Ormen man trampade på


E n orm klagade en gång hos Zeus att alla människor trampade på den. Varför skulle just den bland alla djuren vara dömd till en så hård lott? Zeus svarade:
- "Du skulle ha straffat den förste som trampade på dig. Då hade ingen annan vågat trampa på dig sedan!"

- Den som en gång låtit förnedra sig, blir sedan alltid föraktad -