Mannen och ormen


E n man hade en son som blev ormbiten och dog. I sin sorg och vrede beslöt mannen att döda ormen. Han beväpnade sig med en yxa, och när ormen stack ut huvudet ut stenröset högg han till.
Men ormen hann undan och hugget tog i stenen.
Mannen förstod att det var svårt att döda ormen, och eftersom han var mycket rädd för den föreslog han att de skulle sluta fred och bli vänner.
- "Omöjligt", svarade ormen. "Jag kan inte vara vän med dig när jag ser den kluvna stenen, och du kan inte vara vän med mig när du ser din sons grav."

- Det finns brott som inte kan förlåtas -