAT32 använder sig av en mindre klusterstorlek, vilket spar utrymme på hårddisken. FAT16 kräver en partition på mellan en och två GB och en klusterstorlek på 32 kilobyte, vilket innebär slöseri med hårddiskutrymmet. En fil som är på en kilobyte, t ex en kort anteckning, tar 32 kilobyte av utrymmet på hårddisken. FAT32 löser det här problemet genom att minska klusterstorleken till fyra kilobyte.

Windows 98 har ett litet program som låter dig konvertera om befintliga partitioner till FAT32 utan att du måste installera om alla program. Programmet är uppbyggt som en guide som hjälper dig steg för steg. Det finns dock ett problem med Windows 98:s inbyggda konverteringsprogram. När man konverterat en FAT16-partition till FAT32 och ångrar sig, måste man skaffa ett speciellt partitionsprogram t ex Partition Magic och Partition-IT. En nackdel med FAT32 är att alla gamla program kanske inte kommer att fungera, speciellt olika typer av verktygsprogram som Norton Utilities och vissa antivirusprogram. Men innan du konvertera en gammal partition med FAT32 Converter, kommer programmet att söka igenom hårddisken och varna om det finns något program som inte fungerar under FAT32. FAT32 är även förknippat med ett par andra kompatibilitetsproblem. Utforskaren, Defrag och Scandisk i Windows 98 har anpassats för att klara av FAT32. Men program från andra tillverkare kommer nog att stöta på problem. Det gäller framför allt olika typer av filhanteringsprogram och installationsprogram. Dessa kommer att rapportera en felaktig siffra när det gäller använt utrymme på partitioner som är större än två gigabyte. FAT32-partitioner är även helt osynliga för andra operativsystem, inklusive tidigare versioner av Windows. För att du ska komma åt en FAT32-hårddisk via en startdiskett måste du skapa en ny sådan i Windows 98.

Gör en egen pekare
Öppna Paint Shop Pro eller annat ritprogram. Välj 400 x 400 som storlek, rita din pekare och spara som .BMP. Spara också filen i C:\WINDOWS\CURSORS\ (om den mappen finns). Gå sedan in i Utforskaren, och leta upp .BMP - filen och byt namn på den till .CUR. Öppna "Kontrollpanelen" och välj "Mus". På fliken "Pekare" väljer du "Bläddra" och letar upp din fil.

Byt startbilden i Windows 95
Startbilden heter logo.sys och ligger i roten. Formatet på bilderna måste vara 320 x400, 256 färger sparat i BMP. Dessutom måste de sparas på rätt ställe samt ha exakt rätt namn för att fungera. Glöm inte att spara din originalstartbild om du ångrar dig. Slutbilderna ligger i Windowskatalogen och heter logos.sys och logow.sys.

Trött på startbilden i NT
Gör följande:
Öppna REGEDT32.EXE
Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
Dubbelklicka på "PowerdownAfterShutdown" eller så kan du skapa den som ett REG_SZ och sätta värdet till 1.

Sammanlagt ledigt utrymme
Har du flera hårddiskar kan du markera alla i "Den här datorn" och högerklicka samt välja "Egenskaper". Statistiken för hårddiskarna hamnar på varsin flik.

Stoppa Windows logon vid uppstart
För att tillfälligt hindra Win95 bilden att poppa upp under uppstart, klicka på Esc. Nu kommer man få se vad som händer där bakom gardinen.

Skippa Windows logon
Öppna filen MSDOS.SYS, som ligger i rotbiblioteket, i Anteckningar. Skriv in raden (under OPTIONS) Logo=0. Filen är nog skrivskyddad så du får först högerklicka på den, välja egenskaper och ta bort skrivskyddet.

Vill du inte se texten under datorns uppstart?
Gå till "Start" och "Kör". Skriv "Sysedit" och klicka på Ok. Överst i filen "Autoexec.bat" skriver du "@ECHO=OFF" (utan apostrof). Spara och stäng.

Windows 95 som Windows 3.11
Tro det eller ej men man kan faktiskt få Windows 95 att se ut som Windows 3.11. Välj Kör i startmenyn, skriv in Progman.exe. Vips, och där har vi den gamla hederliga Programhanteraren.

Öppna mappar snabbt
Skriv mapp-namnet (ex vis c:\nyttigt\tips&tricks) under Kör och tryck Enter.

Visa verktygsfältet "Den här datorn"
Prova att dra o släppa ikonen "Den här datorn" lite till vänster så får man en bra meny.

Utforska mappar snabbt
Håll ned skift och dubbelklicka på en mapp så kommer du till Utforskaren.

Ändra startbiblioteket I Utforskaren
Gå till Windows\Startmenyn\Program i Utforskaren. Leta reda på genvägen till Utforskaren. Högerklicka, välj "Egenskaper" och skriv in följande:
C:\Windows\EXPLORER.EXE /n,/e,C:\mina dokument

Snabbare egenskaper
För att snabbt få fram egenskaperna för ett program eller en genväg tryck Alt och dubbelklicka på ikonen. Då sparar man lite på en ömmande musarm.

Personligt fönster för Systemegenskaper (Win 98)
När du kollat systemets egenskaper har du nog sett "Pentium"- eller "AMD"-loggorna där det står "Tillverkas och stöds av:"? Att peta in en egen logga är inte så svårt.
Skapa en bild i storleken 150 X 100 pixlar med upplösningen 72 pixlar/tum i bitmappsformat. Spara sedan bilden som "oemlogo.bmp" i katalogen "Windows\System". Färdigt!

Detta går att utveckla ännu mer. Öppna Anteckningar, döp filen till oeminfo.ini och spara den i C:\Windows\System. Om du redan har filen i C:\Windows\System, kontrollera först att den inte är skrivskyddad, ändra sedan den befintliga texten som du vill ha den och spara den. Skriv därefter av nedanstående (men ändra texten efter likhetstecknen) och spara. Du kan lägga till flera rader. Nästa gång du öppnar "Egenskaper för System" kan du klicka på den nya knappen "Supportinformation".
 • [general]
 • Manufacturer=Birgitta
 • Model=Stockholm
 • [Support Information]
 • Line1=Windows är väl fantastiskt!
 • Line2=
 • Line3=Tänk vad mycket roligt man kan göra!
 • Line4=
 • Line5=Eller hur?
 • Line6=@
Skriv ut kataloger
Öppna Anteckningar för att skapa ett dokument. Skriv följande; CD %1 DIR >LPT1. (Under förutsättning att LPT1 är skrivarporten.) Spara filen i C:\WINDOWS\COMMAND under namnet PRINTDIR.BAT. Leta reda på filen i Utforskaren, högerklicka och välj "Egenskaper". På Programfilen markera "Kör minimerad" och "Stäng vid avslut". Klicka OK.

Starta Registereditorn. Öppna HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell. Välj "Ny/Nytt" från "Redigera"-menyn och därefter "Nyckel". Högerklicka på "Ny nyckel#1" välj "Byt namn" och döp den till Utskrift. Markera Utskrift och skapa ytterligare en nyckel. Döp den till Command. Dubbelklicka på standardvärdet i högra fönstret och skriv c:\windows\command \printdir.bat i fältet. Klicka på OK och stäng Registereditorn. Nu finns ett menyval som heter "Utskrift" när man högerklickar på en mapp.

Byta namn på en fil eller mapp
Markera filen/mappen och tryck F2. Eller dubbelklicka långsamt.

Byta namn på papperskorgen
Öppna Registret och gå till HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. I det högra fönstret syns nu två kolumner, dubbelklicka på den vänstra; "Standard". Skriv in det nya namnet. För att uppdatera ändringen; klicka på en tom ruta på skrivbordet och tryck på F5-tangenten.

Byta ikon på papperskorgen
Om man inte har Pluspaketet men ändå vill byta ikon på papperskorgen kan man göra det på: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}DefaultIcon i registret.

Byta ikon på enskilda mappar
Skriv nedanstående i Notepad och döp filen till exempelvis Desktop.ini

[.ShellClassInfo]
IconFile= Skriv sökvägen till ikonen här, t.ex. C:\Program\Icons\Pin.ico
IcoIndex=0

Placera filen i den mapp du vill byta ikon på. Ge filen egenskapen Dold. Bocka för "Visa ej dolda filer" under "Visa", "Mappalternativ". Då riskerar du inte att filen kastas om någon hittar den i en mapp som normalt borde vara tom.

Aktiviteter
Starta genom att skriva TASKMAN i Kör på Startmenyn. Programmet används för att växla mellan olika program. Det gör samma sak som när man klickar i Aktivitetsfältet.

Uppdatering
För att Registret ska uppdateras vid ändringar och nyinstallationer måste ibland Win 95 startas om. Här ett sätt för att slippa det. Tryck Ctrl + Alt + Del och välj "Explorer" i menyn "Stäng program". Välj "Nej" vid frågan om avstängning. Så småningom dyker rutan "Explorer. programmet svarar inte…" upp. Välj "Avsluta aktivitet". Programskalet startas om och Systemregistret är uppdaterat.

Körbara Win 3.1-program
I katalogen Windows\System finns Mkcompat.exe som kan få Win 3.1-program att fungera i Win 95. Det finns ingen hjälp till detta program och det utför avancerade och ibland svårbegripliga förändringar, så jobba med en kopia aktuellt 3.1-program. Starta "Make Compatible" genom att skriva "mkcompat" under Kör. Öppna ditt program m h a Filemenyn och "Choose program". Sedan är det väl bara att bocka för sådant som kan förbättra aktuellt 3.1-program. Ytterligare val finns under "Advanced Options" i Filemenyn.

Anpassa systemet i Win95
I filen Msdos.sys i roten kan man göra en del ändringar för att anpassa systemet. Raderna läggs till under [Options], fungerar även i config.sys. Logo=0 Visar inte Windows logotypen (logo.sys) vid start. BootDelay=0 Slipper 2 sekunders fördröjningen vid "Startar Windows 95". BootGUI=0 Laddar inte W95 automatiskt vid start (startar i DOS). BootMenu=1 Visar alltid startmenyn (du behöver inte trycka F8).

Ändra registreringsuppgifter
Öppna Registereditorn och gå till: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion. I högra fönstret finns nycklar för "RegisteredOrganization", "RegisteredOwner" och "ProductId". Ändra genom att dubbelklicka på dom. Detta ändrar bara uppgifter för Windows.

Använd ett Worddokument som skrivbordsunderlägg
Börja med att skapa ett Worddokument. Skriv in text, byt teckensnitt, lägg på bakgrundsfärg, infoga bilder eller vad du vill göra. Spara dokumentet via Arkiv-menyn, "Spara som...", men byt filformat till HTML-format. Placera filen i katalogen: C:\Windows\Web\Wallpaper För att använda filen som skrivbordsunderlägg högerklickar du på skrivbordet och väljer "Egenskaper" och "Bakgrund". Leta upp ditt skrivbordsunderlägg. Välj och tryck OK.

Lösenordsskydda datorn mha skärmsläckaren
 • Aktivera ett lösenord till din skärmsläckare.
 • Placera en genväg i "Autostart" till skärmsläckaren.
 • Placera en genväg i startmenyn till skärmsläckaren.
 • Nu startar alltid datorn med skärmsläckaren och du måste använda ett lösenord för att komma in i datorn. När du vill lämna datorn en stund, använd genvägen i startmenyn, så startar skärmsläckaren med en gång. Skapa gärna ett kortkommando till genvägen i startmenyn.
Glömt lösenordet
Tryck Esc när dialogrutan för lösenordet är uppe. Gå till DOS-prompten och skriv: DIR *.PWL i Windowskatalogen. Radera filen med ditt inloggningsnamn. Starta om Windows. Eller, gå till Windowskatalogen i Utforskaren och leta rätt på filen ditt namn.pwl och släng den. Starta sedan om så får du skriva in ett nytt lösenord (om du vill ha något).

Glömt lösenordet (Win 98)
Tryck Esc vid inloggningen. Gå till Windowskatalogen med Utforskaren och leta rätt på filen namn.pwl. Släng den och starta om Windows. Nu kan man skriva in ett nytt lösenord.

Radera lösenord
Om du har lyckats få många felaktiga lösenord i listan så kan du klicka på "Internet-alternativ" på Verktygsmenyn i Internet Explorer. Välj fliken "Innehåll". Klicka på "Komplettera automatiskt" i fältet "Personlig information". Där kan man radera lösenordslistan.

Ändra lösenordets minimilängd
Öppna "Kör" och skriv regedit.
Klicka dig fram till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Network
Gör ett nytt Binärvärde.
Ge det namnet MinPwdLen.
Dubbelklicka på den och skriv en siffra som är lika med längden du vill ha på lösenordet.

Skydda datorn mot obehöriga
För att förhindra att vem som helst kan trycka på Esc för att komma förbi inloggningen kan följande lilla knep användas. Öppna registret och gå till; HKEY_LOCAL_MACHINE\ Network\ Logon. Lägg till en nyckel och namnge den till "MustBeValidated". Värdet "1".

Filhanteraren och Programhanteraren
I katalogen C:\WINDOWS finns både Progman.exe och Winfile.exe. Skapa genvägar till dom.

Göm Registereditorn
Skapa en genväg till Registereditorn på ditt Skrivbord. (Sök upp filen Regedit.exe i Utforskaren och högerklicka på den. Välj "Skicka till" och "Skrivbordet som genväg". Högerklicka på genvägen som har lagt sej på Skrivbordet och välj "Egenskaper". Under fliken "Genväg" finns fältet "Kortkommando". Ge genvägen ett kortkommando. Nu ska vi gömma den. Öppna vilken mapp som helst och välj "Alternativ" i menyn "Visa" ("Mappalternativ" om du har Active Desktop). Peta på fliken "Visa" och kryssa i "Visa inte filer av typen". Med Active Desktop installerat får du i fönstret "Avancerade inställningar" kryssa för "Visa inte dolda filer". Klicka "OK".

Högerklicka på genvägsikonen på Skrivbordet igen och välj "Egenskaper" samt "Allmänt". Kryssa i rutan "Dold". Om du har Active Desktop så högerklicka på Skrivbordet och välj "Uppdatera". Nu bör genvägen ha försvunnit från Skrivbordet. För att dölja filen även i Utforskaren så leta upp Regedit.exe, högerklicka och gör likadant som i steget innan.

När du nu vill kör Registereditorn, tryck ditt kortkommando. Om ikonerna ska dyka upp igen får du ta bort krysset som du satte dit i steg 3.

Öppna alla underkataloger
Om du vill öppna en mapp med alla dess underkataloger snabbt, placera musmarkören på mappens plustecken. Tryck nu på multiplikationsknappen på det numeriska tangentbordet - vips. Stänger gör man med minustecknet.

Vill du ha tillbaka välkomstbilden?
Klicka på Startknappen och öppna "Kör". Skriv Welcome.

Lägga till tecken på tangentbordet
Klicka på "Infoga", "Symbol" välj "Normaltext". Leta reda på önskat tecken/bokstav och klicka på det. Klicka på knappen "kortkommando". Tryck på tangenten "Ctrl" och önskad tangent där du vill ha det nya tecknet. Klicka på knappen "Koppla" och sedan på "Stäng" och stäng bilden (Klicka på X krysset).

För att få fram tecknen från tangentbordet:
O tryck Ctrl och ä
Æ tryck Ctrl skift och Ä
ø tryck Ctrl och ö
Ø tryck Ctrl skift och Ö
ü tryck Ctrl och u
Ü tryck Ctrl skift och U
° tryck Ctrl och 4 (Grader)
ß tryck Alt och 225 (Tyskt dubbel S)
¾ tryck Alt och 243
tryck m och Alt och 252
tryck m och Alt och 253
© tryck Ctrl och Alt och C (Copyright)
® tryck Ctrl och Alt och R (Registrerat)

Scroll Lock
Används i program för att ändra funktionerna på piltangenterna och Page Up och Page Down.

Num Lock
Om inte Num Lock-tangenten är aktiverad vid uppstart kan man gå in i Config.sys och skriva NUMLOCK=ON eller aktivera tangenten i BIOS.

Återställa fönster snabbt
Enklaste sättet att maximera och återställa ett fönster är att dubbelklicka på namnlisten.

Hantera fönster med tangentbordet (Win 98)
Ändra position på ett aktivt fönster genom att trycka ner Alt + mellanslag + F. Nu kan du flytta fönstret med piltangenterna. Tryck Enter för att gå ur.
Ändra storlek på ett aktivt fönster genom att trycka ner Alt + mellanslag + Ä. Nu kan du ändra på storleken med piltangenterna. Tryck Enter för att gå ur.

Gamla program
Vill inte det gamla tjuriga Windowsprogrammet fungera under Windows 95? Kör programmet Make Compatible som finns i Windows systemkatalog. Det heter Mkcompat.exe.

Skapa dolda startprogram
Sök upp HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run i registret. Skapa ett nytt strängvärde och ge det valfritt namn. Ge sedan strängvärdet en nyckel som motsvarar sökvägen till det program som ska startas, ex vis c:\program\lustigheter.

Stäng av F8-tangenten
Gå till Msdos.sys som ligger under roten t.ex. C: Öppna filen med hjälp av t.ex. WordPad. Lägg till eller ändra raden BootKeys=1 i "Options". Om värdet där är 0 förhindras användningen av funktionsknapparna F4, F5, F6 och F8 under starten av Windows.

Egna tips
Starta registret och leta upp följande plats; HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\explorer\Tips. Dubbelklicka på tipsen för att skriva in nya.

Vad man mer kan göra med Kör
Du vet säkert att med kommandot Kör (på startmenyn) kan man starta program, som t ex sysedit.exe. Men du kan även öppna mappar? Som standard ligger man alltid i Windowsmappen. För att öppna mappen c:\windows\system skriver man bara System. Vill man öppna en katalog som inte ligger i Windows, kan man skriva hela sökvägen, t ex C:\Program. Visst detta fungerar. Men det fungerar även med \Program. Kör kan mer än så. Om du t ex skriver www.yahoo.com så startar din internetbrowser och laddar in Yahoo-sidan. Detta fungerar även med ftp://ftp.sunet.se. Eller varför inte skriva mailto:bill.clinton@whitehouse.gov. Detta startar då din e-postläsare, och med Bill Clinton som mottagare, (mailto:xx@xxx.xx fungerar inte i Netscape Navigator, såvitt jag vet).

Ett annat exempel är om du har mappen Delade Filer öppen och vill fortsätta i en DOS-prompt. Normalt hade du startat MS-DOS-prompten från Startmenyn och sedan skrivit cd "\program\delade filer" följt av Enter. Ett smidigare sätt (nu när mappen ändå är öppen) är att först markera fönstret Delade Filer och sedan klicka Start\Kör och slutligen skriva "command" och OK. Vips är du i ett DOS-fönster och i mappen C:\Program\Delade Filer.

Om du vill komma ät skrivbordet snabbt, öppna Kör, skriv dit en punkt och tryck Enter.

Få Windows att ta bort temporära filer vid uppstart
Öppna autoexec.bat och lägg till denna rad sist; Echo Y|If Exist C:\Windows\Temp\*.* Del C:\Windows\Temp\*.* >Nul

Spela in makro
Om du i en massa dokument har skrivit Ditt Namn men vill ersätta det med Mitt Namn, kan du istället för att göra sök och ersätt flera gånger spela in ett makro. Börja med att välja "Makro" i menyn "Verktyg" och "Spela in nytt makro". Väl där namnger du makrot, till Byt namn exempelvis och en beskrivning. Ange också om makrot ska vara tillgängligt för alla dokument eller bara det aktuella. Ett kortkommando kopplat till makrot kan ju vara bra också. Klicka på "Tangentbord" och klicka någonstans i fältet "Ange nytt kortkommando". Om kombinationen du vill ha är upptagen syns det under fältet. Klicka på "Koppla". Muspekaren har nu bytt utseende och ett nytt fönster - "Stoppa"- har dykt upp. Välj "Redigera" och "Ersätt". Skriv Ditt namn i fältet "Sök efter" och Mitt namn i fältet "Ersätt med". Klicka sedan på "Ersätt alla". Upprepa det hela om du har valt mer ord som ska ersättas. Avsluta inspelningen av makrot genom att trycka på stoppknappen i fönstret "Stoppa".

Makrot är nu tillgängligt i alla dokument som följer mallen normal.dot. När du vill köra makrot kan du antingen välja kortkommandot eller "Verktyg", "Makro" och "Makron".

Skärmbilden på papper
Om du vill skriva ut skärmbilden som visas, trycker du på tangenten Print Screen. Öppna sedan Microsoft Paint, välj "Klistra in" på "Redigera"-menyn och skriv ut skärmbilden.

Hindra ScanDisk
Om du har Windows 95B eller Windows 98 har du säkert märkt att om något fel har uppstått så envisas Windows att köra ScanDisk vid nästa uppstart. Ganska irriterande, men relativt enkelt att ta bort.

Gå till Utforskaren, leta reda på Msdos.sys i rotkatalogen och högerklicka på den. Välj "Egenskaper" och avmarkera "skrivskyddad". Öppna sedan Msdos.sys mha Anteckningar. Lägg till en ny rad under [Options] med följande; Autoscan=0 Spara filen och avsluta Anteckningar. återställ skrivskyddet.

Eller, skriv msconfig i Kör på Startmenyn. Klicka på knappen "Avancerat" och markera där i "Avaktivera snabbavslutning".

Spara en bild
Om man skulle få syn på en bild på datorn som man skulle vilja ha i en sparad fil så kan man trycka på knappen "Print Screen" och sedan öppna Paint och klistra in bilden. Sedan behöver man bara spara filen.

Välj vilket bibliotek som ska öppnas vid start av Utforskaren
Öppna Utforskaren och gå sedan till mappen "Start Menyn" i "Windows". Leta reda på genvägen till Utforskaren, som troligtvis ligger under mappen "Program". Högerklicka och välj "Egenskaper". Där kan du ändra genvägen C:\Windows\ EXPLORER.EXE/n,/e, efter "e," skriver du t.ex. C:\mina dokument. nu öppnas den mappen vid start av Utforskaren. För att Utforskaren ska starta utan öppnade undermappar ska genvägen se ut så här: C:\Windows\EXPLORER.EXE /n,/e,C:\. Det sista C:\ i raden ovan byter du alltså ut mot sökvägen till den mapp du vill ska öppnas vid start.

Ett nytt verktygsfält
Skapa ett nytt verktygsfält genom att högerklicka i den tomma delen till höger om verktygsfältet. Välj "Verktygsfält", "Nytt verktygsfält" i dialogrutan som visas. Markera och du får upp en ny dialogruta, markera en mapp eller en Internetadress. Det nya verktygsfältet kan konfigureras genom att högerklicka på en tom plats i den nya fältet.

Förbättra spelläget (Win 98)
I Windowskatalogen finns det två genvägar för att köra tjuriga MS-DOS-spel, MS-DOS-läge för spel, som kan förbättras. Högerklicka på genvägen och välj "Egenskaper". Klicka sedan på "Program"-fliken och på knappen "Avancerat". Skriv sedan in sökvägen till CD-ROM-drivrutinen i Config.sys. Den finns på startdisketten, men kopiera den till hårddisken. I Autoexec.bat skrivs sökvägen till musdrivrutinen in.

Vad är ASCII?
ASCII är en förkortning av American Standard Code for Information Interchange och brukar uttalas "ASKI". ASCII brukar användas flitigt vid asynkron kommunikation. Det är en speciell tabell över hur bokstäver och övriga tecken skall översättas till datakod. Man kan också trycka ned Alt-tangenten och en sifferkombination för att just få fram ett speciellt tecken. Några exempel: Alt+065=A Alt+066=B Alt+067=C Alt+169=® osv. Man ska hålla ned Alt-tangenten under hela siffertryckningen, och det aktuella tecknet kommer fram när man släpper Alt-tangenten.

Om du vill se de olika kombinationerna för ASCII så kan du installera "Teckenuppsättning". Öppna ""Kontrollpanelen"", "Lägg till/ta bort program", "Installations program för Windows", "Systemverktyg" och "Teckenuppsättning". Genom att sedan starta programmet, kan man klicka på det tecken man vill ha och se ASCII kombinationen längst ner till höger.

ASCII-tabell
Håll ned Alt-tangenten nedtryckt till sista siffran är inknappad, släpp upp Alt-tangenten och det aktuella tecknet kommer fram. Tecknen i denna tabell har jag skrivit med hjälp av just ALT + sifferkombination i html-editorn NoteTab Light som finns att hämta här.

Decimalt Binärt Tecken
0 00000000
1 00000001
2 00000010
3 00000011
4 00000100
5 00000101
6 00000110
7 00000111
8 00001000
9 00001001
10 00001010
11 00001011
12 00001100
13 00001101
14 00001110
15 00001111 ¤
16 00010000
17 00010001
18 00010010
19 00010011
20 00010100
21 00010101 §
22 00010110
23 00010111
24 00011000
25 00011001
26 00011010
27 00011011
28 00011100
29 00011101
30 00011110
31 00011111
32 00100000
33 00100001 !
34 00100010 "
35 00100011 #
36 00100100 $
37 00100101 %
38 00100110 &
39 00100111 '
40 00101000 (
41 00101001 )
42 00101010 *
43 00101011 +
44 00101100 ,
45 00101101 -
46 00101110 .
47 00101111 /
48 00110000 0
49 00110001 1
50 00110010 2
51 00110011 3
52 00110100 4
53 00110101 5
54 00110110 6
55 00110111 7
56 00111000 8
57 00111001 9
58 00111010 :
59 00111011 ;
60 00111100 <
61 00111101 =
62 00111110 >
63 00111111 ?
64 01000000 @
65 01000001 A
66 01000010 B
67 01000011 C
68 01000100 D
69 01000101 E
70 01000110 F
71 01000111 G
72 01001000 H
73 01001001 I
74 01001010 J
75 01001011 K
76 01001100 L
77 01001101 M
78 01001110 N
79 01001111 O
80 01010000 P
81 01010001 Q
82 01010010 R
83 01010011 S
84 01010100 T
85 01010101 U
86 01010110 V
87 01010111 W
88 01011000 X
89 01011001 Y
90 01011010 Z
91 01011011 [
92 01011100 \
93 01011101 ]
94 01011110 ^
95 01011111 _
96 01100000 `
97 01100001 a
98 01100010 b
99 01100011 c
100 01100100 d
101 01100101 e
102 01100110 f
103 01100111 g
104 01101000 h
105 01101001 i
106 01101010 j
107 01101011 k
108 01101100 l
109 01101101 m
110 01101111 n
111 01101111 o
112 01110000 p
113 01110001 q
114 01110010 r
115 01110011 s
116 01110100 t
117 01110101 u
118 01110110 v
119 01110111 w
120 01111000 x
121 01111001 y
122 01111010 z
123 01111011 {
124 01111100 |
125 01111101 }
126 01111110 ~
127 01111111
128 10000000 Ç
129 10000001 ü
130 10000010 é-
131 10000011 â
132 10000100 ä
133 10000101 à
134 10000110 å
135 10000111 ç
136 10001000 ê
137 10001001 ë
138 10001010 è
139 10001011 ï
140 10001100 î
141 10001101 ì
142 10001110 Ä
143 10001111 Å
144 10010000 É
145 10010001 æ
146 10010010 Æ
147 10010011 ô
148 10010100 ö
149 10010101 ò
150 10010110 û
151 10010111 ù
152 10011000 ÿ
153 10011001 Ö
154 10011010 Ü
155 10011011 ø
156 10011100 £
157 10011101 Ø
158 10011110 ×
159 10011111 ƒ
160 10100000 á
161 10100001 í
162 10100010 ó
163 10100011 ú
164 10100100 ñ
165 10100101 Ñ
166 10100110 ª
167 10100111 º
168 10101000 ¿
169 10101001 ®
170 10101010 ¬
171 10101011 ½
172 10101100 ¼
173 10101101 ¡
174 10101110 «
175 10101111 »
176 10110000 _
177 10110001 _
178 10110010 _
179 10110011 ¦/td>
180 10110100 ¦/td>
181 10110101 Á
182 10110110 Â
183 10110111 À
184 10111000 ©
185 10111001 ¦
186 10111010 ¦
187 10111011 +
188 10111100 +
189 10111101 ¢
190 10111110 ¥
191 10111111 +
192 11000000 +
193 11000001 -
194 11000010 -
195 11000011 +
196 11000100 -
197 11000101 +
198 11000110 ã
199 11000111 Ã
200 11001000 +
201 11001001 +
202 11001010 -
203 11001011 -
204 11001100 ¦
205 11001101 -
206 11001110 +
207 11001111 ¤
208 11010000 ð
209 11010001 Ð
210 11010010 Ê
211 11010011 Ë
212 11010100 È
213 11010101 i
214 11010110 Í
215 11010111 Î
216 11011000 Ï
217 11011001 +
218 11011010 +
219 11011011 _
220 11011100 _
221 11011101 ¦
222 11011110 Ì
223 11011111 _
224 11100000 Ó
225 11100001 ß
226 11100010 Ô
227 11100011 Ò
228 11100100 õ
229 11100101 Õ
230 11100110 µ
231 11100111 þ
232 11101000 Þ
233 11101001 Ú
234 11101010 Û
235 11101011 Ù
236 11101100 ý
237 11101101 Ý
238 11101110 ¯
239 11101111 ´
240 11110000 ­
241 11110001 ±
242 11110010 _
243 11110011 ¾
244 11110100
245 11110101 §
246 11110110 ÷
247 11110111 ¸
248 11111000 °
249 11111001 ¨
250 11111010 ·
251 11111011 ¹
252 11111100 ³
253 11111101 ²
254 11111110 _
255 11111111

Hur hittar jag mina (IRQ) inställningar
Börja med att högerklicka på "Min Dator", välj "Egenskaper" och därefter "Enheter". Nu kan du skriva ut sammanfattningsdokumentet som innehåller den mest nödvändiga informationen om din dator. Vill du ändra en IRQ eller annan inställning på en hårdvaruenhet så markera den och klicka på "Egenskaper". När du gjort det så informerar Windows om det är någon konflikt.

Eurotecknet i Win 95
Gå till >>> denna sida <<<

Stäng alla applikationer samtidigt (Win 98)
Om du istället för att stänga applikationerna en efter en vill stänga alla öppna applikationer samtidigt kan du göra så här: Håll ner Ctrl och klicka på varje applikation i aktivitetsfältet. När du gör detta så blir varje knapp markerad. När alla är markerade kan du högerklicka på en av dem och välja Close/Stäng från snabbmenyn. Nu kommer alla att stängas, har du glömt att spara någonstans kommer frågan upp om du vill spara filen.

Öppna alla mappar samtidigt
Om du vill se alla dina mappar på hårddisken öppna Utforskaren, välj t.ex. C:, klicka på (*) på det numeriska tangentbordet. För att stänga kan du bl.a. dubbelklicka på C: och trycka F5.

Öppna en andra Utforskare
Är du i Utforskaren, tryck på CTRL och dubbelklicka på en mapp.

Öppna Utforskaren i en speciell mapp
Öppna Utforskaren och gå sedan till mappen "Start Menyn" i "Windows". Leta reda på genvägen till Utforskaren/Explorer, som troligtvis ligger under mappen "Program". Högerklicka och välj "Egenskaper"/"Properties". Där kan du ändra genvägen C:\Windows\EXPLORER.EXE /n,/e, efter e, skriver du t.ex. C:\mina dokument, nu öppnas den mappen vid start av Utforskaren. Om du vill att Utforskaren ska öppnas med undermappar stängda ska genvägen se ut så här: C:\Windows\EXPLORER.EXE /n,/e,C:\.

Stäng av animeringarna (Win 98)
Gör så här men ta det försiktigt: Starta Regedit under Kör. Gå till HKEY_CURRENT_USER\Control\Panel\Desktop\WindowMetrics. Högerklicka på en tom plats på högersidan. Välj "Ny/Nytt sträng värde" med höger musknapp. Döp det nya värdet till MinAnimate. Dubbelklicka på det nya strängvärdet och klicka på "Ändra". Skriv in värdet 0 för av eller 1 för på och klicka på Enter. Stäng Regedit och starta om datorn.

Ge mappen en egen bakgrundsbild (Win 98)
Öppna mappen och gå till Visamenyn, välj "Anpassa den här mappen" och klicka i "Välja bakgrundsbild". Klicka på "Nästa" och välj en passande bakgrund.

Vill du skriva ut eller spara innehållet i en mapp som en fil på hårddisken?
Starta Regedit och bläddra dig ned till HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell. Högerklicka på Shellmappen, välj "Ny/nytt" och sedan "Nyckel". Skriv "Innehåll" som namn på den nya nyckeln. Dubbelklicka på "Standard" i den högra panelen och skriv in "&Innehåll". Klicka OK. Högerklicka därefter på mappen Shell, välj "Ny/nytt" och sedan "Nyckel". Skriv "Command" som namn på den nya nyckeln. Dubbelklicka på "Standard" i den högra panelen och skriv in "C:\Innehåll.bat %1". Klicka OK och stäng Registereditorn. Öppna Anteckningar (Notepad) och skriv raderna @echo off dir %1% /o > c:\ windows\innehall.txt notepad c:\windows\ innehall.txt. Spara filen i rotkatalogen (under C:\) med namnet innehåll.bat.

Nu kan du högerklicka på valfri mapp och hittar då valet "Innehåll" i menyn. Välj detta val och Anteckningar öppnas med en lista över mappinnehållet.

Utforskaren ska starta i "c:\" (ME)
Om du vill att utforskaren ska starta i "c:\" istället för i "Mina Dokument", högerklicka på utforskaren (under Startpanelen) och välj egenskaper. I rutan "Mål" står det C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE Ändra det till: C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE ,C:\ Byt ut " ,C:\" mot " ,D:\" om du vill att utforskaren ska öppnas i D.

Om alternativen Öppna och Utforska är grå
…när du högerklickar på Startknappen? Den vanligaste orsaken till detta (i Windows 98) är om man använt sig av möjligheterna att förhindra visning av vissa enheter (fliken "My Computer") i TweakUI. Testa med att slå på visningen igen. Starta om.

Ikon på en bränd cd
Skapa en textfil och skriv följande i den: [autorun] ICON=(ikonens namn).ico Välj arkiv, spara som och spara den som autorun.inf Lägg ikonen och autorun-filen i roten på cd-skivan.

Ångra avslut av Windows
Om du ångrar dig i läget "Nu kan du stänga av datorn" och vill starta om för att fortsätta att arbeta med datorn så skriv win och trycka på Enter. Vill du komma till DOS, skriver du mode co80.

Mer Tips
Vill du ha mer tips? Prova att gå till PC för Allas sida på nätet där det finns mer.
Ljud

Snabbare ljuduppspelning
Ljudinspelaren laddar alltid in så mycket den kan i minnet vilket gör att stora wave-filer tar en evighet att ladda och äter upp allt tillgängligt minne. I stället för att dubbelklicka på wave-filer i Utforskaren, markera en wave-fil, håll ned Skift och högerklicka på den. Välj "Öppna med". Välj programmet Mplayer.exe och kryssa i att det programmet alltid ska användas för wave-filer. Nu går det mycket snabbare!

Installera volymkontrollen i "Lägg till/ta bort"?
Gå till "Den här Datorn", ""Kontrollpanelen"" och "Lägg till/ta bort program". Välj fliken "Installationsprogram". Klicka på "Multimedia" och därefter "Information". Gå till "Volymkontroll" mha listpilen, bocka för rutan och tryck på OK. Nu kommer Windows CD att efterfrågas.

Minska volymkontrollens storlek
När du dubbelklickar på högtalarikonen i aktivitetsfältets systemlist får du upp volymkontrollen. Om du trycker Ctrl + S minskas storleken på den.

Wave-fil
Det enklaste sättet för att lyssna på en wave-fil är att högerklicka på den och välja "Egenskaper" och "Exempel". Tryck på Playknappen så kan du lyssna på filen utan att öppna något ljudprogram.

Inspelningsvolym
Blir det inget ljud när du försöker spela in? Kan bero på inspelningsvolymens inställningar. Öppna Volymkontroll från Startmenyn, eller dubbelklicka på högtalarikonen nere vid klockan. Gå sedan till menyn "Alternativ" och välj "Egenskaper". Markera "Justera volymen för Inspelning" och OK. Nu ska det väl dyka upp en ruta med volymkontroller och annat.

Två högtalarikoner (Win 98)
Två SysTray får man ibland i win98 (svensk). Detta beroende på att Windows i "run" (registret) lägger till både "Aktivitetsfältet" och "Systray". Avmarkera den ena i "Start", "Program", "Tillbehör", "Systemverktyg", "Systeminformation", "Verktygsmenyn", "Systemeditorn", "Autostart" så blir man av med "dubbelgångaren".

Egen MP-3 musik
... kan göras med Easy CD-DA Extractor. Det är otroligt lätt, du markerar filerna som du vill använda och sedan trycker du på en knapp. Programmet hittar du på den officiella sidan.


Smileys & Förkortningar

Smileys
:-) Grundsmiley. Artig eller indikerar ett skämt.
:) Snabbvariant på ovanstående.
;-) Glimten i ögat.
:~( Väldigt ledsen.
:-C Verkligen ledsen.
:-( Ledsen. Sur. Gillade inte sista inlägget.
:- Grym.
:-V Skriker.
:O Striker.
:D Väldigt glad.
=) Löjligt glad.
:-O Wow!
‘-) Blink, blink.
:-p Räcker ut tungan.
:-r Räcker ut tungan.
:-x Puss, puss.
:-X En stor blöt puss.
|-O Gäsp, gäsp.
:-# Förseglade läppar.
%-) Stirrat på skärmen 18 timmar i sträck.
:*) Är full.
:> Hmmmm.
[:-) Lyssnar på freestyle.
8-) Har solglasögon.
::-) Har vanliga glasögon.
:-{) Har Mustasch.
-:- Är punkare.
1-| Sover.
1-o Snarkar.
:-Q Röker pipa.
:-D Skrattar.
:-/ Skeptisk.
*<:-) Har tomteluva.
%-6 Känner sig hjärndöd.
:-´ Spottar ut snusen.
:-% Är banktjänsteman.
:-s Efter en riktigt bisarr komentar.
b-) Är dykare.
:- ~) Är förkyld.
:-* Cyberpuss.
:-)8< Dolly Parton
»:) Tintin

Förkortningar (Datarelaterade ord)
AC Alternating Current
ACL Access Control List
ALU Arithmetic Logic Unit
APM Advanced Power Management
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ATA/CAM Advanced Technology Attachment/Common Access Method
B 1 Byte (8 bits)
BDC Backup Domain Controller
BIOS Basic Input/Output System
bps Bits per second
CAM Common Access Method
CAS Column Address Strobe
CDFS Compact Disc File System
CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory
CHS Cylinder Head Sector
CISC Complex Instruction Set Computing
CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor (Har realtidsklocka och NVRAM där minnet ligger.)
COM-Port Serial Communications Port
CPU Central Processing Unit
CRT Cathode-Ray Tube
CS Code Segment
CSID Called Station Identifier
DC Direct Current
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
DIMM Dual Inline Memory Module ("Piggy Bank")
DIPP Dual Inline Pin Package
DLC (Data Link Control) protocol
DLL Dynamic Link Library
DMA Direct Memory Access
DNS Domain Name System
DOS Disk Operating System
DRAM Dynamic Random Access Memory
DVD Digital Video Disc
EB Exabyte
EEPROM Electrically Eraseable Programmable ROM
ECP Extended Capabilities Port
EDB External Data Bus
EDO RAM Enhanced Data Out RAM
EGA Enhanced Graphics Adapter
EIDE Enhanced Integrated Drive Electronics
EISA Extended Industry Standard Architecture
EMI Electromagnetic Interference
EMS Expanded Memory Specification
EPP Enhanced Parallel Port
EPROM Eraseable Programmable ROM (Med UV-ljus)
ESD Electrostatic Discharge
ESDI Enhanced Small Device Interface
FAT File Allocation Table
FTP File Transfer Protocol
GB Gigabyte (1024 MB = 1 073 741 824 B)
GDI Graphics Device Interface
GPF General Protection Fault
GUI Graphical User Interface
GUID Globally Unique Identifier
HAL Hardware Abstraction Layer
HCL Hardware Compatibility List
HMA High Memory Area
HPFS High Performance File System
HRR Horizontal Refresh Rate
HTML Hypertext Markup Language
HTTP Hypertext Transfer Protocol
Hz Hertz (svängningar per sekund)
IDE Integrated Device Electronics
IIS Internet Information Services
I/O Input/Output
IOR Input/Output Read wire
IOW Input/Output Write wire
IP Instruction Pointer, även Internet provider
IPP Internet Printing Protocol
IPSec Internet Protocol Security
IRQ Interrupt Request
ISA Industry Standard Architecture
ISDN Integrated Services Digital Network
ISP Internet Service Provider
kB Kilobyte (1024 B)
LAN Local Area Network
LBA Logical Block Addressing
LCP Link Control Protocol
LIM Lotus/Intel/Microsoft
LPD Line Printer Daemon
LPR Line Printer Remote
LPT Line Printer
MAN Metropolitan Area Network
MB Megabyte
MBps Megabytes per second
MCA Micro Channel Architecture
MCC Memory Controller Chip
MFM Modified Frequency Modulation
MHz Megahertz
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions
MMC Microsoft Management Console
MOS Metal-Oxide Semiconductor
MSD Microsoft Diagnostics
MTBF Mean Time Between Failures
NAT Network Address Translation
NVRAM Non Volatile RAM (Icke Flyktigt Minne)
NMI Non Masqable Interrupt
NNTP Net News Transport Protocol
NTFS (Windows) NT File System
ODBC Open Database Connectivity
OEM Original Equipment Manufacturer
OU Organizational Unit
PC Personal Computer
PCI Peripheral Component Interconnect
PDC Primary Domain Controller
PDI Post DMA-IRQ card
PGA Pin Grid Array, eller Professional Graphics Adapter
PLCC Plastic Leaderless Chip Carrier
PM Preventative Maintenance
PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol
POSIX Portable Operating System Interface for Computing Environments
POST Power-On Self Test
PPP Point-to-Point Protocol
PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol
PQFP Plastic Quad Flat Pack
PROM Permanent ROM (Inbränt)
RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service
RAID Redundant Array of Inexpensive Disks
RAM Random Access Memory
RAS Row Address Strobe
RIS Remote Installation Services
RISC Reduced Instruction Set Computing
RLL Run-Length Limited
ROM Read-Only Memory
SCSI Small Computer System Interface
SEA Self-Extracting Archive
SID Security Identifier
SIMM Single Inline Memory Module
SIPP Single Inline Pin Package
SLIP Serial Line Internet Protocol
SMM System Management Mode
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SNMP Simple Network Management Protocol
SRAM Static Random Access Memory
SSL/TLS Secure Sockets Layer/Transport Layer Security
TB Terabyte (1024 GB)
TCP/IP Transmission Control Protocol/Inernet Protocol
TLA Three-Letter Acronym
TSID Transmitting Station Identifier
TSR Terminate-and-Stay-Resident program
TTL Time-To-Live
UDF Universal Disk Format
UMB Upper Memory Block
UNC Universal Naming Convention
UPN User Principal Name
UPS Uninterruptable Power Supply
URL Uniform Resource Locator
USB Universal Serial Bus
VDM Virtual DOS Machine
VESA Video Electronics Standards Association
VGA Video Graphics Adapter
VL bus VESA Local bus
VOM Volt Ohm Meter
VPN Virtual Private Network
VRR Vertical Refresh Rate
WAN Wide Area Network
WINS Windows Internet Name Service
XMS Extended Memory Specification
ZIF Zero Insertion Force

Andra förkortningar
AFAIK As far as I know.
BBL Be back later.
BRB Be right back.
BTW By the way.
CU See you.
FMPOV From my point of view.
F2F Face to face.
FUBAR Fucked up beyond all repair.
FYI For your information.
GAL Get a life.
ILY I love you.
IMO In my opinion.
IRL In real life.
JK Just kidding.
LJBF Let´s just be friends.
LOL Laughing out loud.
NW! No way!
PITA Pain in the ass.
POV Point of view.
ROTFL Rolling on the floor laughing.
RTFM Read the fine (fucking) manual.
TIA Thanks in advance.
TTYL Talk to you later.
TYVM Thank you very much.
WAM Wait a minute.
YPOV Your point of view.
YPOVS Your point of view sucks.


Fusk & Spel

Hjärter
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Applets. "Redigera" - "Ny/Nytt" - "Strängvärde". Döp värdet till "ZB". Välj "Ändra". "Redigera sträng" ska ha värdet "42". OK.
Allt kommer nu att se ut som vanligt vid spel ända tills du trycker ned Ctrl + Alt + Skift + F12 samtidigt, vips blir motståndarnas kort synliga. Ändra tillbaka med samma tangentkombination.

Freecell
Håll ner CTRL+SHIFT+F10 och välj avsluta. Lägg nu ett kort och du vinner.

Windows Patients Fusk
Öppna Patiens. Spela med "Las Vegas", "Spara resultat", "Ta tre", "Ingen tidtagning". Håll nere Ctrl, Alt och Skift. Klicka på kortleken.
Istället för att nu dra tre kort åt gången kommer ett kort att dras. Dock kommer man att få vända leken tre gånger! Satsa högt!

Stoppa tiden i MS-Röj
Starta spelet och klicka vart som helst (i röj-rutan). Håll ner höger och vänster musknapp samtidigt, tryck Esc. Klart!

Flipper i Word (97)
Välj ett nytt dokument i Word och skriv i Fet och Blå stil ordet Blue. Gör ett mellanslag och välj Hjälp-menyn, "Hjälp om Microsoft Word" och klicka sedan på Wordikonen i den ruta som kommer upp. Använd Z och M för att slå med portarna. Avsluta spelet med Escape.


Värdelöst vetande

Stäng av Startknappen
Klicka på Startknappen för att markera den. Tryck sedan samtidigt på Alt och minustecken och välj "Avsluta" från menyn. Voilá! Ingen Startknapp. Starta om Windows så kommer den tillbaka. Meningen med detta? Ingen vet.


"Det finns en del saker som man måste vara fackman för att inte förstå."
Hjalmar Söderberg