Vad gör jag?


Mellan -99 och -01 läste jag Nätsystem RadioLAN, en två-årig utbildning. Läs gärna mer om den under Nätsystem => RadioLAN.

Första årets LiA-period (lärande i arbete) gjorde jag på Computer Research AB, ett utbildningsföretag inom databranchen.

Under andra årets LiA-period var jag på ett konsult- och installationsföretag inom trådlös kommunikation, RFnet Konsult och Installations AB. Under perioden på RFnet laborerade vi en hel del med både mjuk- och hårdvara.

Efter LIA-perioden på RFnet anställdes jag där. Arbetsuppgifterna bestod bland annat av fältstudier, konfigurationer och installationer av trådlösa nätverkslösningar för kontor, lager, hotell, restauranger mm.


"Datorer är värdelösa, de ger bara svar."
Pablo Picasso