Oxarna och slaktarna


O xarna höll en gång rådplägning och beslöt att ta död på alla slaktare. Ty de tyckte sig ha lidit nog av det slags folket och hade ingen lust att längre falla för deras knivar. Redan vässade de hornen under våldsamt bölande för att gå till strid. Men då sade en gammal oxe, som dragit upp många plogfåror i sina dagar;
- "Tänk er för ett ögonblick. Om ni nu dödar slaktarna, vad händer då? Tror ni att våra liv är trygga för alltid? Inbilla er inte det! Alltid finns det folk som dödar oss oxar. Enda skillnaden blir, att i stället för slaktarna, som dödar oss snabbt och smärtfritt, kommer oerfaret folk och misshandlar oss förfärligt vid slakten."

- De tanklösa byta ofta ut ett mindre ont mot ett större -