Råttorna och vesslorna


R åttorna och vesslorna låg i krig. Råttorna blev ständigt och jämt besegrade. Förtretade häröver började de fundera på något sätt att komma över saken och kom slutligen till den övertygelsen att om de bara skaffade sig officerare, vilket de hittills saknat, skulle kriget gå mycket bättre. De valde också genast några framstående råttor till officerare. Dessa blev mycket stolta över sin nya rang, och för att alla skulle se vilka stormän de var, satte de stora horn på sina huvuden. Så ryckte råttorna ut till strid. Men det gick lika illa som förut. De blev strax slagna och måste fly in i sina hål. Alla lyckades också undkomma, utom officerarna. Ty när dessa skulle krypa ner i hålen tog hornen emot, och så blev de uppätna av vesslorna.

- Fåfängan är olyckans moder -