Apan och räven


A pan och räven var en gång ute och vandrade och kom direkt i tvist om vem som var av finaste börd. Var och en sökte på bästa vis förhärliga sina förfäder. Medan de tvistade gick de förbi en kyrkogård. Då tittade apan upp mot himlen och suckade djupt. Räven frågade varför hon gjorde så.
- "Jo," sa apan, "se på alla de där gravarna! Under var och en av dem ligger en av mina förfäders slavar eller tjänare. Så mycket tjänstefolk hade de!"
- "Ljug du tryggt hur mycket du vill," svarade räven, "ty ingen av de döda lär stå upp för att vederlägga dig."

- Det är lätt att skryta när ingen kan pröva sanningen av vad man säger -