Kursinformation - Nätsystem RadioLAN

(1999-2001)

Med reservation för att kursinnehåll och intagningskrav kan ha ändrats.

  Kurser som läses under första året.
 • Ellära, Elektronik: Lik- och växelström, mätteknik. Analog elektronik, digital elektronik
 • Grundläggande datakunskap, PC-Hårdvara: Innehåller grunderna i DOS och Windows, ECDL-körkort, A+ -certifiering.
 • Internet och intranet: Verktyg, produktion av material för webpublicering, programmeringsspråk.
 • Lokala nätverk - administration, teknologier, Tele- och datakommunikation.
 • Motsvarande certifiering för Microsoft NT4 arbetsstation, server och Networking Essentials.
 • Teknisk engelska, Svenska C, Företagsekonomi och marknadsföring

  Kurser som läses under andra året
 • Datakommunikation: Motsvarande certifiering mot Server in The Enterprise, TCP/IP och Visual Basic.
 • Visual Basic (Learning), Windows Scripting.
 • MCP med Internet, MCSE-certifiering: Motsvarande certifiering för MS Explorer, IIS, samt komplettering mot Win 2000.
 • Nätverksdesign: Nätverk med Novell. Nätverk med UNIX / LINUX. Nätverk med blandade system.
 • Radioteknik: Antenner, GSM, GPRS, radio-LAN, WAP, kryptering, WCDMA, mm.
 • Antennteknik: Anpassning, antenners karakteristika, mätteknik, projekt.
 • Installationsteknik: Installation, drift, underhåll och felsökning av radiosystem. Projekt.


Kurserna ger en praktisk internationell ingenjörsutbildning (System Engineer) på eftergymnasial nivå.

Radioteknik och Radio-LAN ger en inriktning såväl mot nätsystem som mot avancerad telekommunikation.


Inträdeskrav: Grundläggande högskolebehörighet (ej 25:4) samt Svenska A+B, Engelska A+B, Matematik A+B+C (För sökande med utbildning på N- eller T-linjen ges dispens från engelska B).
Praktik: Två av utbildningens åtta perioder förläggs som lärande i arbete (praktik).
Arbetsområde: Design, byggande, drift och underhåll av avancerade datanätverk.
"Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap."
Benjamin Disraeli