Eken och vassrören


E n ek som stod vid randen av en flod hade ryckts upp med rötterna av vinden och vräkts omkull bland vassen. Förvånad frågade den vassrören:
- "Hur kommer det sig att ni, som är så bräckliga och svaga, inte rycks upp med rötterna av den hårda vinden, som jag inte kunde stå emot fast jag är så stark?"
- "Jo," svarade vassrören, "det kommer sig av att ni starka ekar sätter er till motvärn och strider mot vinden, medan vi böjer oss för den. Därigenom rycks ni upp med rötterna, men vi klarar oss oskadda."

- Det kan vara bättre att ibland böja undan för människors vrede än att sätta hårt mot hårt -